nowożytność konkwista

 0    105 fiszek    janpawel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
RENESANS:
rozpocznij naukę
DATY
elekcja Stefana Batorego
rozpocznij naukę
1576r
wojna Gdańska
rozpocznij naukę
1577r
utworzenie piechoty wybranieckiej
rozpocznij naukę
1578r
wyprawa Batorego na Połock
rozpocznij naukę
1579r
wojna o Inflanty
rozpocznij naukę
1579-82r
opanowanie twierdzy Wielkie Łuki
rozpocznij naukę
1580r
rozejm w Jamie Zapolskim
rozpocznij naukę
1582r
pokonanie kontrkandydata do tronu cesarza Maksymiliana Habsburga przez Zamojskiego pod Byczyną.
rozpocznij naukę
1588r
powstanie Kosińskiego
rozpocznij naukę
1591-93r
sejm inkwizycyjny; Waza składa zapewnienie iż nie opuści Polski.
rozpocznij naukę
1592r
powstanie Kozackie
rozpocznij naukę
1594-1638r
odsunięcie Zygmunta III od tronu Szwecji
rozpocznij naukę
1600r
zwycięstwo Polaków w bitwie pod Kircholmem
rozpocznij naukę
1605r
walki szwedzko-polskie
rozpocznij naukę
1605-11r
wielka smuta” w Rosji
rozpocznij naukę
1605-13r
rokosz sandomierski
rozpocznij naukę
1606-09r
porażka rokoszan pod Guzowem
rozpocznij naukę
1607r
publiczne ukorzenie się rokoszan przed królem i amnestia; porażka Szwedów w bitwie pod Parnawą; oblężenie Smoleńska przez armię polsko-litewską.
rozpocznij naukę
1609r
4 lipiec bitwa pod Kłuszynem
rozpocznij naukę
1610r
rozejm potwierdzający roszczenia terytorialne Polski do większości Inflant / Zdobycie smoleńska przez Polaków.
rozpocznij naukę
1611r
koronacja na cara Rosji Michała Fiedorowicza Romanowa
rozpocznij naukę
1613r
wznowienie działań wojennych (wojna o Inflanty) / pokój ze Szwedami.
rozpocznij naukę
1617r
Rozejm w Dywilinie
rozpocznij naukę
1618r
włączenie się Polski do wojny 30-letniej po str. Habsburgów. / Próby dochodzenia praw do tronu przez królewicza Władysława zakończona rozejmem w Diwilnie.
rozpocznij naukę
1619r
Spalenie Warny przez Kozaków; walka pod Cecorą.
rozpocznij naukę
1620r
zajęcie Rygi przez wojska szwedzkie Gustawa Adolfa; obrona twierdzy Chocim (lipiec-październik)
rozpocznij naukę
1621r
rozejm w Mitawie
rozpocznij naukę
1622r
zajęcie przez Szwedów całości Inflant i przeniesienie wojny na obszar Prus Królewskich.
rozpocznij naukę
1625r
uderzenie Szwedów na Pomorze Gdańskie
rozpocznij naukę
1626r
zwycięstwo floty polskiej w bitwie pod Oliwią
rozpocznij naukę
1627r
porażka Gustawa Adolfa pod Trzciną zwycięstwo Koniecpolskiego; rozejm w Starym Targu Altmarku
rozpocznij naukę
1629r
próba Rosji wykorzystania bezkrólewia Rzeczypospolitej i odzyskania Smoleńska
rozpocznij naukę
1632r
pokój w Polanowie; odsiecz Władysława IV
rozpocznij naukę
1634r
rozejm w Sztumskiej Wsi
rozpocznij naukę
1635r
powstanie w Szkocji przeciw królowi
rozpocznij naukę
1638r
tzw. Krótki Parlament
rozpocznij naukę
1640r.
tzw. Długi Parlament
rozpocznij naukę
1640-53r
sukcesy wojsk pod dowództwem Cromwella w bitwie pod Naseby i uwięzienia króla
rozpocznij naukę
1645r
powstanie Chmielnickiego
rozpocznij naukę
1648r
wystąpienie biedoty oraz tzw. Frondy
rozpocznij naukę
1648-53r
skazanie Karola I na śmierć; ugoda Zborowska
rozpocznij naukę
1649r
akty nawigacyjne
rozpocznij naukę
1650r / 1651r
zwycięstwo Polaków pod Beresteczkiem
rozpocznij naukę
1651r
porażka wojsk koronnych pod Batochem / wprowadzenie LIBERUM VETO
rozpocznij naukę
1652r
tytuł lorda protektora dla Cromwella; wprowadzenie dyktatury
rozpocznij naukę
1653r
uznanie decyzji Rosjan przez kozacką radą w Perejasławiu
rozpocznij naukę
1654r
atak szwedzki w lipcu; zajęcie przez Rosjan: Smoleńska Mohylewa Wilna.
rozpocznij naukę
1655r
kapitulacja wlkp. Szlachty i magnaterii pod Ujściem
rozpocznij naukę
25.07.1655r
poddanie się władzy Szwedów przez Janusza Radziwiłła
rozpocznij naukę
08.08.1655r
obrona Jasnej Góry
rozpocznij naukę
19.11-25.12.1655r
powrót Jana Kazimierza i jego śluby w katedrze lwowskiej; podpisanie układu w Radnot podział wpływów po rozbiorze Rzeczypospolitej.
rozpocznij naukę
1656r
wkroczenie na południe Polski wojsk księcia Siedmiogrodu Jerzego Raczkowskiego; w lipcu wojska Czarnieckiego zmuszają Rakoczego do kapitulacji na Podolu; traktaty welawsko-bydkoskie
rozpocznij naukę
1657r
Jan Wyhowski zawarł z RP ugode w Hadziaczu / wygnanie Arian z Kraju.
