neurologia I

 0    37 fiszek    paulinak363
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
encefalopatia wrotna
rozpocznij naukę
nie podaje się benzodiazepin, a podaje antagonistę- flumazenil
encef. mocznicowa
rozpocznij naukę
fluktuacyjny charakter- zaburz. świad., padaczka, mioklonie (w zaawans.) gł. twarzy i proks.kk. górn., asteriksje, drżenie grubofaliste
encefal. hipoglikem.
rozpocznij naukę
głębokie zaburzenia f. mózgowia BEZ zaburzeń w przepływie mózgowym krwi, bez obniżenia stanu energetycznego; niemal pełna odwracalność tego stanu; mogą pojawić się ruchy atetotyczno-pląsawicze.
migrena typu podstawnego
rozpocznij naukę
migrena z aurą, w której objawy ogniskowe związane są z pniowymi i/lub móżdżkowymi zaburzeniami czynności
rodzinna migrena połowiczo-poraźna
rozpocznij naukę
pojawienie się w trakcie aury niedowładu połowiczego i występ. podobnych obj. u >= 1 krewnego 1 lub 2 stopnia
zespół Lamberta-Eatona
rozpocznij naukę
miasteniczny; autoimmun. lub paraneo (60%); p/ciała IgG p/kanałom wapniowym bramkowanym potencjałem VGCC; najpierw trudności chodzenia po schodach, wstępujący charakter objawów, obj. opuszkowe
zespół Lamberta-Eatona
rozpocznij naukę
w elektrofizj. próbie męczliw. (pr. miasteniczna) TRIADA LAMBERTA
zespół Lamberta-Eatona złoty standard rozpoznawania
rozpocznij naukę
torowanie przekraczajace 100%; rozpoznając LEMS TRZEBA szukać neo (przez 2 lata od zachorowania)
zespół Lamberta-Eatona leczenie
rozpocznij naukę
objawowo- 3,4diaminopirydyna; inh. acet. cholinestazy; gdy brak popr po objawowym to 1 wybór to sterydy w monot. lub z cyklospor. lub azatiopr; wymiana osocza lub IVIg (ludzka immunogl.i.v.)
choroba Wilsona mutacja
rozpocznij naukę
nieprawidłowa cząsteczka ATP-azy7B
choroba Wilsona mózg
rozpocznij naukę
komórki Alzheimera typu I i II, komórki Opalskiego; gł. jądra podstawy, wzgórza, pień i móżdżek; z czasem uogóln. zanik
objawy neurologiczne Wilson
rozpocznij naukę
postać klasyczna (przewaga sztywności nad drżeniem; postać Strumpell-Westphall'a (pseudosclerosis) z przewagą drżenia
Wilson- oczy
rozpocznij naukę
zaćma słonecznikowa, pierscień Kaysera-Fleischera
Wilson- gospodarka miedzią:
rozpocznij naukę
ceruloplazmina zwykle obniżona (lecz homoz. i zdekomp. wątroby często N), miedź całk. w surowicy zwykle <N, wydalanie w moczu >N,
Wilson MR
rozpocznij naukę
hiperintensywne w T2 w jądrach podkorowych, najwcześniej i najczęściej w skorupie; PATOGNOM: obraz głowy niedźwiedzia panda- duży miś w śródm. i mały w moście--> dość rzadko wyst.
