Nieprzetłumaczalne - De onvertalbare dingen

 0    13 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Skrócone formy zaimków osobowych, nieakcentowane
Idziemy do kina.
rozpocznij naukę
jij - je; wij - we; zij - ze
We gaan naar de bioscoop.
Rodzajnik nieokreślony dla rzeczowników wszystkich rodzajów w liczbie pojedynczej.
Mam w domu kota.
rozpocznij naukę
een
Thuis heb ik een kat.
Rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie pojedynczej.
Możesz zamknąć drzwi?
rozpocznij naukę
de
Kan je de deur dichtdoen?
Rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej.
Szukam książki Maartena.
rozpocznij naukę
het
Ik zoek het boek van Maarten.
Rodzajnik określony dla reczowników wszystkich rodzajów w liczbie mnogiej.
Podobają jej się (te) kwiaty.
rozpocznij naukę
de
Ze vindt de bloemen mooi.
Słowo służące do negacji rzeczowników.
Nie mamy pieniędzy.
rozpocznij naukę
geen
We hebben geen geld.
Słowo służące do negacji czasowników lub całej wypowiedzi.
Nie znam go.
rozpocznij naukę
niet
Ik ken hem niet.
Słowo służące do nadania wypowiedzi uprzejmego tonu, samo w sobie nic nie znaczy.
Czy mógłby mi Pan pomóc?
rozpocznij naukę
even
Kunt u me even helpen?
Zaimek używany jako podmiot nieosobowy w zdaniu.
Dobrze jest mówić wieloma językami.
rozpocznij naukę
het
Het is goed veel talen te spreken.
Partykuła, która wprowadza do zdania bezokolicznik.
W tym przypadku odpowiednik angielskiego "to" np. "to sleep".
Dobrze jest mówić wieloma językami.
rozpocznij naukę
te
Het is goed veel talen te spreken.
Dziwaczny twór, który jest reliktem z dawnych czasów. W połączeniu ze słowami oznaczającymi część dnia oznacza, że coś dzieje się podczas tego okresu.
np. 's morgens = rankiem, 's avonds = wieczorem, wieczorami itp.
Pracuję wieczorami.
rozpocznij naukę
's
Ik werk 's avonds.
Czasownik modalny slużący m.in. do wyrażania propozycji w postaci pytania.
Może zjesz coś?
rozpocznij naukę
zullen
Zal je iets eten?
Czasowniki rozdzielnie złożone, których człony oddzielają się od siebie w w zależnosci od struktury zdania.
Kiedy otwiera się bank?
rozpocznij naukę
dichtdoen, opengaan
Wanneer gaat de bank open?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.