Русский каждый день (DSDT II)

 0    23 fiszki    DSDT.2.2016.2017
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ani ..., ani...
Nie znam ani Igora, ani Iwana.
rozpocznij naukę
ни ..., ни...
Я не знаю ни Ивана, ни Игоря.

kieszonkowe
Dziecko dostaje kieszonkowe.
rozpocznij naukę
карманные деньги
Ребёнок получает карманные деньги.

kwestia, pytanie
To kwestia czasu.
rozpocznij naukę
вопрос
Это вопрос времени.

w ten sposób
W ten sposób poznałem swoją żonę.
rozpocznij naukę
таким образом
Таким образом я познакомился с моей женой.

wzbudzać obawy
To nie powinno wzbudzać obaw.
rozpocznij naukę
вызывать (вызываю, вызываешь) опасения
Это не должно вызывать опасений.

wymagać
To wymaga czasu.
rozpocznij naukę
требовать (требую, требуешь)
Это требует времени.

wydawać się
To wydaje mi się trudne.
rozpocznij naukę
казаться (кажусь, кажешься)
Это кажется мне сложным.

dotyczyć
Artykuł dotyczy kwestii pieniędzy.
rozpocznij naukę
касаться (касаюсь, касаешься)
Статья касается вопроса денег.

jednogłośnie, zgodnie
Jednogłośnie się zgodziliśmy.
rozpocznij naukę
дружно
Мы дружно согласились.

przekonywać, twierdzić
Borys twierdzi, że ma rację.
rozpocznij naukę
утверждать (утверждаю, утверждаешь)
Борис утверждает, что он прав.

oszczędzać (pieniądze)
Czy warto oszczędzać pieniądze?
rozpocznij naukę
копить (коплю, копишь)
Стоит ли копить деньги?

umiejętność
Warto rozwijać umiejętność obsługi komputera.
rozpocznij naukę
навык
Стоит развивать компьютерные навыки.

a zatem, a więc
Zostało mało czasu, a więc trzeba się śpieszyć.
rozpocznij naukę
следовательно
Времени осталось мало, следовательно, нужно торопиться

drobne wydatki
Dostaję od rodziców pieniądze na drobne wydatki.
rozpocznij naukę
карманные расходы
Я получаю от родителей деньги на карманные расходы.

gospodarować pieniędzmi
Mój brat nie potrafi gospodarować pieniędzmi.
rozpocznij naukę
распоряжаться (распоряжаюсь, распоряжаешься) деньгами
Мой брат не умеет распоряжаться деньгами.

wydawać (pieniądze)
Wydaję dużo pieniędzy na piwo.
rozpocznij naukę
тратить (трачу, тратишь)
Я трачу много денег на пиво.

z lenistwa
Z lenistwa zacząłem się uczyć języka rosyjskiego.
rozpocznij naukę
от нечего делать
От нечего делать я стал учить русский язык.

сертификат

распродажа

chwyt marketingowy
rozpocznij naukę
рекламный трюк

przymierzyć
Chcę przymierzyć tę bluzkę.
rozpocznij naukę
померить (померю, померишь)
Я хочу померить эту блузку.

gotować mleko
rozpocznij naukę
кипятить (кипячу, кипятишь) молоко

przyciągać jak magnes
Sklep przyciągał jak magnes.
rozpocznij naukę
притягивать (притягиваю, притягиваешь) как магнитом
Магазин притягивал как магнитом.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.