Wiedza ogólna - historia II

 0    33 fiszki    dagmaraszczepanczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Rzeź Pragi (obrona Pragi):
rozpocznij naukę
 ostatnie starcie zbrojne insurekcji kościuszkowskiej, a zarazem ostatnia bitwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów  rozegrana w obronie Warszawy 4 listopada 1794 roku  dowodził rosyjski generał Aleksander Suworow  bronił generał Józef Zajączek
Insurekcja kościuszkowska:
rozpocznij naukę
 polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku  akt powstania nadawał Kościuszce tytuł Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej i składał na jego ręce całkowitą władzę.
Kirasjerzy:
rozpocznij naukę
 istniejący w XVI-XX wieku zachodnioeuropejski rodzaj ciężkiej jazdy w zbrojach z metalowych płyt (kirysach). Kirasjerzy stanowili uprzywilejowaną formację.
Kto był siódmym dowódcą ORP Błyskawica:
rozpocznij naukę
 kmdr por. Stanisław Hryniewiecki: 16 VII 1940 – 13 IX 1940  ORP Błyskawica – niszczyciel typu Grom wprowadzony do służby Marynarki Wojennej w 1937 roku.  Do wybuchu II wojny światowej jeden z najszybszych i najnowocześniejszych niszczycieli świata.  Jest jednostką bliźniaczą ORP „Grom”.  Jedyny ocalały polski okręt zbudowany przed wojną, najstarszy na świecie wciąż istniejący niszczyciel oraz jedyna istniejąca jednostka koalicji antyhitlerowskiej, która walczyła od pierwszego do ostatniego
Kto był ojcem Leszka Czarnego:
rozpocznij naukę
 Kazimierz I Kujawski „Kaziemierz Konradowicz”  Leszek Czarny panował od 1279 do 1288
Proszę podać datę Sowieckiej inwazji na Polskę w czasie II WŚ:
rozpocznij naukę
 17.09.1939
W Sali Rycerskiej na jakim zamku w 1935 roku odbyła się uroczystość podpisania konstytucji kwietniowej:
rozpocznij naukę
 na Zamku Królewskim w Warszawie  podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego
Jak się nazywa zamek, którego budowę zlecił w 1869 roku Ludwik Bawarski:
rozpocznij naukę
 Neuschwanstein (pierwowzór dla projektu zamku w Disneylandzie)
Jaki zamek zajął w 1651 roku Aleksander Kostka-Napierski organizując bunt chłopów:
rozpocznij naukę
 zamek warowny w Czorsztynie
Atak Niemiec na ZSRR:
rozpocznij naukę
 Operacja Barbossa  22 czerwca – 5 grudnia 1941  była to największa i najważniejsza operacja niemiecka w czasie wojny, której porażka zdecydowała ostatecznie o niemieckiej przegranej w całej wojnie
Bitwa pod Termopilami:
rozpocznij naukę
 rozegrana w 480 p.n.e. na przesmyku Termopile (terytorium Attyka)  Grecy i Spartanie kontra Persowie  dowódca Greków – Leonidas  dowódca Persów - Kserkses  słynny epizod drugiej wojny perskiej  przyczyna: ambicje imperialne Kserksesa  wynik: wygrana persów
Prezydenci Stanów Zjednoczonych:
rozpocznij naukę
 stanowisko utworzone w 1789  pierwszy prezydent: George Washington  Barack Obama jest 44. prezydentem  16. Abraham Lincoln 1861 – 1865  28. Thomas Woodrow Wilson 1913 – 1921  32. Franklin Delano Roosevelt 1933 – 1945, pod dwóch kadencjach został wybrany na trzecią (1940) i czwartą (1944)  33. Harry Truman 1945 – 1953  34. Dwight Eisenhower 1953 – 1961  35. John Fitzgerald Kennedy 1961 – 1963  36. Lyndon Johnson 1963 – 1969  37. Richard Nixon 1969 – 1974  38. Gerald Ford 1974 – 1977
Bitwa pod Kannami:
rozpocznij naukę
 największe zwycięstwo wojsk kartagińskich nad rzymskimi podczas II wojny punickiej  do starcia doszło w 216 p.n.e. pod miejscowością Kanny  wojskiem kartagińskim dowodził Hannibal
Bitwa pod Legnicą:
rozpocznij naukę
 1241  I najazd mongolski na Polskę  wynik: przegrana wojsk polskich
Upadek Cesarstwa Rzymskiego:
rozpocznij naukę
 476 r.  ostatni cesarz: Romulus Augustulus  główne przyczyny upadku: zbytnie podzielenie się państwa, korupcja, złe działania urzędników oraz działania niepodległościowe nacji, które znajdowały się pod jarzmem Rzymu.
