GLOSARIO CIENCIA

 0    252 fiszki    anoolcia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

el AGUJERO NEGRO
rozpocznij naukę
czarna dziura

la ANTIMATERIA
rozpocznij naukę
antymateria

el AÑO LUZ [pl. los años luz]
rozpocznij naukę
rok świetlny

el ASTEROIDE
rozpocznij naukę
asteroida

ciało niebieskie, gwiazda

el CAMPO GRAVITATORIO
rozpocznij naukę
pole grawitacyjne

el COHETE (tripulado/no tripulado)
rozpocznij naukę
rakieta (załogowa/bezzałogowa)

el COHETE SONDA
rozpocznij naukę
rakieta badawcza/ sondażowa

kometa

la CONSTELACIÓN
rozpocznij naukę
konstelacja

kosmos

el CUERPO CELESTE
rozpocznij naukę
ciało niebieskie

el CÚMULO ESTELAR
rozpocznij naukę
gromada gwiazd

la DISTANCIA FOCAL
rozpocznij naukę
odległość ogniskowa

zaćmienie

la ENANA BLANCA / MARRÓN
rozpocznij naukę
biały / czerwony karzeł

rój (p.ej. gwiazd)

el EQUINOCCIO
rozpocznij naukę
równonoc

la ESTACIÓN ESPACIAL
rozpocznij naukę
stacja kosmiczna

el ESTADO DE INGRAVIDEZ
rozpocznij naukę
stan nieważkości

el ESTADO DE SINGULARIDAD
rozpocznij naukę
stan osobliwości

el ESTADO GASEOSO
rozpocznij naukę
stan gazowy

la ESTRELLA GIGANTE
rozpocznij naukę
gigant

la ESTRELLA POLAR
rozpocznij naukę
Gwiazda Polarna

rozszerzać się [o wszechświecie]

el FIRMAMENTO, la BÓVEDA CELESTE
rozpocznij naukę
niebo, kopuła CELESTE

firmament, sklepienie niebieskie
rozpocznij naukę
firmament, sklepienie niebieskie

la FUERZA / ATRACCIÓN GRAVITATORIA
rozpocznij naukę
siła / przyciąganie grawitacyjne

galaktyka

... GIRA EN TORNO A SU EJE
rozpocznij naukę
obraca się wokół własnej osi

... GIRA ALREDEDOR DE...
rozpocznij naukę
krąży wokół...

grawitacja, ciążenie

la INDUSTRIA AEROSPACIAL
rozpocznij naukę
przemysł kosmiczny [b. rzadko: aerokosmiczny]

el METEORITO
rozpocznij naukę
meteoryt

meteor

mgławica

orbita

la ACELERACIÓN
rozpocznij naukę
przyspieszenie

el ACELERADOR DE PARTÍCULAS
rozpocznij naukę
akcelerator cząstek

el ÁTOMO PESADO
rozpocznij naukę
atom ciężki

la BOMBA DE FISIÓN
rozpocznij naukę
bomba atomowa (rozszczepieniowa)

la BOMBA DE FUSIÓN
rozpocznij naukę
bomba termojądrowa

el CAMPO MAGNÉTICO
rozpocznij naukę
pole magnetyczne

la CARGA ELÉCTRICA
rozpocznij naukę
ładunek elektryczny

el CENTRO DE GRAVEDAD
rozpocznij naukę
środek ciężkości

kinetyczny

la CONDUCTIVIDAD
rozpocznij naukę
przewodnictwo

la FISIÓN NUCLEAR
rozpocznij naukę
rozszczepienie jądra atomowego

FISIONAR un átomo
rozpocznij naukę
rozszczepić atom

la FUERZA CENTRÍFUGA siła odśrodkowa
rozpocznij naukę
Siła odśrodkowa siła odśrodkowa

la FUERZA CENTRÍPETA
rozpocznij naukę
siła dośrodkowa

la FUERZA DE ATRACCIÓN / DE REPULSIÓN
rozpocznij naukę
siła przyciągająca / odpychająca

la FUSIÓN NUCLEAR
rozpocznij naukę
synteza jądrowa, reakcja termojądrowa, fuzja jądrowa

