Generation fumette

 0    39 fiszek    bobesco
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

palanie haszyszu, marihuany

konopia

tutaj skręt

une toxicomanie
rozpocznij naukę
nałóg

au fil des dernières dècennies
rozpocznij naukę
W ciągu ostatnich dziesięcioleci

ledwie, niewiele

skręt joint

s'acharner sur q
darek s'acharnait sue moi
rozpocznij naukę
tuatj: zawziąć się na kogoś,

podświadomy, podprogowy

défoncer
Je voulais vraiment les défoncer ces canards.
rozpocznij naukę
rozjebać, rozpierdolić

konopia

szybować, bujać

une menace plane sur l'usager
rozpocznij naukę
zagrożenie wisi nad użytkownikiem

une incarcération
rozpocznij naukę
uwięzienie

entraver
des obstacles ne doivent entraver tes ambitions
rozpocznij naukę
utrudniać, przeszkadzać

réprimer
Il parait que le maire veux réprimer la criminalité.
rozpocznij naukę
uciskać, stłumić,

przypadkowy, losowy, niepewny

une effigie
Dessin commémoratif: effigie et monogramme du Grand-Duc Henri
rozpocznij naukę
wizerunek, posazek, podobizna

évocateur
Le mot particulier que vous avez utilisé était très évocateur.
rozpocznij naukę
sugestywny
Słowo, którego użyłaś, było bardzo sugestywne.

une impunité
rozpocznij naukę
bezkarność

wychwalać, chwalić, nauczać.

zabiegać, błagać, starać się

une détresse
rozpocznij naukę
strapienie, zmartwienie, cierpienie

une tentation
rozpocznij naukę
pokusa

ingérer
Si je survis, il y a un antidote dans le labo que je devrais ingérer dans l'heure.
rozpocznij naukę
spozyc, polknac.

incoercible
Qu'on ne peut contenir, arrêter.
Une réaction incoercible
rozpocznij naukę
nie do powstrzymania, nie do ogarniecia
reakcja nie do powstrzymania. Niklas

une tachycardie
rozpocznij naukę
częstoskurcz

des bronches
rozpocznij naukę
oskrzela

un effet nocif
Il est probable qu'un surdosage provoque un effet nocif.
rozpocznij naukę
szkodliwy, niezdrowy, groźny efekt

un ravage
une bombe nucleaire a ravagé Hiroshima
rozpocznij naukę
spustoszenie, zniszczenie,

une oisiveté
rozpocznij naukę
bezczynność, nieróbstwo, lenistwo

rabâcher
pour réussir a l'examen if faut rabâcher le matériel
rozpocznij naukę
wałkować, powtarzać

mur, szanie, wał

tutaj: kręcić się z kimś, włóczyć się

un voyou
Il n'est qu'un voyou avide qui a fait pleurer des gens
rozpocznij naukę
bandyta, chuligan

une racaille
Je suis riche, bien plus que la nouvelle racaille d'Hollywood.
rozpocznij naukę
hołota, chamstwo

se bagarrer
Tu crois vraiment qu'on va se bagarrer pour cette femme
rozpocznij naukę
bic sie. szamotać się, szarpać się

balanga, impreza

ça ne leur viendrait jamais à l'idée que
rozpocznij naukę
Nigdy nie przyszłoby im do głowy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.