Java API I/O

 0    28 fiszek    dominik550
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
java.io. File mozliwe konstruktory
rozpocznij naukę
(no exceptions) File(String pathname), File(String parent, String child), File(URI uri), File(File parent, String child)
java.io. File tworzenie nowego pliku
rozpocznij naukę
boolean createNewFile()
java.io. File tworzenie nowego katalogu
rozpocznij naukę
boolean mkdir() oraz boolean mkdirs() - tworzy całą scieżkę katalogów
java.io. File usuwanie pliku lub katalogu
rozpocznij naukę
boolean delete()
java.io. File sprawdzenie czy File to katalog
rozpocznij naukę
boolean isDirectory()
java.io. File sprawdzenie czy File to plik
rozpocznij naukę
boolean isFile()
java.io. File rozmiar pliku
rozpocznij naukę
long length()
java.io. File zwraca listę plików i podkatalogów
rozpocznij naukę
File[] listFiles()
java.io. File zwraca listę głównych katalogów w systemie
rozpocznij naukę
File[] listRoots()
java.io. File zmiana nazwy pliku lub katalogu
rozpocznij naukę
boolean renameTo(File dest)
java.io. FileReader konstruktory
rozpocznij naukę
FileReader(File file) throws FileNotFoundException, FileReader(FileDescriptor fd), FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException
java.io. FileReader metody
rozpocznij naukę
dziedziczone z java.io. InputStreamReader: int read() throws IOException, void close() throws IOException, boolean ready() throws IOException, String getEncoding()
java.io. FileWriter konstruktory
rozpocznij naukę
FileWriter(File file) throws IOException, FileWriter(File file, boolean append) throws IOException, FileWriter(FileDescriptor fd), FileWriter(String fileName) throws IOException, FileWriter(String fileName, boolean append) throws IOException
java.io. FileWriter metody
rozpocznij naukę
dziedziczone z java.io. OutputStreamWriter: void close() throws IOException, void flush() throws IOException, void write(String str, int off, int len) throws IOException, void write(char[] cbuf, int off, int len) throws IOException, String getEncoding(), dziedziczone z java.io. Writer: Writer append(char c) throws IOException
java.io. BufferedWriter konstruktory
rozpocznij naukę
BufferedWriter(Writer out), BufferedWriter(Writer out, int sz)
java.io. BufferedWriter metody
rozpocznij naukę
void close() throws IOException, void flush() throws IOException, void newLine() throws IOException, void write(int c) throws IOException, void write(char[] cbuf, int off, int len) throws IOException, void write(String s, int off, int len) throws IOException, metody z java.io. Writer
java.io. BufferedReader konstruktory
rozpocznij naukę
BufferedReader(Reader in), BufferedReader(Reader in, int sz)
java.io. BufferedReader metody
rozpocznij naukę
void close() throws IOException, void reset() throws IOException, String readLine() throws IOException, int read(char[] cbuf, int off, int len) throws IOException, int read() throws IOException
java.io. PrintWriter konstruktory
rozpocznij naukę
PrintWriter(File file) throws FileNotFoundException, PrintWriter(String fileName) throws FileNotFoundException, PrintWriter(OutputStream out), PrintWriter(Writer out)
java.io. PrintWriter metody
rozpocznij naukę
PrintWriter append(char c), void close(), void flush(), PrintWriter format(Locale l, String format, Object... args), void print(String s) i wiele innych przeciążonych printów, void println(String x) i wiele innych, void write(char[] buf), void write(String s, int off, int len), void write(String s), void write(int c)
java.io. ObjectOutputStream konstruktory
rozpocznij naukę
public ObjectOutputStream(OutputStream out) throws IOException, protected ObjectOutputStream() throws IOException, SecurityException
java.io. ObjectOutputStream metody
rozpocznij naukę
void close() throws IOException, void flush() throws IOException, void write(byte[] buf) throws IOException, void write(int val) throws IOException, a poza tym pisanie wybranych typów (void i IOException): writeBoolean, writeByte, writeBytes(String str), writeChar, writeChars(String str), writeDouble, writeFloat, writeInt, writeLong, writeObject, writeShort, writeUTF(String str)
java.io. ObjectInputStream konstruktory
rozpocznij naukę
public ObjectInputStream(InputStream in) throws IOException, protected ObjectInputStream() throws IOException, SecurityException
java.io. ObjectInputStream metody
rozpocznij naukę
void close() throws IOException, void defaultReadObject() throws IOException, ClassNotFoundException (NotActiveException jeżeli wywołana spoza readObject), int read()throws IOException, int available() throws IOException, czytanie według konkretnych typów(IOException i typ prymitywny ew. objekt): readBoolean(), readByte, itp...
java.io. FileOutputStream konstruktory
rozpocznij naukę
FileOutputStream(File file) throws FileNotFoundException, FileOutputStream(FileDescriptor fdObj), FileOutputStream(String name) throws FileNotFoundException, FileOutputStream(File file, boolean append) throws FileNotFoundException, FileOutputStream(String name, boolean append) throws FileNotFoundException
java.io. FileOutputStream metody
rozpocznij naukę
void close() throws IOException, void write(byte[] b) throws IOException, void write(byte[] b, int off, int len) throws IOException, void write(int b) throws IOException
java.io. FileInputStream konstruktory
rozpocznij naukę
FileInputStream(File file) throws FileNotFoundException, FileInputStream(FileDescriptor fdObj), FileInputStream(String name) throws FileNotFoundException
java.io. FileInputStream metody
rozpocznij naukę
int available() throws IOException, void close() throws IOException, void finalize() throws IOException, int read() throws IOException, int read(byte[] b) throws IOException

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.