Wilson leczenie
rozpocznij naukę
by więcej wydalać- d-panicylamina, trientina; by mniej wchłaniać- sole cynku; NA OBA MECH.: TETRAHYDROMOLIBDAT
alkoholowy zanik móżdżku
rozpocznij naukę
słaba korelacja z okresem spożywania; zaburzenia chodu, trudn. w utrzym. poz. stojącej (ZESPÓŁ ASTAZJA, ABAZJA), dyssynergia tułowia; zanik przedniej i górnej cześci robaka; w patogenezie niedobór tiaminy (b1)
Usg przezczaszkowe, okna kostne
rozpocznij naukę
skroniowe- konc. odc. i rozwidl. TSzW, TŚM, TPM, TTM oraz tt. łączące; OCZODÓŁ: t. oczna, syfon wewn; POTYYLICZNE czyli otwór wielki: v4 kręgowej i podstawną
najczęstszy mechanizm uradu niedokrwiennego
rozpocznij naukę
zatorowość tętniczo-tętnicza
udar niedokrwienny TK, sekwencja DWI (dyfuzyjna)
rozpocznij naukę
juz po kilku min widać
dystonie o podłożu genetycznym:
rozpocznij naukę
DYT: 1,5,6,11
DYT1
rozpocznij naukę
klasyczna dystonia torsyjna Oppenheima; AD, uogólniony charakter, początek zazw. w dzieciństwie w obrębie kończyn, czysta dystonia, bez innych objawó
DTY5
rozpocznij naukę
choroba Segawy; postać dystonii wrażliwa na L-dopę; pocz. w dziecinstw lub młodości od dystonii stopy, mylą z MPR,; fluktuac. charakt (gorzej wieczorem), wtórnie uogóln; zespół parkinson.
DYT6
rozpocznij naukę
początek dzieci; bark, szyja, głowa + dysfonia; AD; druga po DYT1
DYT11
rozpocznij naukę
dystonia miokloniczna; mioklonie kk. górn. i tułowia; PRZEJŚCIOWA POPRAWA PO SPOŻYCIU ALKO:)
zespół tourett'a
rozpocznij naukę
teoria nadaktywn. dopaminergicznej
chroba Menkesa- defekt
rozpocznij naukę
XR; ATP-aza typu A; miedź się nie wchłania z p. pok; zła dystrybucja w organiźmie- niedostępna miedź dla enzymów
włosy kręcone i cienkie, upośledzenie, hipotonia, hipopigmentacja, wiotkość, deformacje, złamania, wady naczyń, twarz Cherubinka
rozpocznij naukę
choroba Menkesa
spadek miedzi i ceruloplazminy w surowicy, wzrost miedzi w jelitach i nerkach, obniżony w wątrobie
rozpocznij naukę
choroba Menkesa, gospodarka miedzią
choroba Menkesa- leczenie
rozpocznij naukę
I.V. LUB S.C. roztwór chlorku miedzu z L-histydyną; normalizacja wtedy gospodarki po 6 tyg.
rokowanie
rozpocznij naukę
bez leczenia śmierć < 3r.z.; leczeni- nie wiadomo, bo mało takich
autosomalnie dominujące ataksje rdzeniowo-móżdżkowe (SCA)
rozpocznij naukę
najczęściej związane ze zwielokrotnieniem trypletów; objawy w wieku dorosłym, powolo postępujące
ataksje rdzeniowo-mózdżowe dziedziczone autosomalnie recesywnie
rozpocznij naukę
początek we wczesnym dzieciństwie, czasem szybszy przebieg
ataksja Friedriecha
rozpocznij naukę
ataksja rdzeniowo-mózdżowe dziedziczone autosomalnie recesywnie; najczęstsza dziedziczna ataksja; powoli postępuje, początek zwykle <25 rż
ataksja Friedriecha
rozpocznij naukę
genetycsznie niejednorodna, większość ekspansja GAA; brak zanikowych zmian w móżdżku-jak są to sugeruje inne objawy
ataksja Friedriecha
rozpocznij naukę
ataksja, zniesienie odruchów ścięgnistych, objaw babińskiego, kardiomiopatia, głuchota, cukrzyca, skolioza
DPRLA (zanik jądra zębatego, czerwiennego, niskowzgórzowego, bałki bladej)
rozpocznij naukę
ekspansja CAG; ataksja, zaburzenia zachowania i otępienie, ruchy choreoatetotyczne; gdy już u dzieci to mioklonie, padaczka, niedorozwój

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.