500 most important Slovak verbs 451 - 475

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
to conclude
He concluded being a doctor wasn't his calling.
rozpocznij naukę
usúdiť
taktiež: usúdiť, prísť k názoru
Usúdil, že byť lekárom nie je jeho poslanie.
to be thirsty
I'm so thirsty I could drink five liters of water!
rozpocznij naukę
byť smädný
Som taký smädný, že by som vypil päť litrov vody!
to boil
Water boils at 100 degrees Celsius.
rozpocznij naukę
variť
Voda sa varí pri teplote 100 stupňov Celzia.
to conquer
Our country was conquered by Russia.
rozpocznij naukę
dobyť
Rusko dobylo našu krajinu.
to dine
I dine with my family when I'm home.
rozpocznij naukę
jesť
taktiež: stolovať, obedovať, večerať
Keď som doma jedávam s rodinou.
to penetrate
Our strategy is to penetrate the European market.
rozpocznij naukę
preniknúť
Našou stratégiou je preniknúť na európsky trh.
to consist of
The exam consisted of written and oral parts.
rozpocznij naukę
skladať sa
Skúška sa skladala z písomnej a ústnej časti.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(w sumie 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.