Rozbiory Polski:
rozpocznij naukę
 okres w latach 1772-1795  terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów podzielili: Rosja, Prusy i Austria  I Rozbiór Polski – 1772  II Rozbiór Polski – 1793  III Rozbiór Polski – 1795
Inwazja w Zatoce Świń:
rozpocznij naukę
 nieudana próba inwazji kubańskich emigrantów na południową Kubę przy wsparciu USA.  celem operacji było obalenie rządu Fidela Castro  operacja ruszyła w kwietniu 1961 roku, za prezydentury Johna F. Kennedy’ego  wynik: zwycięstwo Kuby  dowódcą po stronie Kuby był, obok Fidela Castro, Che Guevara
Wojna w Wietnamie:
rozpocznij naukę
 jedna z wojen indochińskich  wojna pomiędzy Wietnamem Północnym a Wietnamem Południowym i Stanami zjednoczonymi  1 listopad 1955 – 30 kwiecień 1975  wynik: wygrana Wietnamu Północnego i Wietkongu (partyzanci należący do Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu)  Stany zaangażowały się w wojnę aby zapobiec przejęciu Południowego Wietnamu przez komunistów, co było elementem Doktryny Powstrzymywania (ang. containment – zapobieganie rozprzestrzenianiu się komunizmu do krajów nim nieogarniętych pr
Wojna domowa w Kosowie:
rozpocznij naukę
 wojna domowa na terenie Federalnej Republiki Jugosławii między rządem federalnym a organizacją Armia Wyzwolenia Kosowa, dążącą do oderwania od federacji jugosłowiańskiej serbskiej prowincji Kosowo  28 luty 1996 – 10 lipca 1999
II wojna w Zatoce Perskiej:
rozpocznij naukę
 konflikt zbrojny, który rozpoczął się 20 marca 2003 między koalicją sił międzynarodowych (głównie USA i Wielkiej Brytanii) a armią Iraku  oficjalne zakończenie działań militarnych: 1 maja 2003. Jednak przemówienie Busha, w którym ogłosił zakończenia działań bojowych było przedwczesne, gdyż po 1 maja w Iraku nadal dochodziło do licznych starć zbrojnych  po około 3 tygodniach walk siły międzynarodowe objęły kontrolę nad większością terytorium Iraku, obaliły rząd tworzony przez partię Baas i Sa
Prohibicja w USA:
rozpocznij naukę
 znana także jako The Noble Experiment (“Szlachetny Eksperyment”)  trwała od 1919 do 1933  prohibicję wprowadziła 18. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych  „Ustawa Volsteada” – potoczna nazwa Narodowej Ustawy o Prohibicji  zniósł prohibicję prezydent Franklin Roosevelt
Święte Przymierze:
rozpocznij naukę
 sojusz zawarty 26 września 1815 w Paryżu, po zakończeniu wojen napoleońskich  zostało zawarte z inicjatywy cara Rosji Aleksandra I, przez: Cesarstwo Rosyjskie, Cesarstwo Austriackie i Królestwo Prus  było próbą stworzenia stałej federacji państw europejskich i oparcia jej na trwałych, chrześcijańskich podstawach
Układ Warszawski
rozpocznij naukę
 oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, ang. Warsaw Pact  sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR  powstał jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO a sankcjonował istniejące od zakończenia II Wojny Światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR (8 członków)  formalne zasady zostały określone w 1955 przez I sekretarza KPZR Nikitę Chruszczowa.  układ podpisano
Wojna Secesyjna:
rozpocznij naukę
