Praca i Rynek Pracy

 0    148 fiszek    madrala1990
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
trabajar
rozpocznij naukę
pracować
ir a trabajar
rozpocznij naukę
iść do pracy
trabajar por algo
rozpocznij naukę
pracować z jakiegoś powodu / na coś
trabajar de empleado
rozpocznij naukę
pracować jako pracownik
trabajar en equipo
rozpocznij naukę
praca zespołowa
el trabajo
rozpocznij naukę
praca
el trabajo temporal
rozpocznij naukę
tymczasowa praca
el trabajo ocasional
rozpocznij naukę
praca dorywcza
el trabajo fijo
rozpocznij naukę
praca stała
el trabajo negro
rozpocznij naukę
praca na czarno
el trabajo temporero
rozpocznij naukę
praca sezonowa
el trabajo a tiempo parcial
rozpocznij naukę
praca na pół etatu
el trabajo de media jornada
rozpocznij naukę
praca w niepełnym wymiarze godzin
el trabajador, la trabajadora
rozpocznij naukę
pracownik, pracownica
la condición
rozpocznij naukę
warunek
poner una condición a alguien
rozpocznij naukę
postawić komuś warunek
sin condiciones
rozpocznij naukę
bezwarunkowy
la firma
rozpocznij naukę
podpis
firmar
rozpocznij naukę
podpisać / podpisywać
firmar algo
rozpocznij naukę
podpisać coś
el sindicato
rozpocznij naukę
związek zawodowy
la huelga
rozpocznij naukę
strajk
hay huelga / hacen huelga
rozpocznij naukę
jest strajk
la huelga general
rozpocznij naukę
strajk generalny
la huelga de hambre
rozpocznij naukę
strajk głodowy
pedir
rozpocznij naukę
prosić, wymagać, żądać
las vacaciones
rozpocznij naukę
urlop, wakacje
el contrato
rozpocznij naukę
kontrakt, umowa
el contrato de trabajo
rozpocznij naukę
umowa o pracę
el contrato temporal
rozpocznij naukę
umowa na czas określony
firmar un contrato
rozpocznij naukę
podpisać umowę
limitado / a
rozpocznij naukę
ograniczony / a
ilimitado / a
rozpocznij naukę
nieograniczony / a
autónomo / a
rozpocznij naukę
samodzielny / niezależna
trabajar de autónomo
rozpocznij naukę
pracować samodzielnie
laboral
rozpocznij naukę
pracowniczy/ dotyczący pracy
el horario de trabajo
rozpocznij naukę
godziny pracy
ganar
rozpocznij naukę
zarabiać
ganar dinero
rozpocznij naukę
zarabiać pieniądze
ganarse la vida
rozpocznij naukę
zarabiać na życie
el sueldo
rozpocznij naukę
pensja
el sueldo base
rozpocznij naukę
płaca zasadnicza
el aumento
rozpocznij naukę
podwyżka
ir en aumento
rozpocznij naukę
stale wzrastać
el / la colega
rozpocznij naukę
kolega
el compañero
rozpocznij naukę
kolega z pracy
el jefe / la jefa
rozpocznij naukę
szef, szefowa
el superior / la superiora
rozpocznij naukę
przełożony / zwierzchnik
jubilarse
rozpocznij naukę
odejść na emeryturę
la jubilación
rozpocznij naukę
emerytura (jako stan)
la jubilación
rozpocznij naukę
wcześniejsza emerytura
la pensión de jubilación
rozpocznij naukę
emerytura (pieniądzę)
el conflicto
rozpocznij naukę
konflikt
el conflicto laboral
rozpocznij naukę
konflikt w pracy
negociar
rozpocznij naukę
negocjować
negociar las condiciones
rozpocznij naukę
negocjować warunki
negociar el contrato
rozpocznij naukę
negocjować umowę
la relación laboral
rozpocznij naukę
relacje zawodowe
la cláusula
rozpocznij naukę
klauzula, paragraf
prolongar un contrato
rozpocznij naukę
przedłużyć kontrakt
la prolongación
rozpocznij naukę
przedłużenie
la prórroga
rozpocznij naukę
przedłużenie, odroczenie
renunciar
rozpocznij naukę
rezygnować, odmawiać
la renuncia
rozpocznij naukę
rezygnacja, demisja
la renuncia del trabajo
rozpocznij naukę
rezygnacja z pracy
la jornada
rozpocznij naukę
dzień pracy
la jornada laboral
rozpocznij naukę
dzień pracy
la jornada intensiva
rozpocznij naukę
ciągły / intensywny dzień
la jornada reducida
rozpocznij naukę
skrócony czas pracy
el día laborable
rozpocznij naukę
dzień roboczy
el puente fin de semana
rozpocznij naukę
długi weekend
hacer puente
rozpocznij naukę
miec długi weekend
el horario flexible
rozpocznij naukę
ruchomy czas pracy
el turno
rozpocznij naukę
zmiana