el GHC (GRAN COLISIONADOR DE HADRONES)
rozpocznij naukę
Wielki Zderzacz Hadronów

ciążenie

EL HAZ
wiązki
rozpocznij naukę
wiązka [p.ej. el HAZ DE LÁSER/ DE PROTONES, etc.], los HACES

magnes

el IMÁN SUPERCONDUCTOR
rozpocznij naukę
magnes nadprzewodnikowy

la INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
rozpocznij naukę
indukcja elektromagnetyczna

bezwładność

la LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
rozpocznij naukę
zasada zachowania energii

la LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL
rozpocznij naukę
prawo powszechnego ciążenia

la LENTE CÓNCAVA
rozpocznij naukę
soczewka/szkło wklęsłe

la LENTE CONVEXA
rozpocznij naukę
soczewka/szkło wypukłe

la LONGITUD DE ONDA
rozpocznij naukę
długość fali

ESTADO DE AGREGACIÓN
rozpocznij naukę
stan skupienia

ESTADO LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
rozpocznij naukę
stan ciekły, stały, gazowy

la OSA MAYOR / MENOR
rozpocznij naukę
Wielka / Mała Niedźwiedzica

kwazar

la RADIACIÓN DE FONDO
rozpocznij naukę
promieniowanie tła

la RADIACIÓN RESIDUAL
rozpocznij naukę
szczątkowe

los RAYOS INFRARROJOS
rozpocznij naukę
promienie podczerwone

los RAYOS ULTRAVIOLETA
rozpocznij naukę
p. ultrafioletowe

los RAYOS GAMMA
rozpocznij naukę
p. gamma

el SATÉLITE
rozpocznij naukę
satelita

el SISTEMA SOLAR
rozpocznij naukę
Układ Słoneczny

el SOLSTICIO
rozpocznij naukę
przesilenie (letnie, zimowe)

la SONDA ESPACIAL
rozpocznij naukę
sonda kosmiczna

la SUPERNOVA
rozpocznij naukę
supernowa

el TELESCOPIO
rozpocznij naukę
teleskop

el TRANSBORDADOR ESPACIAL
rozpocznij naukę
prom kosmiczny

wszechświat

la VELOCIDAD DE LA LUZ
rozpocznij naukę
prędkość światła [moverse a la velocidad de la luz]

la VÍA LÁCTEA
rozpocznij naukę
Droga Mleczna

el VIENTO ESTELAR
rozpocznij naukę
wiatr słoneczny

el VUELO SUBORBITAL
rozpocznij naukę
lot suborbitalny

Księżyc

el CUARTO MENGUANTE
rozpocznij naukę
ostatnia kwadra

el CUARTO CRECIENTE
rozpocznij naukę
pierwsza kwadra

el NOVILUNIO
rozpocznij naukę
nów

la LUNA LLENA / el PLENILUNIO
rozpocznij naukę
pełnia

Merkury


Ziemia


Jowisz

Saturn


Neptun

Pluton

el CONDUCTOR ELÉCTRICO
rozpocznij naukę
przewodnik elektryczny

kwantowy

la DIFRACCIÓN
rozpocznij naukę
dyfrakcja, ugięcie

la DISPERSIÓN
rozpocznij naukę
rozproszenie

el EFECTO DOPPLER
rozpocznij naukę
efekt Dopplera

el ELECTRÓN
rozpocznij naukę
elektron

el ESPACIO
czasoprzestrzeń [cuidado con el orden de conceptos, en polaco al revés que en español]
rozpocznij naukę
TIEMPO

widmo [po rozszczepieniu światła]

el MOVIMIENTO CIRCULAR
rozpocznij naukę
ruch kołowy

el MOVIMIENTO DE ROTACIÓN
rozpocznij naukę
ruch obrotowy

neutron

la PARTÍCULA
rozpocznij naukę
cząsteczka

la PARTÍCULA ELEMENTAL
rozpocznij naukę
cząstka elementarna

la POLARIDAD DE LA CARGA
rozpocznij naukę
polaryzacja ładunku

pryzmat

proton

la REFRACCIÓN
rozpocznij naukę
załamanie światła

el ROZAMIENTO
rozpocznij naukę
tarcie

el SEMICONDUCTOR
rozpocznij naukę
półprzewodnik

el SISTEMA INERCIAL
rozpocznij naukę
układ inercjalny

el SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
rozpocznij naukę
Układ SI

