Układy wejścia wyjścia

 0    26 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to jest układ wejścia-wyjścia?
rozpocznij naukę
Układ wejścia wyjścia to układ elektroniczny pośredniczący w wymianie informacji pomiędzy mikropropcesorem i pamięcią systemu z jednej strony a urządzeniami peryferyjnymi z drugiej.
Jak dzielimy układ wejścia-wyjścia?
rozpocznij naukę
Dzielimy na: -współadresowane z pamięcią operacyjną -układy wejścia-wyjścia izolowane
Co robimy w układach wejścia-wyjścia współadresowanych z pamięcią operacyjną?
rozpocznij naukę
Wybieramy na którym dokonujemy operacji (komórka pamięci lub rejestr układu wejścia-wyjścia) za pomocą adresu.
A dla układów izolowanych co robimy?
rozpocznij naukę
Wybieramy na którym dokonujemy operacji (komórka lub rejestr układu wejścia/wyjścia) za pomocą sygnałów sterujących.
Co to są operacje wejścia-wyjścia?
rozpocznij naukę
Operacje wejścia-wyjścia to wszystkie działania potrzebne do realizacji wymiany informacji w układach wejścia -wyjścia.
Jak dzelimy operacje wejścia-wyjścia?
rozpocznij naukę
Dzielimy je na: -operacje wejścia-wyjścia z bezprośrednim sterowaniem przez mikroprocesor -Pośrednim sterowaniem przez mikroprocesor.
Jak dzielimy operacje-wejścia wyjścia z bezpośrenim sterowaniem przez mikroprocesor?
rozpocznij naukę
Dzielimy na: - bezwarunkowe operacje wejścia-wyjścia - operacje wejścia-wyjścia z testowaniem układu -operacje wejścia-wyjścia z przerwaniem programu.
Jak wykonuje się operacje wejścia-wyjścia z bezpośrednim sterowaniem przez mikroprocesor?
rozpocznij naukę
Mikroprocesor wykonuje program główny oczekując na sygnał gotowości do wymiany. Sygnał gotowości układu wejścia-wyjścia do wymiany powoduje tzw. zgłoszenie przerwania. Mikroprocesor przeyrwa wykonywanie programu głównego (kończy realizację bieżącej instrukcji i zapamiętuje ten fragment). I przechodzi do programu zwanego programem obsługi przerwania w skrócie "POP". Po zakończeniu POP mikroprocesor kontynuuje wykonywanie programu głównego.
Ile wejść zgłoszenia posiada mikroprocesor?
rozpocznij naukę
Posiada Tylko jedno wejście zgłoszenia przerwania więc układem pośredniczącym pomiędzy nim a układami wejścia-wyjścia jest tzw. sterownik przerwy.
Opis obrazka sterownika przerwań, jak on działa?
rozpocznij naukę
Zgłoszenia przerwania trafiają do sterownika przerwań, do rejestru zgłoszeń przerwania (IRR). Zgłoszenia przerwania mogą być maskowane przez tak zwany bit maski. Bit maski umieszczane są w rejestrze maski IMR., jeżeli wartość tego bitu wynosi jeden to zgłoszenie będzie oddawane arbitrażowi. Arbitrażowi poddawane są zgłoszenia niemaskowalne, zgłoszenia przerwania.
Jak dokonywany jest Arbitraż?
rozpocznij naukę
Poprzez przydzielanie każdemu sygnałowi przerwania tak zwanego priorytetu niezamaskowanego przerwania o najwyższym priorytecie. Numer ten jest wpisywany do rejestru przerwań obsłuwianych ISR.
Co jest końcowym wynikiem współpracy sterownika przerwań?
rozpocznij naukę
Uruchomienie określonego programu obsługi przerwania.
Co to sterownik DMA i jak działa?
rozpocznij naukę
DMA (Direct Memory Acces)- bezprośredni dostęp do pamięci. Sterownik DMA wysyła sygnał HOLD do mikroprocesora, mikroprocesor przechodzi w tak zwany stan zawieszenia, a kontrolę nad magistralami przejmuje sterownik DMA. Operacja DMA inicjowana jest na rządanie układu wejścia-wyjścia sygnałem DRQ, gdzie n to numer kanału DMA.
Co obejmuje proces inicjacji?
rozpocznij naukę
-Wielkość blodku do przetransmitowania -Adres pierwszej komórki bufora pamięci - rodzaj operacji(zapis lub odczyt) -Sposób realizacji operacji DMA.
Przez co jest realizowana inicjacja?
rozpocznij naukę
Przez mikroprocesor.
Jak można realizować operacje DMA?
rozpocznij naukę
Na trzy sposoby: -transmisja pojedynczymi słowami -transmisja blokowa -transmisja na rządanie.
Czym jest realizowane zakończenie operacji DMA?
rozpocznij naukę
Sygnałem EOP wysyłanym do urządzenia.
Co to jest architektura komputera?
rozpocznij naukę
Architektura komputera odnosi się do atrybutów systemu które są widziane dla programisty naprzykład lista rozkazów, liczba bitów wykorzystywanych do prezentacji różnych danych.
Scharakteryzuj mi Architektura Von neumanna.
rozpocznij naukę
Architektura ta wykorzystuje 3 kluczowe koncepcje: - Dane i rozkazy są przechowywane w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt. - Zawartość tej pamięci może być adresowana przez wskazanie miejsca, bez względu na rodzaj zawartych dam danych.
Scharakteryzuj architekture Harwardzką:
rozpocznij naukę
W odróżnieniu od architektury Von Neumanna pamięć programu jest oddzielona od pamięci rozkazów.
Scharakteryzuj zmodyfikowaną architekturę harwardzką:
rozpocznij naukę
Zmodyfikowana architektura harwardzka:, zostały oddzielone pamięci danych, rozkazów, lecz wykorzystują one wspólne magistrale danych i adresową.
Co to jest tryb adresowania?
rozpocznij naukę
Trybem adresowania nazywamy sposób określenia miejsca przechowywania argumentów rozkazu. Rozróżniamy następujące tryby adresowania; -Adresowanie natychmiastowe -adresowanie bezpośrednie -adresowanie rejestrowe -adresowanie pośrednie
Co to adresowanie natychmiastowe?
rozpocznij naukę
To argument rozkazu zawarty w kodzie rozkazu.
Co to adresowanie bezpośrednie?
rozpocznij naukę
To kod rozkazu zawierający adres komórki w której przechowywany jest rozkaz.
Co to jest adresowanie rejestrowe?
rozpocznij naukę
W kodzie rozkazu określony jest rejestr w którym przechowywany jest argument.
Co to jest adresowanie pośrednie?
rozpocznij naukę
kod rozkazu zawierający określone rejestry bądź rejestrów, w których znajduje się adres komórki pamięci zawierającej argument.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.