el turno de mañana
rozpocznij naukę
poranna zmiana
el turno de noche
rozpocznij naukę
nocna zmiana
el cambio de turno
rozpocznij naukę
wymiana zmian
trabajar por turnos
rozpocznij naukę
Pracować na zmiany
por turnos
rozpocznij naukę
na zmiane
las horas extraordinarias
rozpocznij naukę
nadgodziny
agotador / a
rozpocznij naukę
męczący / a
el salario
rozpocznij naukę
wynagrodzenie
el salario mínimo
rozpocznij naukę
płaca minimalna
la remuneración por servicios
rozpocznij naukę
wynagrodzenie za usługi
la retribución
rozpocznij naukę
wynagrodzenie
la liquidación de la nómina
rozpocznij naukę
rozliczanie listy płac
la maternidad
rozpocznij naukę
urlop macierzyński
el mobbing
rozpocznij naukę
mobbing
el absentismo laboral
rozpocznij naukę
nieobecność w pracy
el accidente laboral
rozpocznij naukę
wypadek w pracy
los servicios sociales
rozpocznij naukę
świadczenia socjalne
el convenio colectivo
rozpocznij naukę
układ zbiorowy
reivindicar sus derechos
rozpocznij naukę
dochodzić / żądać swoich praw
la negociación
rozpocznij naukę
negocjacja
el piquete
rozpocznij naukę
pikieta
el empleo
rozpocznij naukę
zatrudnienie, praca
no tener empleo
rozpocznij naukę
nie mieć pracy
buscar un empleo
rozpocznij naukę
szukać pracy
despedir
rozpocznij naukę
zwalniać kogoś
echar
rozpocznij naukę
wyrzucać z pracy
despedirse de un trabajo
rozpocznij naukę
zwolnić się z pracy
el paro
rozpocznij naukę
bezrobocie
el paro encubierto
rozpocznij naukę
bezrobocie ukryte
el paro juvenil
rozpocznij naukę
bezrobocie wśród młodzieży
estar en el paro
rozpocznij naukę
być bezrobotnym
el patrón
rozpocznij naukę
szef
el patrono / la patrona
rozpocznij naukę
pracodawca / szefowa
el puesto
rozpocznij naukę
stanowisko
el puesto de trabajo
rozpocznij naukę
stanowisko pracy
el despido
rozpocznij naukę
zwolnienie z pracy, wymówienie
el desempleo
rozpocznij naukę
bezrobocie
el parado / la parada
rozpocznij naukę
bezrobotny / a
la oferta de empleo
rozpocznij naukę
oferta pracypracy
contratar
rozpocznij naukę
zatrudniać
el mercado laboral
rozpocznij naukę
rynek pracy
la mano de obra
rozpocznij naukę
siła robocza
la ocupación
rozpocznij naukę
zajęcie
sin ocupcaión
rozpocznij naukę
bez zajęcia, bez pracy
el Instituto Nacional de Empleo
rozpocznij naukę
Urząd Zatrudnienia
el INEM
rozpocznij naukę
Urząd Zatrudnienia
la bolsa de trabajo
rozpocznij naukę
biuro zatrudnienia
el permiso de trabajo
rozpocznij naukę
pozwolenie na pracę
la empresa de trabajo temporal
rozpocznij naukę
Agencja zatrudnienia sezonowego
la contratación
rozpocznij naukę
rekrutacja
el subsidio de enfermedad
rozpocznij naukę
zasiłek chorobowy
el subsidio de maternidad
rozpocznij naukę
zasiłek macierzyński
el subsidio de paro
rozpocznij naukę
zasiłek dla bezrobotnych
el subsidio de desempleo
rozpocznij naukę
zasiłek, zapomoga
el seguro de desempleo
rozpocznij naukę
ubezpieczenie od utraty pracy
la subida de sueldo
rozpocznij naukę
wzrost płac
la carrera profesional
rozpocznij naukę
kariera zawodowa
un puesto de empleo
rozpocznij naukę
podanie o pracę
el certificado de trabajo
rozpocznij naukę
świadectwo pracy
cobrar
rozpocznij naukę
pobierać wynagrodzenie
el quehacer
rozpocznij naukę
praca
el lugar de trabajo
rozpocznij naukę
miejsce pracy
el personal
rozpocznij naukę
personel
la empresa
rozpocznij naukę
firma
la sucursal
rozpocznij naukę
oddział, filia
el ascenso
rozpocznij naukę
awans
el trabajo manual
rozpocznij naukę
prace ręczna
el trabajo intelectual
rozpocznij naukę
praca umysłowa
las cualificaciones profesionales
rozpocznij naukę
kwalifikacje zawodowe
encontrar trabajo
rozpocznij naukę
znaleźć pracę
la entrevista de trabajo
rozpocznij naukę
rozmowa kwalifikacyjna
la experiencia
rozpocznij naukę
doświadczenie
las habilidades
rozpocznij naukę
umiejętności
trabajar como
rozpocznij naukę
pracować jako

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.