do 28.07.2017

 0    175 fiszek    mbrodziak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
texte (m)
rozpocznij naukę
tekst
vocabulaire (m)
rozpocznij naukę
słownictwo
quelque(s) + nom
rozpocznij naukę
kilka
Il y quelques phrases que j'ai essayé d'apprendre par cœur.
rozpocznij naukę
Jest kilka zdań, których próbowałam nauczyć się na pamięć.
... quelques phrases que je peux utiliser.
rozpocznij naukę
kilka zdań, których mogę użyć.
il y a deux jours
rozpocznij naukę
dwa dni temu
Je ne sais pas s'il pleuvra demain.
rozpocznij naukę
Nie wiem, czy jutro będzie padać.
trop tard
rozpocznij naukę
zbyt późno
assez tôt
rozpocznij naukę
dość wczesne
s'endormir
rozpocznij naukę
zasypiać
dormir
rozpocznij naukę
spać
avoir mal à la main
rozpocznij naukę
boleć (o ręce)
optimiste
rozpocznij naukę
optymistyczny
Je serai...
rozpocznij naukę
Będę...
prendre une semaine de repos / de vacances
rozpocznij naukę
mieć tydzień odpoczynku / wakacji
ma patronne / ma directrice / ma chef
rozpocznij naukę
moja szefowa
Je suis très stressé et j'ai besoin de vacances.
rozpocznij naukę
Jestem bardzo zdenerwowany i potrzebuję wakacji.
Ce n'est pas bon pour la santé.
rozpocznij naukę
To nie jest dobre dla zdrowia.
des légumes (m) et des fruits (m) frais
rozpocznij naukę
swieze owoce i warzywa
frais / fraîche
rozpocznij naukę
świeży/a
produit (m)
rozpocznij naukę
produkt
le progrès technique
rozpocznij naukę
rozwój techniczny
Le progrès technique a une mauvaise influence (f) sur...
rozpocznij naukę
Postep techniczny ma zly wplyw
actif – active
rozpocznij naukę
aktywny/a
partir en vacances
rozpocznij naukę
wyjechać na wakacje
Nous pouvons nous relaxer.
rozpocznij naukę
Możemy się zrelaksować.
Mon style (m) de vie est malsain...
rozpocznij naukę
Moj styl zycia jest niezdrowy.
... ma vie ne sera pas longue...
rozpocznij naukę
moje zycie nie bedzie dlugie
critiquer qqn
rozpocznij naukę
krytykować
la Grèce
rozpocznij naukę
Grecja
les gens en Grèce
rozpocznij naukę
ludzie w Grecji
grec – grecque
rozpocznij naukę
grecki/a
Je pense qu'ils ont raison...
rozpocznij naukę
Myślę, że mają rację...
Ils sont...
rozpocznij naukę
Oni są...
profiter de la vie
rozpocznij naukę
korzystać z życia
tout le temps
rozpocznij naukę
caly czas
choix (m)
rozpocznij naukę
wybór
OVNI (m)
rozpocznij naukę
UFO
changer de l'argent
rozpocznij naukę
wymieniać pieniądze
pièce (f) d'identité
rozpocznij naukę
dowód tożsamości
déjeuner
rozpocznij naukę
jeść drugie śniadanie / lunch
Peut-on entrer?/Est-ce que nous pouvons entrer?
rozpocznij naukę
Czy możemy wejść?
Non, ils ne peuvent pas aller à l'extérieur. / dehors.
rozpocznij naukę
Nie, oni nie mogą wyjść na zewnątrz.
Voulez-vous du café ou du thé?
rozpocznij naukę
Czy chciałby Pan kawę czy herbatę?
Pouvez-vous venir avec moi?
rozpocznij naukę
Czy możesz ze mną pójść?
Nous ne voulons pas quitter la région parisienne/ L'ile de France.
rozpocznij naukę
Nie chcemy opuszczać regionu paryskiego.
Non, vous ne pouvez pas entrer, il est interdit de faire qqch. / C'est interdit.
rozpocznij naukę
Nie, nie mogą Państwo wejść, to zabronione.
Que dois-je faire?
rozpocznij naukę
Co muszę zrobić?
Elle veut apprendre le grec.
rozpocznij naukę
Ona chce się uczyć greckiego.
Est-ce que tu dois vraiment partir?
rozpocznij naukę
Naprawdę musisz wyjechać?
Vous voulez aller avec nous au cinéma?
rozpocznij naukę
Chcecie iść z nami do kina?
