NEUROLOGIA 7 choroby spichrzeniowe

 0    32 fiszki    paulinak363
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
dziedziczenie
rozpocznij naukę
zazwyzaj AR (wyj: choroba Fabryego, Huntera, Danona- XR)
mukopolisacharydozy
rozpocznij naukę
glikozaminoglikany (siarczan dermatanu, heparanu, keratanu)
dystosis myltiplex
rozpocznij naukę
określenie radiologiczne, zmiany struktury kości, w mukopolisacharydozach i inncyh
mukopolisacharydozy ogólna charakterstyka
rozpocznij naukę
zaburz.tk. łącznej, bo elastyny, kości, ukł. serc. nacz.; ze spadkiem elastyczności (Hurler, Shie, Hunter) lub wiotkością (Morquio A i B)
Sfingolipidozy
rozpocznij naukę
glikosfingolipidy, składniki błon, ceramid, gangliozydy
choroba Gauchera defekt
rozpocznij naukę
sfingolipidoza, defekt beta-glukocerebrozydazy
choroba Gauchera typy
rozpocznij naukę
I- dorosłych nieneuronopatyczna II-neuronopatyczna niemowlęca III- neuronopatyczna przewlekła
Gaucher typ I
rozpocznij naukę
niedokrwistość, małopłytkowość, hepetosplenomegalia, złe modelowanie kości, osteopania, zniszczenia stawów, kości
Gaucher typ II
rozpocznij naukę
ostre zajęcia ukł. nerw., obj. opuszkowe, zez, hepatosplenomegalia, spadek PLT, RBC;
Gaucher typ III
rozpocznij naukę
apraksja gałek ocznych; z czasem zajęcie ukł. pozapiramidowego
collodian baby
rozpocznij naukę
postać noworodkowa/letalna Gauchera; nieprawidłowy skład lipidów skóry i śmierć z odwodnienia
podtać Norrbottnian Gauchera
rozpocznij naukę
Szwedzi; kifora piersiowa i zniekształcenie klatki
Gaucher leczenie
rozpocznij naukę
typ I i III- dobre efekty substytucja enzymu (w III neurolog. nie niweluje bo nie przechodzi przez barierę K-M\0
choroba Fabry'ego
rozpocznij naukę
XR; sfingolipidoza; defekt alfa-galaktozydazy
choroba Fabry'ego postacie
rozpocznij naukę
klasyczna i sercowa
choroba Fabry'ego
rozpocznij naukę
objawy (czerwona Farba) udar, zawał, niewyd. nerek i dializy w 4 dekadzie; zmiany skórne ANGIOKERATOMA, zmętnienie rogówki (cornea verticilata). PATOGNOM: silne, napadowe bóle kończyn i brzucha od dzieciństwa
leukodystrofia metachromatyczna
rozpocznij naukę
sfingolipidoza; brak aktywności arylosulfatazy A--> postępująca choroba demielinizacyjna
leukodystrofia metachromatyczna postacie
rozpocznij naukę
niemowlęca, młodzieńcza, dorosłych
choroba Krabbego
rozpocznij naukę
sfingolipidoza; brak aktywności kwaśniej galaktoceramidazy; postępująca demielinizacja OUN i obw UN
choroba Krabbego objawy
rozpocznij naukę
już u niemowląt i małych dzieci drażliwosć, objawy opuszkowe, spastyczność, drgawki, ślepota, głuchota
zjawisko pseudodeficytu
rozpocznij naukę
obniżenie aktywn. enzymu in vitro, co nie jest wynikiem braku akt. enzymów tylko polimorfizmów innych co in vivo działają; wtedy molek. bad. lub chromatogr. moczu; w leukodystrofii metachromatyczne, ch. Krabbego
choroba Farbera (lipogranulomatoza)
rozpocznij naukę
sfingolipidoza; noedobór ceramidazy; triada: zniekształcenie i ból stawów, podskórne guzki, chypa
choroba Niemana-Picka I (A i B)
rozpocznij naukę
sfingolipidoza; niedobór sfingomielinazy; A-niemowlęca,"wisienka"na dnie oka; B-nieneuronopatyczna-w dziecin. hepatospl. i częste infekcje dróg odd.
choroba Niemana-Picka II(C)
rozpocznij naukę
wtórnie obniżona aktywniość sfingomielinazy do niedoboru białka błonowego NPC1; na początku dystrektna apraksja wertykalna gałek ocznych
gangliozydozy
rozpocznij naukę
należą do sfingolipidoz; GM1 i GM2 (choroba Taya-Sachsa, Sandhoffa)
glikoproteinozy (oligosacharydozy)
rozpocznij naukę
mannozydozy, fukozydoza, sialidoza); zahamowanie akt. jednegp enzymu-->gromadzenie różnych związków z tym wiązaniem
mukolipidoza II
rozpocznij naukę
pseudo=Hurler dystrophy/I-cell disease; defekt fosfotransferazy; enzymy lizosomalne są w surowicy a nie lizosomach bo nie mogą sie przedostać
choroba Pompego
rozpocznij naukę
glikoproteinoza; glikogen się gromadzi we wszystkich tkankach; defekt alfa-glukozydazy; LECZENI SUBSTYTUCJA ENZYMU!
choroba Danona
rozpocznij naukę
też gromadzenie glikogenu, a prawidłowa aktywność alfa-glukozydazy--> jest defekt białka błonowego LAMP2
Choroba Wolmana
rozpocznij naukę
deficyt kwaśnej lipazy- spichrzanie estrow cholesterolu i TAG; od niemowlęctwa tłuszcz. stolce, zwapnienia nadnerczy, małopł. neurodegeneracja
choroba spichrzania estrów cholesterolu
rozpocznij naukę
deficyt kwaśnej lipazy; spichrzanie estrow cholesterolu i TAG; obj. łagodne, w 3 i 4 dekadzie heparomegalia, hiperTAG, hiperbetalipoproteinemia
ogólnie wykrywanie deficytów enzymów
rozpocznij naukę
wykazanie ich w leukocytach lub fibroblastach

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.