la SUPERCONDUCTIVIDAD
rozpocznij naukę
nadprzewodnictwo

el SUPERCONDUCTOR
rozpocznij naukę
nadprzewodnik

la TENSIÓN SUPERFICIAL
rozpocznij naukę
napięcie powierzchniowe

la TEORÍA DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL
rozpocznij naukę
szczególna teoria względności

la TEORÍA GENERAL DE LA RELATIVIDAD
rozpocznij naukę
ogólna teoria względności

la TERMODINÁMICA
rozpocznij naukę
termodynamika

la VELOCIDAD ANGULAR
rozpocznij naukę
prędkość kątowa

la VELOCIDAD LINEAL
rozpocznij naukę
prędkość liniowa

la VELOCIDAD DE LA LUZ
rozpocznij naukę
prędkość światła

octan

el ALCOHOL BUTÍLICO (BUTANOL)
rozpocznij naukę
alkohol butylowy (butanol)

el ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL)
rozpocznij naukę
alkohol etylowy (etanol)

el ALCOHOL METÍLICO (METANOL)
rozpocznij naukę
alkohol metylowy (metanol)

glin

el ARSÉNICO
rozpocznij naukę
arszenik

siarka

beryl

el CARBONATO
rozpocznij naukę
węglan

el CIANURO (p.ej. DE POTASIO)
rozpocznij naukę
cyjanek


chlorek

miedź

dwutlenek

cyna

la ESTRICNINA
rozpocznij naukę
strychnina

etylen

fluorek

fosforan

el HIERRO DULCE
rozpocznij naukę
żelazo miękkie

mosiądz

química:

kwas

la ALEACIÓN
rozpocznij naukę
stop

anion

zasada

zasadowy

el CARBÓN [roca]
rozpocznij naukę
węgiel [skała]

el CARBONO [elemento]
rozpocznij naukę
węgiel [pierwiastek]

kation

cynkowanie

żrący, kaustyczny

stężony

zlewać

la EBULLICIÓN
rozpocznij naukę
wrzenie

el ELEMENTO QUÍMICO
rozpocznij naukę
pierwiastek chemiczny

el ENLACE / el E. COVALENTE
rozpocznij naukę
wiązanie / w. kowalencyjne

la FÓRMULA QUÍMICA
rozpocznij naukę
wzór chemiczny

la FUNDICIÓN / el HIERRO FUNDIDO/COLADO
rozpocznij naukę
żeliwo

la GALVANIZACIÓN galwanizacja
rozpocznij naukę
galwanizacji galwanizacja


azotan

tlenek

el PERMANGANATO (de potasio)
rozpocznij naukę
nadmanganian (potasu)

piryt

ołów

la POTASA CÁUSTICA
rozpocznij naukę
soda kaustyczna

siarczan

el ALAMBIQUE
rozpocznij naukę
alembik

fiolka

el DECANTADOR
rozpocznij naukę
dekanter

lejek

kolba laboratoryjna

pipeta

probówka

palnik

izotop

la MASA ATÓMICA
rozpocznij naukę
masa atomowa

la MASA MOLECULAR
rozpocznij naukę
masa cząsteczkowa

los MINERALES PESADOS
rozpocznij naukę
minerały ciężkie

el NÚCLEO ATÓMICO
rozpocznij naukę
jądro atomowe

nukleon

el NÚMERO ATÓMICO
rozpocznij naukę
liczba atomowa

la OXIDACIÓN
rozpocznij naukę
utlenianie

el PAPEL TORNASOL
rozpocznij naukę
papierek lakmusowy

el PESO ESPECÍFICO
rozpocznij naukę
ciężar właściwy

el REACTIVO QUÍMICO
rozpocznij naukę
odczynnik chemiczny

la SOLUCIÓN
rozpocznij naukę
roztwór

la SUSPENSIÓN
rozpocznij naukę
zawiesina

la TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
rozpocznij naukę
okresowy układ pierwiastków

la TEMPERATURA DE FUSIÓN
rozpocznij naukę
t. topnienia

los VASOS COMUNICANTES
rozpocznij naukę
naczynia połączone

uran

el ALMACÉN GEOLÓGICO
rozpocznij naukę
podziemne składowisko (odpadów)

el ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NUCLEARES
rozpocznij naukę
składowanie odpadów promieniotwórczych

las ALTAS EMISIONES DE CO₂ (DIÓXIDO DE CARBONO)
rozpocznij naukę
duża emisja dwutlenku węgla

el AEROGENERADOR
rozpocznij naukę
wiatrak

los BIOCARBURANTES
rozpocznij naukę
biopaliwa

BIODEGRADABLE
rozpocznij naukę
ulegający biodegradacji

La BIODEGRADACIÓN
rozpocznij naukę
biodegradacja

biogaz

biomasa

el CALENTAMIENTO DEL PLANETA/ el C. GLOBAL
rozpocznij naukę
globalne ocieplenie

el CEMENTERIO DE RESIDUOS RADIACTIVOS
rozpocznij naukę
cmentarzysko/składowisko odpadów radioaktywnych / promieniotwórczych

la CENTRAL / la PLANTA NUCLEAR
rozpocznij naukę
elektrownia jądrowa

la CENTRAL ELÉCTRICA
rozpocznij naukę
elektrownia

la CENTRAL TÉRMICA
rozpocznij naukę
elektrociepłownia

el COLECTOR SOLAR
rozpocznij naukę
kolektor słoneczny

los COMBUSTIBLES FÓSILES / MINERALES
rozpocznij naukę
paliwa kopalne

los DESECHOS RADIOACTIVOS DE LARGA VIDA
rozpocznij naukę
długożyciowe odpady promieniotwórcze

la DESINTEGRACIÓN
rozpocznij naukę
rozpad

detektor

la ENERGÍA EÓLICA
rozpocznij naukę
energia wiatrowa

la ENERGÍA SOLAR
rozpocznij naukę
energia słoneczna

las ENERGÍAS RENOVABLES
rozpocznij naukę
energia odnawialna

FOTOVOLTAICO
rozpocznij naukę
fotowoltaiczny [zw. z ogniwami fotowoltaicznymi]

el GAS NATURAL
rozpocznij naukę
gaz ziemny

la GESTIÓN DE RESIDUOS
rozpocznij naukę
gospodarka odpadami

las MATERIAS PRIMAS
rozpocznij naukę
surowce wtórne

el PARQUE EÓLICO
rozpocznij naukę
farma wiatrowa [mejor que ferma]

el PERIODO DE SEMIDESINTEGRACIÓN
rozpocznij naukę
okres połowicznego rozpadu

el PETRÓLEO
rozpocznij naukę
ropa naftowa

la RADIACIÓN
rozpocznij naukę
promieniowanie

la RADIACTIVIDAD/ la RADIOACTIVIDAD
rozpocznij naukę
radioaktywność, promieniotwórczość

la REACCIÓN EN CADENA
rozpocznij naukę
reakcja łańcuchowa

reaktor

el REACTOR NUCLEAR
rozpocznij naukę
reaktor jądrowy

los RESIDUOS BIOSANITARIOS
rozpocznij naukę
odpady sanitarne

los RESIDUOS DE BAJA/MEDIA/ALTA ACTIVIDAD
rozpocznij naukę
odpady nisko/średnio/wysoko aktywne

los RESIDUOS DOMÉSTICOS
rozpocznij naukę
odpady domowe

los RESIDUOS DE HIDROCARBUROS
rozpocznij naukę
odpady ropopochodne

los RESIDUOS INDUSTRIALES
rozpocznij naukę
odpady przemysłowe

los RESIDUOS INERTES (DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)
rozpocznij naukę
odpady budowlane

los RESIDUOS MUNICIPALES
rozpocznij naukę
odpady komunalne

los RESIDUOS ORGÁNICOS
rozpocznij naukę
odpady organiczne

los RESIDUOS PELIGROSOS
rozpocznij naukę
odpady niebezpieczne

los RESIDUOS QUÍMICOS
rozpocznij naukę
odpady chemiczne

los RESIDUOS RADIACTIVOS
rozpocznij naukę
odpady promieniotwórcze

los RESIDUOS URBANOS
rozpocznij naukę
odpady komunalne

los RESIDUOS VOLUMINOSOS
rozpocznij naukę
odpady wielkogabarytowe

la SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
rozpocznij naukę
segregacja odpadów

el VERTEDERO
rozpocznij naukę
wysypisko


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.