 wojna domowa w latach 1861-1865 w USA pomiędzy stanami wchodzącymi w skład Stanów Zjednoczonych (tzw. Unią lub Północą) i Skonfederowanymi Stanami Ameryki (tzw. Konfederacją lub Południem), które wystąpiły z Unii.  przyczyna: niewolnictwo, różnice społeczne i gospodarcze pomiędzy południowymi i północnymi stanami USA, secesja południowej części Stanów Zjednoczonych  wynik: wygrana Unii (Północy), zniesienie niewolnictwa
Wojna stuletnia:
rozpocznij naukę
 seria konfliktów zbrojnych, które z przerwami toczyły się przez 116 lat w XIV i XV wieku pomiędzy Anglią i Francją (1337-1453)  podstawową przyczyną konfliktu był spór feudalny wokół statusu króla angielskiego wobec francuskiego, wzajemna ingerencja w sprawy wewnętrzne  wynik: Francja przejęła kontrolę nad wszystkimi kontynentalnymi posiadłościami Anglii oprócz Calais
Wojna trzynastoletnia:
rozpocznij naukę
 1454-1466  wojna między zakonem krzyżackim a Polską zakończona II pokojem toruńskim  przyczyna: podpisanie przez Kazimierza Jagiellończyka aktu inkorporacji Prus do Korony Polskiej  wynik: zwycięstwo Polski
Komuna Paryska:
rozpocznij naukę
 zryw rewolucyjny ludności Paryża (inteligencja i robotnicy)  od 18 marca do 28 maja 1871  obrona przed Prusakami
Wojna sześciodniowa (wojna izraelsko-arabska 1967, trzecia wojna izraelsko-arabska, an-Naksah lub wojna czerwcowa:
rozpocznij naukę
 wojna izraelsko-arabska stoczona pomiędzy Izraelem a Egiptem, Jordanią i Syrią w 1967  w wojnę zaangażowały się także inne arabskie państwa: Irak, Arabia Saudyjska, Kuwejt i Algieria  10 czerwca 1964 Izrael uruchomił Narodowy System Wodny. System pomp każdego dnia przepompowywał 1 mln m3 wody z Jeziora Tyberiadzkiego, który przez kanały, tunele i rurociągi docierał do pustyni Nagew. Syria postanowiła wykorzystać to jako pretekst do zaostrzenia konfliktu izraelsko-arabskiego.  13 maja 1967 p
Wojna trojańska:
rozpocznij naukę
 trwające 10 lat oblężenie Troi przez greckich Achajów  mitycznym powodem konfliktu było porwanie Heleny, żony króla Sparty – Menelaosa, przez Parysa – księcia trojańskiego, syna króla Priama
Wielka proletariacka rewolucja kulturalna:
rozpocznij naukę
 wielki ruch społeczno-polityczny w Chinach zapoczątkowany w 1966 roku przez Mao Zedonga  miała wprowadzić w życie własne koncepcje ideologiczne (maozim)  oficjalnie została zakończona przez Mao w 1969 roku, ale faktycznie trwała do aresztowania tzw. bandy czworga w 1976 roku
W którym roku nastąpiło zjednoczenie Niemiec:
rozpocznij naukę
 1990
Kto był twórcą formuły „prawosławie, samowładczość, ludowość” – oficjalnej ideologii Rosji obowiązującej od czasów Mikołaja I do upadku caratu?
rozpocznij naukę
 Siergiej Siemionowicz Uwarow – minister oświaty Imperium Rosyjskiego (1833-1848)
NKWD:
rozpocznij naukę
 Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR  skupiał cały aparat represji policyjnych ZSRR – od milicji kryminalnej poprzez wywiad i kontrwywiad, wojska ochrony pogranicza po system obozów koncentracyjnych i pracy przymusowej Gułagu  nazwa „NKWD” stała się synonimem wszelkich zbrodni dokonanych przez Sowietów  organy NKWD były także wykonawcą zbrodni katyńskiej

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.