rozpocznij naukę
1658r
test
rozpocznij naukę
test
traktat Oliwski / zwycięstwo Jerzego Lubomirskiego i Stefana Czarnieckiego pod Połonką i Cudnowem.
rozpocznij naukę
1660r
zajęcie części Węgier przez Mehmeda IV
rozpocznij naukę
1664r
rozejm w Andruszowie i podział Ukrainy / atak turecki pod Hajcami powstrzymany przez Sobolewskiego
rozpocznij naukę
1667r
Wielka wyprawa Turecka na Polskę (latem)
rozpocznij naukę
1672r
Zawarcie traktatu w Buczaczu
rozpocznij naukę
18.10.1672r
zwycięstwo Hetmana Sobieskiego pod Chocimiem
rozpocznij naukę
1673r
układ z Turcją w Żurawinie / powrót do korony Podola z Kamieńcem.
rozpocznij naukę
1676r
akt o nietykalności osobistej obywateli „Habeas korpus Act”
rozpocznij naukę
1679r
wymarsz armii Kara Mustafy przeciw Austrii
rozpocznij naukę
1683r
brawurowy atak husarii i zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem.
rozpocznij naukę
08.09.1683r
Bitwa pod Wiedniem (wojska Tureckie poniosły klęskę głównie Husaria)
rozpocznij naukę
12.11.1683r
utworzenie świętej Ligii
rozpocznij naukę
1684r
odwołanie edyktu nantejskiego
rozpocznij naukę
1685r
zawarcie pokoju polsko-rosyjskiego; wyprawy Sobolewskiego na Mołdawie i Podolę nie przynoszą poważnych sukcesów
rozpocznij naukę
1686r
Deklaracja Praw Narodu Angielskiego
rozpocznij naukę
1689r
zdobycie tureckiej twierdzy nad Morzem Czarnym Azowa
rozpocznij naukę
1696r
koronacja Augusta II na króla Polski.
rozpocznij naukę
1697r
pokój Karłowicki; powstanie antyszwedzkiej koalicji; sejm pacyfikacyjny; pokój w Karłowicach po śmierci Sobolewskiego.
rozpocznij naukę
1699r
wymarsz wojsk saskich na Rygę a Carskich do Narwy w Estonii / uderzenie Augusta Mocnego na inflanty.
rozpocznij naukę
1700r
wybuch wielkiej wojny północnej
rozpocznij naukę
1700-21r
akt o następstwie tronu / pokonanie wojsk saskich nad Dźwiną
rozpocznij naukę
1701r
walki na terenach Rzeczypospolitej
rozpocznij naukę
1702r
powstanie antyhabsburskie na Węgrzech
rozpocznij naukę
1703-11r
traktat sojuszniczy z Rosją / Obwołanie królem Stanisława Leszczyńskiego
rozpocznij naukę
1704r
zawarcie przez Leszczyńskiego traktatu podporządkującemu RP Szwecji
rozpocznij naukę
1705r
walki na terenach RP - Wschowa; armia szwedzka w Saksonii
rozpocznij naukę
1706r
atak Karola XII na Rosję
rozpocznij naukę
1707r
bitwa pod Połtawą i klęska Karola XII w starciu z Rosjanami
rozpocznij naukę
1709r
konfederacja Tarnogrocka
rozpocznij naukę
1715-17r
traktat warszawski
rozpocznij naukę
1716r
sejm niemy”
rozpocznij naukę
1717r
układ w Poczdamie
rozpocznij naukę
1720r
pokój w Nystad (Finlandia)
rozpocznij naukę
1721r
traktat „trzech czarnych orłów” czyli Loewenpolder.
rozpocznij naukę
1732r
podwójna elekcja Leszczyńskiego i Augusta III Sasa.
rozpocznij naukę
1733r
wojna o sukcesję; wystąpienie Francji w obronie praw do tronu Leszczyńskiego.
rozpocznij naukę
1733-35r
wojna o sukcesję austryjacką
rozpocznij naukę
1740-45r. -
szeroka autonomia dla Węgier / powstanie I biblioteki publicznej w Warszawie Andrzeja i Józefa Zauskich.
rozpocznij naukę
1741r
II wojna Śląska
rozpocznij naukę
1744-45r
Przewrót Przymierzy” / maj początek wojny angielsko-francuskiej
rozpocznij naukę
1756r
wybuch wojny siedmioletniej
rozpocznij naukę
1756-63
wznowienie przez Prusy walk o Śląsk bitwa pod Lutynią; niepowodzenia francuskie w Niemczech
rozpocznij naukę
1757r
pokój Austrii i Prus w Hubertsburgu
rozpocznij naukę
1763r
elekcja i koronacja Stanisława Augusta. (protekcja Rosji)
rozpocznij naukę
1764r.
otwarcie mennicy państwowej w Warszawie / otwarcie szkoły Rycerskiej
rozpocznij naukę
1765r.
konfederacja w Słupsku i Toruniu (innowiercy domagają się swoich praw) / konfederacja Radomska
rozpocznij naukę
1767r.
uchwalenie praw kardynalnych (np. liberum veto wolna elekcja)
rozpocznij naukę
1767-1768r.
Konfederacja barska
rozpocznij naukę
28.02.1768r.
I rozbiór Polski / Podpisanie aktu rozbioru w Petersburgu
rozpocznij naukę
1772r.
Sejm Rozbiorowy.
rozpocznij naukę
1773r.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.