Francuski, przymiotniki

 0    77 fiszek    info778
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
beau
Quelle belle fille.
rozpocznij naukę
piękny
Jaka piękna dziewczyna!
laid
Il est tellement laid.
rozpocznij naukę
brzydki
On jest taki brzydki.
bon
La nourriture est bonne.
rozpocznij naukę
dobry
Jedzenie jest dobre.
mauvais
Les conditions sont mauvaises.
rozpocznij naukę
zły
Warunki są złe.
chaud
Prends mon pull chaud.
rozpocznij naukę
ciepło
Weź mój ciepły sweter.
froid
J'ai froid.
rozpocznij naukę
zimno
Jest mi zimno.
cher
Cet hôtel est cher.
rozpocznij naukę
drogi
Ten hotel jest drogi.
bon marché
Notre hôtel est bon marché.
rozpocznij naukę
tani
Nasz hostel jest tani.
clair
Monique a les cheveux clairs.
rozpocznij naukę
jasny
Monique ma jasne włosy.
foncé
rozpocznij naukę
ciemny
difficile
La tâche, que tu nous as donné hier, était trop difficile.
rozpocznij naukę
trudny
Zadanie, które nam wczoraj dałeś, było zbyt trudne.
facile
Notre tâche n'était pas facile.
rozpocznij naukę
łatwy
Nasze zadanie nie było łatwe.
dur
La pierre est dure.
rozpocznij naukę
twardy
Kamień jest twardy.
mou
rozpocznij naukę
miękki
grand
Cette ville est tellement grande!
rozpocznij naukę
duży
To miasto jest takie duże.
petit
Notre chien est petit mais il est très courageux.
rozpocznij naukę
mały
Nasz pies jest mały, ale bardzo odważny.
gros
Si Adam va manger trop, il deviendra gros.
rozpocznij naukę
gruby
Jeśli Adam wciąż będzie jadł zbyt dużo, stanie się gruby.
maigre
A mon avis, Julie est trop maigre.
rozpocznij naukę
chudy
Moim zdaniem Julie jest za chuda.
haut
Marc est plus haut que moi.
rozpocznij naukę
wysoki
Marek jest wyższy ode mnie.
bas
Aujourd'hui, mon niveau d'énergie est très bas.
rozpocznij naukę
niski
Mój poziom energii jest dziś bardzo niski.
jeune
Tu es encore très jeune.
rozpocznij naukę
młody
Jesteś jeszcze bardzo młoda.
vieux
rozpocznij naukę
stary
joyeux
J'aime les chansons joyeuses.
rozpocznij naukę
radosny
Lubię wesołe piosenki.
triste
Pourquoi tu es si triste?
rozpocznij naukę
smutny
Dlaczego jesteś taki smutny?
léger
rozpocznij naukę
lekki
lourd
Ta valise est trop lourde.
rozpocznij naukę
ciężki
Twoja walizka jest za ciężka.
long
Ma fiancée a de longs cheveux blonds.
rozpocznij naukę
długi
Moja narzeczona ma długie blond włosy.
court
Je lui ai acheté une chemise à manches courtes.
rozpocznij naukę
krótki
Kupiłem jej koszulkę z krótkimi rękawami.
mouillé
La terre est encore mouillé après la pluie.
rozpocznij naukę
mokro
Ziemia jest jeszcze wciąż mokra po deszczu.
sec
Dans le climat tellement sec il est important d'hydrater la peau.
rozpocznij naukę
suchy
W klimacie tak suchym ważne jest nawilżanie skóry.
ouvert
rozpocznij naukę
otwarte
fermé
La porte est fermée.
rozpocznij naukę
zamknięte
Drzwi są zamknięte.
plein
Marc est toujours plein de doute.
rozpocznij naukę
pełny
Marek jest zawsze pełny wątpliwości.
vide
Pourquoi votre réfrigérateur est toujours vide?
rozpocznij naukę
pusty
Dlaczego wasza lodówka jest zawsze pusta?
rapide
Il aime les voitures rapides.
rozpocznij naukę
szybki
Lubi szybkie samochody.
lent
J'aime les mélodies lentes.
rozpocznij naukę
wolny
Lubię wolne melodie.
