Kartkówka 2

 0    129 fiszek    michallasota
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

podoba mi się

podobać się

tratar
No me trates como un niño.
rozpocznij naukę
traktować
Nie traktuj mnie jak dziecko.

tratar de obligaciones
rozpocznij naukę
wykonywać obowiązki

la obligación
rozpocznij naukę
obowiązek, zobowiązanie

contar
Cuenta hasta 10 y abre los ojos.
rozpocznij naukę
liczyć
Policz do 10 i otwórz oczy.

aresztowany, pozbawiony wolności

zatrzymać / zatrzymywać, pozbawiać wolności, aresztować

świadek

sprawa

el camino
El camino es fácil: sigues todo recto hasta el final. ¿Cuál es el camino para ir al supermercado?
rozpocznij naukę
droga / trasa
Droga jest łatwa: idziesz cały czas prosto aż do końca. Jaka jest droga do supermarketu?

irse a la cama
rozpocznij naukę
iść do łóżka, położyć się

hacer la cama
rozpocznij naukę
ścielić łózko

nadchodzić, docierać, rozciągać

la palabra
¿Cómo se escribe la palabra “pero”? Se escribe: pe, e, erre, o.
rozpocznij naukę
słowo
Jak się pisze słowo "pero"? Pisze się: p, e, r, o.

siedemdziesiąt

todo el día
rozpocznij naukę
cały dzień

tu, tutaj

allá
Vete allá.
rozpocznij naukę
tam
Idź tam.


acá y allá
rozpocznij naukę
tu i tam

con
Fue a la iglesia con su novia.
rozpocznij naukę
z
Poszedł do kościoła ze swoją dziewczyną.

el compañero
rozpocznij naukę
kolega

tus
¿Dónde están tus padres?
rozpocznij naukę
twoje
Gdzie są twoi rodzice?

tu
¿Dónde está tu bolso?
rozpocznij naukę
twój
Gdzie jest twoja torba?

la compañera
rozpocznij naukę
towarzyszka życia, koleżanka

przygotować, opracować, rozwijać

lista

la ciudad
Esta ciudad nunca duerme.
rozpocznij naukę
miasto
To miasto nigdy nie śpi.

el monumento
rozpocznij naukę
pomnik


conocer
En Polonia utilizamos el usted siempre para hablar con personas que no conocemos.
rozpocznij naukę
znać
W Polsce używamy formy "pan/pani" zawsze, żeby rozmawiać z osobami, których nie znamy.

las vacaciones
Tenemos 2 semanas de vacaciones.
rozpocznij naukę
wakacje
Mamy 2 tygodnie wakacji.


wiele, ustalona ilość

tantas cosas
rozpocznij naukę
tak wiele rzeczy

la cosa
Dime una cosa.
rozpocznij naukę
rzecz
Powiedz mi jedną rzecz.

patrzeć, widzieć, zobaczyć

difícil
Este nuevo juego es demasiado difícil para mí.
rozpocznij naukę
trudny
Ta nowa gra jest dla mnie zbyt trudna.

wybierać

interesujący

las más interesantes
rozpocznij naukę
najciekawsza

si
Si llueve, iremos al cine.
rozpocznij naukę
jeśli, tak
Jeśli będzie padać, pójdziemy do kina.

empezar
Empieza una converación muy amable.
rozpocznij naukę
zaczynać
Zaczyna się bardzo miła rozmowa.

por
Si empezamos por el Noroeste.
rozpocznij naukę
przez, z. od

północny zachód

poder
¿Me puedes ayudar?
rozpocznij naukę
móc
Możesz mi pomóc?

visitar
Mañana visitaremos el casco antiguo.
rozpocznij naukę
odwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.

Galicia

allí
Bien, nos vemos allí, ¿vale?
rozpocznij naukę
tam
OK, spotkajmy się tam.

stać

zatrzymać się / zatrzymywać się

su
Su nombre es David.
rozpocznij naukę
jego
Jego imię to Dawid.

katedra


seguir
¡Siempre sigue a tu corazón!
rozpocznij naukę
naśladować
Zawsze podążaj za swoim sercem.

wybrzeże

kantabryjski

podróżnik

descubrir
Colón descubrió América.
rozpocznij naukę
odkryć
Kolumb odkrył Amerykę.

pejzaż

niezapomniany

łąka

łąka

suave
¡Mi nueva manta es tan suave!
rozpocznij naukę
miękki
Mój nowy kocyk jest taki miękki!

