historia 6-13

 0    86 fiszek    tajka8
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
1423
rozpocznij naukę
przywilej w Warcie
1520
rozpocznij naukę
sejm - pańszczyzna to 1 dzień w tygodniu od 1 łana
1496
rozpocznij naukę
1 chłop ze wsi może odejść do miasta
po 1520
rozpocznij naukę
władza królewska nie może ingerować w stosunki pan-poddany
1496
rozpocznij naukę
Jan Olbracht, przywilej
1504
rozpocznij naukę
przywilej dla duchowieństwa (taki jak w 1496)
1493
rozpocznij naukę
sejm walny w Piotrkowie
1501
rozpocznij naukę
przywilej mielnicki
1505
rozpocznij naukę
sejm w Radomiu, Nihil novi
od 1573
rozpocznij naukę
sejm walny przynajmniej raz na 2 lata, do 6 tyg. (+2), sejmy nadzwyczajne 2 tyg.
1652
rozpocznij naukę
liberum veto po raz pierwszy...
1504
rozpocznij naukę
sejm zabronił królowi nadawania królewszczyzn bez zgody parlamentu
1529
rozpocznij naukę
elekcja vivente rege
1536
rozpocznij naukę
sejm w Krakowie, postulat elekcyjności tronu
1548-1572
rozpocznij naukę
Zygmunt August
1562
rozpocznij naukę
sejm w celu uzyskania zgody na podatki
1563-1569
rozpocznij naukę
sejmy egzekucyjne
1501-1506
rozpocznij naukę
Aleksander Jagiellończyk
1506-1548
rozpocznij naukę
Zygmunt Stary
1462-1505
rozpocznij naukę
Iwan III
1480
rozpocznij naukę
uniezależnienie Moskwy od Mongołów
1505-1533
rozpocznij naukę
Wasyl III
1547-1584
rozpocznij naukę
Iwan IV Groźny
1512
rozpocznij naukę
Moskwa vs Litwa
1514
rozpocznij naukę
zwycięstwo wojsk polskich i litewskich w bitwie pod Orszą
1515
rozpocznij naukę
Wiedeń, Zygmunt Stary, Maksymilian Habsburg, Władysław Jagiellończyk
1522
rozpocznij naukę
koniec wojny z Rosją
1519-1521
rozpocznij naukę
wojna polsko-krzyżacka
1525
rozpocznij naukę
hołd pruski
1526
rozpocznij naukę
Turcy najechali na Węgry, śmierć Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem
1530
rozpocznij naukę
wasal Turcji - Mołdawia - zajmuje Pokucie
1531
rozpocznij naukę
Obertyn, hetman Jan Tarnowski, zwycięstwo
1526
rozpocznij naukę
po śmierci książąt mazowieckich ZS bierze Warszawę
1529
rozpocznij naukę
utworzenie województwa mazowieckiego
1557
rozpocznij naukę
wojna między Szwecją, Danią, Polską, Rosją o Inflanty
1561
rozpocznij naukę
hołd w Wilnie (Kettler do ZA)
1563-1570
rozpocznij naukę
wojna północna
1568
rozpocznij naukę
utworzenie Komisji Morskiej
1569
rozpocznij naukę
unia lubelska, 1.07
1572
rozpocznij naukę
śmierć Zygmunta Augusta
04-05.1573
rozpocznij naukę
pierwsza wolna elekcja
1573
rozpocznij naukę
konfederacja warszawska
21.02.1574
rozpocznij naukę
Henryk Walezy nie zaprzysiągł artykułów henrykowskich podczas sejmu koronacyjnego
06.1574
rozpocznij naukę
ucieczka Walezego
1575
rozpocznij naukę
podwójna elekcja - Batory i Maksymilian II Habsburg
1579
rozpocznij naukę
Połock
1580
rozpocznij naukę
Wielkie Łuki
1581
rozpocznij naukę
Psków niezdobyty
1582
rozpocznij naukę
rozejm w Jamie Zapolskim
1578
rozpocznij naukę
powołanie Trybunału Koronnego
1581
rozpocznij naukę
powołanie Trybunału Litewskiego
1586
rozpocznij naukę
śmierć Batorego
1587
rozpocznij naukę
koronacja Zygmunta III Wazy
1417
rozpocznij naukę
pierwszy polski prymas - Mikołaj Trąba
1520
rozpocznij naukę
zakaz wwożenia edyktów Lutra do Polski
1552
rozpocznij naukę
kalwinizm - projekt utworzenia Kościoła narodowego
1555
rozpocznij naukę
kościół kalwiński
1562-1565
rozpocznij naukę
bracia polscy - arianie
1570
rozpocznij naukę
Sandomierz, porozumienie protestantów
1555
rozpocznij naukę
pokój religijny w Niemczech, przybywa nuncjusz papieski
1564
rozpocznij naukę
jezuici do Braniewa!
1577
rozpocznij naukę
przyjęcie ustaw soboru trydenckiego w Piotrkowie przez ogólnokrajowy synod
1596
rozpocznij naukę
unia brzeska
1437-1496
rozpocznij naukę
Kallimach (Filip Buonaccorsi)
1459-1508
rozpocznij naukę
Konrad Celtis
1518
rozpocznij naukę
ślub ZS z Boną Sforzą
1551
rozpocznij naukę
pierwsze kalwińskie gimnazjum w Pińczowie
1519
rozpocznij naukę
Akademia Lubrańskiego
1594
rozpocznij naukę
akademia w Zamościu
1578
rozpocznij naukę
Akademia Wileńska
1473-1543
rozpocznij naukę
Mikołaj Kopernik
1517
rozpocznij naukę
Maciej z Miechowa, Traktat o dwu Sarmacjach
1415-1480
rozpocznij naukę
Jan Długosz
1512-1589
rozpocznij naukę
Marcin Kromer, O pochodzeniu i dziejach Polaków
1495-1575
rozpocznij naukę
Marcin Bielski, Kronika wszystkiego świata
1505-1569
rozpocznij naukę
Mikołaj Rej
1543
rozpocznij naukę
Krótka rozprawa między panem, wójtem a plebanem; Łaski, czyli o karze za mężobójstwo (Modrzewski)
1567/68
rozpocznij naukę
Żywot człowieka poczciwego
1530-1584
rozpocznij naukę
Jan Kochanowski
1550-1581
rozpocznij naukę
Mikołaj Sęp-Szarzyński
1503-1572
rozpocznij naukę
Andrzej Frycz Modrzewski
1554
rozpocznij naukę
O naprawie RP
1513-1566
rozpocznij naukę
Stanisław Orzechowski
1564
rozpocznij naukę
Quincunx
1473
rozpocznij naukę
pierwsza oficyna drukarska w Krakowie
1475
rozpocznij naukę
Wrocław, pierwsze pisma po polsku

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.