Stawy-konczyna górna+powierzchnie

 0    17 fiszek    patrycja178
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

staw mostkowo obojczykowy
rozpocznij naukę
articulatio sternoclavicularis

Powierz. stawowe staw mostkowo oboj.:
rozpocznij naukę
*obojczyk: powierzchnia stawowa mostkowa(facies articularis sternalis) *mostek: wcięcie obojczykowe (incisura clavicularis)

staw barkowo - obojczykowy
rozpocznij naukę
articulatio acromioclavicularis

Pow, stawowe stawu barkowo-obojcz.
rozpocznij naukę
* łopatka: pow. stawowa wyrostka barkowego(facies articularis acromii) *obojczyk: pow. stawowa barkowa(facies articularis acromialis)

staw ramienny
rozpocznij naukę
articulatio humeri

Pow. stawowe stawu ramiennego
rozpocznij naukę
*łopatka: wydrążenie panewkowe(cavitas glenoidalis) *kość ramienna: głowa kości ramiennej (caput humeri), obrąbek panewkowy(labrum glenoidale)

staw łokciowy
rozpocznij naukę
staw łokciowy po łacińsku
articulatio cubiti

A) staw ramienno-promieniowy
rozpocznij naukę
A) articulatio humeroradialis

Pow. stawowe stawu ramienno-promien.
rozpocznij naukę
*kość ramienna: główka kości ramiennej(capitulum humeri)*kośc promieniowa: dołek głowy(fovea capitis)

B) staw ramienno-łokciowy
rozpocznij naukę
B) articulatio humeroulnaris

Pow. stawowe stawu ramienno-łokciowego
rozpocznij naukę
*kość ramienna: bloczek k. ramiennej(trochlea humeri)*k.łokciowa: wcięcie bloczkowe(incisura trochlearis)

C) Staw promienno łokciowy bliższy
rozpocznij naukę
C) articulatio radioulnaris proximalis

Pow. stawowe stawu promieniowo łokciowego bliższego
rozpocznij naukę
*k. promieniowa: obwód stawowy(circumferentia articularis)*k.łokciowa: wcięcie promieniowe(incisura radialis)

Staw promieniowo łokciowy dalszy
rozpocznij naukę
Articulatio radioulnaris distalis

Pow. stawowe stawu promieniowo łokciowego dalszego
rozpocznij naukę
*k. promieniowa: wcięcie łokciowe(incisura ulnaris)*k.łokciowa: głowa kości łokciowej(caput ulnae)

Staw promieniowo nadgarstkowy
rozpocznij naukę
Articulatio radiocarpea

Pow. stawowe stawu promieniowo-nadgarst.
rozpocznij naukę
*k. promieniowa: pow. stawowa nadgarstwkowa(facies articularis carpea)*k. nadgarstka:łódeczkowata(scaphoideum), księżycowata(lunatum), trójgraniasta(triquetrum)*krążek stawowy(discus articularis)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.