Java - Zmienne

 0    19 fiszek    Karmelowa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Schowek do którego możemy coś zapisać i tam to przetrzymać. Każdy taki schowek musi być opisany. To właśnie są typy zmiennych.

zmienne możemy deklarować w obszarach między klamrami

liczby całkowite

int zmienna = 7 System. out. print(zmienna)
rozpocznij naukę
Wyświetli zmienną 7

na początku nazwy zmiennej nie można umieścić cyfry, można dać w każdym innymi miejscu niż na samym początku

nie można uzywać spacji

nazwaZmiennej, nazwa_zmienna, _nazwa_zmiennej
rozpocznij naukę
duża litera zamiast spacji

nie można dawać znaków

Liczby których można użyć to od -128 do 127. Zmiennej tej używamy jeśli nie chcemy zużyć dużo pamięci(8 bitów).

od - 32 768 do 32 767 (16 bitów).

od -2^31 do 2^31-1 (32 bity)

-2^63 do 2^63-1 (64 bity)

zmienna składająca się z jednej litery

char znaczek='z';
rozpocznij naukę
znaki pojedyncze powinny być ujmowane w apostrofy "

Typ liczby przecinkowej (1.5, zapisujemy z kropką). Pokazuje jedną po przecinku.

Liczba przecinkowa(większy zakres niż float). Powinno się tej używać, ponieważ ma podwójną precyzje(1.25).

ciąg znaków, liter

String imie = "Ewa" String nazwisko = "Wojtaszek" System. out. print("imie+nazwisko")
rozpocznij naukę
Łączenie zmiennych znakowych string

(imie+" "+nazwisko)
rozpocznij naukę
powstanie spacja


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.