500 most important Slovak verbs 426 - 450

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
to ensure
We must ensure that all people have equal chances.
rozpocznij naukę
zabezpečiť
taktiež: zaistiť
Musíme zabezpečiť rovnaké šance pre všetkých ľudí.
to burst
She burst into laughter when she saw his new glasses.
rozpocznij naukę
vybuchnúť
Vybuchla smiechom keď videla jeho nové okuliare.
to transform
In the movie, the car transforms to a robot and helps save the worlds.
rozpocznij naukę
premeniť
V tom filme sa auto premení na robot a pomôže zachrániť svet.
to attach
Attach a recent photograph to your application form.
rozpocznij naukę
pripojiť
taktiež: priložiť
Pripojte k žiadosti aktuálnu fotografiu.
to adore
I adore going to the theatre.
rozpocznij naukę
to adore po angielsku
zbožňovať
Zbožňujem chodiť do divadla.
to lean
Don't lean againt the wall! The paint is still wet!
rozpocznij naukę
oprieť sa
Neopieraj sa o stenu! Farba stále nevyschla!
to tighten
I have to tighten my belt until I find a job.
rozpocznij naukę
utiahnuť
Musím si utiahnuť opasok dokiaľ si nenájdem prácu.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(w sumie 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.