riche
Mon oncle est très riche.
rozpocznij naukę
bogaty
Mój wujek jest bardzo bogaty.
pauvre
La famille de Gabrielle est très pauvre.
rozpocznij naukę
biedny
Rodzina Gabrielle jest bardzo uboga.
nouveau
Regarde - j'ai acheté un nouveau souvenir!
rozpocznij naukę
nowy
Spójrz - kupiłem nową pamiątkę!
ancien
rozpocznij naukę
dawny
allumé
rozpocznij naukę
włączony
éteint
rozpocznij naukę
wyłączony
autorisé
rozpocznij naukę
upoważniony
interdit
rozpocznij naukę
zakazany
blond
Marc aime les blondes.
rozpocznij naukę
blond
Marc lubi blondynki.
brun
rozpocznij naukę
brunet
courageux
Il est difficile d'être courageux.
rozpocznij naukę
odważny
Nie jest łatwo być odważnym.
lâche
Simon ne voulait pas se faire prendre pour un lâche, alors il a sauté.
rozpocznij naukę
tchórz
Simon nie chciał, by uważano go za tchórza, więc skoczył.
cuit
rozpocznij naukę
ugotowany
cru
Tu as déjà mangé la viande crue?
rozpocznij naukę
surowy
Jadłaś kiedyś surowe mięso?
endormi
rozpocznij naukę
uśpiony
fort
Clarissa a mal au dos et elle veut rester à la maison.
rozpocznij naukę
silny
Clarissa ma silny ból pleców i chce zostać w domu.
faible
Notre oncle est encore faible.
rozpocznij naukę
słaby
Nasz wujek jest jeszcze słaby.
généreux
Mon oncle est un homme généreux.
rozpocznij naukę
hojny
Mój wujek jest hojnym człowiekiem.
avare
Il a horreur de dépenser de l'argent, je le trouve très avare.
rozpocznij naukę
skąpy
Nienawidzi wydawania pieniędzy. Uważam, że jest bardzo skąpy.
intelligent
rozpocznij naukę
mądry
bête
rozpocznij naukę
głupi
vrai
Adrien est mon vrai ami.
rozpocznij naukę
prawdziwy
Adrien jest moim prawdziwym przyjacielem.
faux
Je suis désolé, mais ta réponse est fausse.
rozpocznij naukę
fałszywy
Przykro mi, ale twoja odpowiedź jest nieprawidłowa.
large
La rue Marszałkowska est très longue et large.
rozpocznij naukę
szeroki
Ulica Marszałkowska jest bardzo długa i szeroka.
étroit
Cette route est trop étroite.
rozpocznij naukę
wąski
Ta droga jest zbyt wąska.
mort
Antoine est mort depuis longtemps.
rozpocznij naukę
martwy
Antoine jest martwy od wielu lat.
vivant
Ces moments resteront toujours vivants dans la mémoire de Claudia.
rozpocznij naukę
żywy
Te chwile pozostaną zawsze żywe w pamięci Claudii.
mur
rozpocznij naukę
dojrzały
vert
rozpocznij naukę
niedojrzały
proche
rozpocznij naukę
bliski
lointain
rozpocznij naukę
odległy
propre
Les chambres sont assez propres.
rozpocznij naukę
czysty
Pokoje są całkiem czyste.
sale
Les toilettes sont très sales.
rozpocznij naukę
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
public
Il est interdit de fumer dans les endroits publics.
rozpocznij naukę
publiczny
Zabrania się palenia w miejscach publicznych.
privé
C'est une affaire privée.
rozpocznij naukę
prywatny
To prywatna sprawa.
silencieux
rozpocznij naukę
cichy
bruyant
Naples est une ville très bruyante.
rozpocznij naukę
hałaśliwy
Neapol to bardzo hałaśliwe miasto.
sympathique
Tout le monde est sympathique ici.
rozpocznij naukę
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
antipathique
rozpocznij naukę
antypatyczny
travailleur
rozpocznij naukę
pracowity
paresseux
Tu es la personne la plus paresseuse que j'ai jamais rencontré.
rozpocznij naukę
leniwy
Jesteś najbardziej leniwą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.