mała

la playa
¿Hay alguna ducha en la playa?
rozpocznij naukę
plaża
Czy na plaży jest prysznic?

entre
Mi bicicleta está entre dos coches.
rozpocznij naukę
pomiędzy
Mój rower znajduje się między dwoma samochodami.

el acantilado
rozpocznij naukę
klif, skarpa

desde
Trabajo desde las 8 de la mañana.
rozpocznij naukę
od
Pracuję od 8 rano.

el País Vasco
rozpocznij naukę
Kraj Basków

kierować

dirigirse
¿A quien se dirigía el discurso?
rozpocznij naukę
kierować się
Do kogo skierowane było przemówienie?

la Cataluña
rozpocznij naukę
Katalonia

mirar
¡Mira ese avión! ¡Es enorme!
rozpocznij naukę
patrzeć
Popatrz na ten samolot! Jest ogromny!

do, na, w kierunku

el mar
El agua en el mar está fría.
rozpocznij naukę
morze
Woda w morzu jest zimna.

el Mediterráneo
rozpocznij naukę
Morze Śródziemne

más importante
rozpocznij naukę
najważniejszy

port

el puerto de mar
rozpocznij naukę
port morski

punkt

odjazd, wyjazd

dzielić / podzielić, odjeżdżać, wyjeżdżać

la llegada
Lo puedes mirar en el panel de llegadas.
rozpocznij naukę
przylot, przyjazd
Możesz to sprawdzić na tablicy przylotów.

statek

todo el mundo
rozpocznij naukę
wszyscy, cały świat

nuestro
Nuestro coche es muy viejo.
rozpocznij naukę
nasz
Nasz samochód jest stary.

el viaje
Vamos de viaje a Colombia.
rozpocznij naukę
podróż
Jedziemy w podróż do Kolumbii.

mediterránea
rozpocznij naukę
śródziemnomorski

para
Es un regalo para ti.
rozpocznij naukę
dla
To prezent dla Ciebie.

disfrutar
En verano la gente trabaja menos y disfruta de las vacaciones.
rozpocznij naukę
cieszyć się czymś
W lecie ludzie pracują mniej i korzystają z wakacji.

hasta
La tienda está abierta hasta las 8 de la tarde.
rozpocznij naukę
do
Sklep jest otwarty do 8 wieczorem.

Almería

Malaga

Andaluzja

también
Debes también visitar la catedral.
rozpocznij naukę
też / również
Powinieneś też zwiedzić katedrę.

la comunidad
rozpocznij naukę
społeczność, region

andaluzyjski

Andaluzja

merecer
Ni siquiera lo mereces.
rozpocznij naukę
zasługiwać / zasłużyć na coś
Nawet na niego nie zasługujesz.

la atención
rozpocznij naukę
uwaga

specjalne

la atención especial
rozpocznij naukę
szczególna uwaga

reszta, pozostałość

kultura


especialmente
rozpocznij naukę
zwłaszcza / szczególnie

przejście

atravesar
Para ir a casa de mi abuela atravieso un parque muy grande.
rozpocznij naukę
przechodzić
Żeby dojść do domu swojej babci, przechodzę przez duży park.

la Mancha

plama

ziemia

bohater

aquí
Buff, ¡qué calor hace aquí!
rozpocznij naukę
tutaj
Och, tu jest tak gorąco!

acabar
¿Has acabado de comer tu bocadillo?
rozpocznij naukę
skończyć / kończyć
Skończyłeś jeść kanapkę?

tym razem

pero
Sí que quiero, pero es que no puedo.
rozpocznij naukę
ale
Chcę, ale nie mogę.

quedarse
Me voy a quedar en casa de la abuela por la noche.
rozpocznij naukę
zostawać
Zostanę na noc u babci.
wskazać / wskazywać

prawdziwy

falso
Sus sospechas resultaron falsas.
rozpocznij naukę
fałszywy
Jego podejrzenia okazały się fałszywe.

el sur
En el sur de España hace calor.
rozpocznij naukę
południe
Na południu Hiszpanii jest gorąco.

el mapa
Esto es un mapa de España. El mapa está detrás de la puerta.
rozpocznij naukę
mapa
To jest mapa Hiszpanii. Mapa jest za drzwiami.

el recorrido
rozpocznij naukę
ścieżka, trasa

tekst


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.