500 most important Slovak verbs 251 - 275

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
to slow down
He slowed down when he saw the police car.
rozpocznij naukę
spomaliť
Spomalil, keď zbadal policajné auto.
to form
Our behaviour is formed by the environment.
rozpocznij naukę
utvárať
Okolie utvára naše správanie.
to correct
Can you correct my spelling, please?
rozpocznij naukę
opraviť
Môžeš prosím opraviť môj pravopis?
to smile
My baby always smiles when he sees me.
rozpocznij naukę
usmiať sa
Moje bábo sa vždy usmeje keď ma vidí.
to board
You can't board the plane with a cigarette.
rozpocznij naukę
nastúpiť
Do lietadla nemôžeš nastúpiť s cigaretou.
to receive
Did you receive the documents?
rozpocznij naukę
obdržať
Obdržal si tie dokumenty?
to beg
I'm begging you for mercy.
rozpocznij naukę
prosiť
taktiež: žobrať o
Prosím ťa o milosť.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(w sumie 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.