Czynności - De handelingen

 0    29 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
Miło tu być.
rozpocznij naukę
zijn
Het is leuk hier te zijn.
mieć
Nie mam pieniędzy.
rozpocznij naukę
hebben
Ik heb geen geld.
chcieć
Czego chcesz?
rozpocznij naukę
willen
Wat wil je?
musieć
Muszę kupić bilet.
rozpocznij naukę
moeten
Ik moet een ticket kopen.
móc
Możesz mi pomóc?
rozpocznij naukę
kunnen
Kan je me even helpen?
dać
Możesz mi dać 5 euro?
rozpocznij naukę
geven
Kan je me 5 euro even geven?
pomagać
Możesz mi pomóc?
rozpocznij naukę
helpen
Kan je me even helpen?
iść
Chcę iść na piechotę.
rozpocznij naukę
gaan
Ik wil te voet gaan.
lubić
Lubię czytać.
rozpocznij naukę
houden van
Ik hou van lezen.
robić
Co robisz wieczorami?
rozpocznij naukę
doen
Wat doe je 's avonds?
piec
Moja mama piecze smaczne ciasta.
rozpocznij naukę
bakken
Mijn moeder bakt smakelijke taarten.
wiedzieć
Nie wiem.
rozpocznij naukę
weten
Ik weet het niet.
szukać
Szukam wyjścia.
rozpocznij naukę
zoeken
Ik zoek een uitgang.
pić
Napijesz się trochę wina?
rozpocznij naukę
drinken
Zal je een beetje wijn drinken?
spać
Śpij dobrze!
rozpocznij naukę
slapen
Ook: Welterusten!
Slaap goed!
dostać
Kiedy dostanę swoje danie?
rozpocznij naukę
verkrijgen
Wanneer krijg ik mijn maaltijd?
używać
W sensie "korzystać z czegoś"
Nasz program jest łatwy do używania.
rozpocznij naukę
gebruiken
Het is makkelijk ons programma te gebruiken.
widzieć
Byłem wczoraj w pubie i Cię nie widziałem.
rozpocznij naukę
zien
Ik was gisteren in de pub en ik heb jou niet gezien.
pochodzić
Skąd pochodzisz?
rozpocznij naukę
komen
Waar kom je vandaan?
mówić
Np. w jakimś języku
Mówisz po angielsku?
rozpocznij naukę
spreken
Spreekt je Engels?
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
rozpocznij naukę
praten
Ik wil met de baas praten.
powiedzieć
Chcę Ci coś powiedzieć.
rozpocznij naukę
zeggen
Ik wil jou iets zeggen.
kosztować
Ile kosztuje piwo?
rozpocznij naukę
kosten
Hoeveel kost het bier?
kupić
Chciałbym kupić butelkę wody.
rozpocznij naukę
kopen
Ik wil graag een fles water kopen.
płacić
Kto za to zapłaci?
rozpocznij naukę
betalen
Wie gaat voor dit betalen?
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
rozpocznij naukę
lenen
Mag ik jouw boek even lenen?
zamykać
Możesz zamknąć okno?
rozpocznij naukę
dichtdoen
Kan je het raam dichtdoen?
otwierać (się)
Np. gdy mówimy o otwarciu sklepu
Kiedy otwiera się bank?
rozpocznij naukę
opengaan
Wanneer gaat de bank open?
oglądać
Lubisz oglądać filmy?
rozpocznij naukę
kijken
Houd je van films kijken?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.