Nous sommes allées chez notre famille.
rozpocznij naukę
Pojechaliśmy do naszej rodziny
s'inquiéter de qqch
rozpocznij naukę
martwić się o coś
Je m'inquiète de la connexion Internet.
rozpocznij naukę
Martwię się o połączenie z Internetem.
un coup de tonnerre
rozpocznij naukę
grzmot
tonner
rozpocznij naukę
grzmieć
éteindre [etęndr]
rozpocznij naukę
wyłączyć
orage (m)
rozpocznij naukę
burza
routeur (m)
rozpocznij naukę
ruter
Nous essayons d'éteindre l'ordinateur avant que l'orage arrive. (+ subj.)
rozpocznij naukę
Próbujemy wyłączać komputer zanim przyjdzie burza.
consciemment
rozpocznij naukę
swiadomie
créer
rozpocznij naukę
tworzyć
envoyer des courriels
rozpocznij naukę
wysyłać maile
recharger les batteries
rozpocznij naukę
naładować baterie
pile (f)
rozpocznij naukę
bateria (paluszek)
grammaire (f) française
rozpocznij naukę
gramatyka francuska
Je peux aller chez mes amis.
rozpocznij naukę
Mogę pójść do moich przyjaciół.
une tasse de café
rozpocznij naukę
filiżanka kawy
Ça dépend.
rozpocznij naukę
To zależy.
faire la grasse matinée
rozpocznij naukę
spać do późna
Ça n'arrive pas souvent.
rozpocznij naukę
To się zdarza rzadko.
Ça arrive.
rozpocznij naukę
To się zdarza.
J'essaye de réduire la consommation de café.
rozpocznij naukę
Próbuję zmiejszyć ilość wypijanej kawy.
J'espère que je réussirai.
rozpocznij naukę
Mam nadzieję, że mi się uda.
la vieille Cité
rozpocznij naukę
stare miasto
Il s'agit de...
rozpocznij naukę
Chodzi o to,że...
adjectif (m)
rozpocznij naukę
przymiotnik
Cette école
rozpocznij naukę
ta szkola
propriétaire (f)
rozpocznij naukę
właścicielka
Je ne sais pas qu'elle... /Je ne sais pas si elle...
rozpocznij naukę
Nie wiem, czy ona...
cette entreprise
rozpocznij naukę
te przedsiebiorstwo
Je suppose que...
rozpocznij naukę
Podejrzewam, że...
De cette façon / De cette manière / Ainsi
rozpocznij naukę
W ten sposób
J'ai entendu...
rozpocznij naukę
Usłyszałam...
fille (f)
rozpocznij naukę
córka; dziewczyna
La fille a laissé entrer le chien.
rozpocznij naukę
Dziewczynka wpuściła psa.
par terre
rozpocznij naukę
na podłodze
dehors
rozpocznij naukę
na zewnątrz
Les enfants jouent dehors.
rozpocznij naukę
Dzieci bawią się na zewnątrz.
Incontestablement,...
rozpocznij naukę
Niepodważalnie...
aborder un sujet
rozpocznij naukę
poruszyć temat
mille [mil]
rozpocznij naukę
tysiąc
partie (f)
rozpocznij naukę
część
allumer
rozpocznij naukę
włączyć
éteindre
rozpocznij naukę
wyłączyć
morose – maussade
rozpocznij naukę
ponury/a
Le temps est morose / maussade. / Il fait un temps morose / maussade.
rozpocznij naukę
Pogoda jest ponura.
Il fait mauvais.
rozpocznij naukę
Jest brzydka pogoda.
Les enfants de ma soeur viennent / viendront aujourd'hui.
rozpocznij naukę
Dzieci mojej siostry dzisiaj przyjadą / przyjeżdżają.
Malheureusement...
rozpocznij naukę
Niestety...
recommander qqch à qqn
rozpocznij naukę
polecić coś komuś
améliorer
rozpocznij naukę
poprawić
Je pense que je ne comprendrai pas les gens...
rozpocznij naukę
Myślę, że nie zrozumiem ludzi...
Ça m'aidera.
rozpocznij naukę
To mi pomoże.
hier
rozpocznij naukę
wczoraj
Tu ne dois plus m'envoyer ces enregistrements.
rozpocznij naukę
Już nie musisz mi wysyłać tych nagrań.
emprunter [ąpręte]
rozpocznij naukę
wypożyczyć
lié(e) à l'histoire
rozpocznij naukę
powiązany z historią
apprendre qqch d'intéressant / de nouveau / découvrir qqch
rozpocznij naukę
dowiedzieć się czegoś interesującego / nowego / odkryć coś
J'ai appris que...
rozpocznij naukę
Dowiedziałam się, że...
J'ai lu un livre sur...
rozpocznij naukę
Przezytałam książkę o...
les pays arabes
rozpocznij naukę
kraje arabskie
arabe
rozpocznij naukę
arabski/a
se comporter
rozpocznij naukę
zachowywać się
Je sais comment je devrais me comporter.
rozpocznij naukę
Wiem, jak powinnam się zachowywać.
le pays qui n'est pas une destination populaire
rozpocznij naukę
kraj, który nie jest popularnym kierunkiem
J'essaye de...
rozpocznij naukę
probuje...
qqch qui sera utile
rozpocznij naukę
coś, co będzie przydatne
faire du sport
rozpocznij naukę
uprawiać sport
exagérer
rozpocznij naukę
przesadzać
plat (m)
rozpocznij naukę
danie
faire attention à qqch
rozpocznij naukę
zwracać uwagę na
pomme de terre (f)
rozpocznij naukę
ziemniak
frites (f)
rozpocznij naukę
frytki
Nous devrions faire attention de ne pas manger trop.
rozpocznij naukę
Musimy uważać, żeby zbyt dużo nie jeść.
ne pas travailler bcp
rozpocznij naukę
nie pracować dużo
fou (folle)
rozpocznij naukę
szalony/a
Chodakowska dit que les gens doivent faire du sport.
rozpocznij naukę
Chodakowska mówi, że ludzie powinni uprawiać sport.
seulement
rozpocznij naukę
tylko
Il y a bcp d'autres choses...
rozpocznij naukę
Jest wiele innych rzeczy...
Elle essaye de changer la vie des autres.
rozpocznij naukę
Ona próbuje zmienić życie innych.
Elle a emporté un grand succès. / Elle devient de plus en plus populaire.
rozpocznij naukę
Ona odniosła duży sukces./Ona staje się coraz popularniejsza.
Ce n'est pas vrai.
rozpocznij naukę
To nieprawda.
Je n'ai pas de motivation.
rozpocznij naukę
Brak mi motywacji.
J'ai entendu cette information et je la crois.
rozpocznij naukę
Usłyszałam tę wiadomość i w nią wierzę.
Quand j'habitas en Angleterre...
rozpocznij naukę
Kiedy mieszkałam w Anglii...
à la gym
rozpocznij naukę
na siłowni
Je l'ai arrêté.
rozpocznij naukę
Przestałam to robić.
J'essaye de commencer...
rozpocznij naukę
Staram się zacząć...
mieux
rozpocznij naukę
lepiej
meuilleur(e)
rozpocznij naukę
lepszy/a
mon entraînement (m)
rozpocznij naukę
mój trening
faire de son mieux
rozpocznij naukę
dawać z siebie wszystko
ambitieux (euse)
rozpocznij naukę
ambitny/a
bien que (+ subj.)
rozpocznij naukę
mimo, że
J'ai été...
rozpocznij naukę
Bylam
courir
rozpocznij naukę
biegać
jogging (m)
rozpocznij naukę
bieganie
toute la musculation
rozpocznij naukę
wszystkie mięśnie
Est-ce que tu as trouvé qqn?
rozpocznij naukę
Czy znaleźliście kogoś?
les Allemands
rozpocznij naukę
Niemcy
à la fois
rozpocznij naukę
jednocześnie
Il y a deux semaines...
rozpocznij naukę
Dwa tygodnie temu...
Elle a voulu faire...
rozpocznij naukę
Ona chciała coś zrobić...
J'ai été invitée...
rozpocznij naukę
Byłam zaproszona...
Je recevrai...
rozpocznij naukę
Otrzymam...
dans une semaine
rozpocznij naukę
za tydzień
Quelles langues je parle?
rozpocznij naukę
Jakimi językami obcymi władam?
Qu'est-ce que je fais en Angleterre?
rozpocznij naukę
Co zrobić w Anglii?
un travail bien payé / rémunéré
rozpocznij naukę
dobrze płatna praca
par mois
rozpocznij naukę
na miesiąc
zloty
rozpocznij naukę
złotówka
Ils ne peuvent pas se permettre de payer (pour) ces cours.
rozpocznij naukę
Oni nie mogą pozwolić sobie na to, żeby zapłacić za te zajęcia.
pas assez
rozpocznij naukę
niewystarczająco
Je suis très contente d'avoir pris ces cours.
rozpocznij naukę
Jestem b. zadowolona z tego, że brałam te lekcje.
Je ne regrette pas d'avoir pris ces cours.
rozpocznij naukę
Nie żałuję, że brałam te lekcje.
nuire à la santé
rozpocznij naukę
szkodzic zdrowiu
se rendre compte que
rozpocznij naukę
zdawac sobie sprawe z
Je me suis rendu compte que
rozpocznij naukę
Zdaje sobie sprawe, ze
faire régulièrement des exercices
rozpocznij naukę
wykonywac regularne cwiczenia
se porter bien
rozpocznij naukę
miec sie dobrze
vivre longtemps
rozpocznij naukę
zyc dlugo
passer moins une demi-heure à jouer au tennis
rozpocznij naukę
spedzic mniej niz pol godziny grajac w tenisa
se relaxer profondément
rozpocznij naukę
gleboko sie zrelaksowac
se protéger contre des problèmes médicaux sérieux
rozpocznij naukę
chronic sie przeciwko problemom medycznym

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.