pojęcia (prehistoria, mezopotamia, egipt, grecja

 0    57 fiszek    leeenka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Abstrakcjonizm
rozpocznij naukę
sztuka nieprzedstawiająca świata rzeczywistego
anastyloza
rozpocznij naukę
rekonstrukcja starożytnych budowli
akant
rozpocznij naukę
ornamet imitujący rośline akantu (duże, głęboko wycięte liście i zebrane w kłos kwiatostany)
akroteriony
rozpocznij naukę
naszczytniki, element architektoniczny wieńczący wierzchołek jakiejś budowli. występował głównie w starożytnej architekturze Greckiej, etruskiej i Rzymskiej
agora
rozpocznij naukę
w miastach starożytnej Grecji centralny plac stanowiący ośrodek polityczny, administracyjny i religijny
abakus
rozpocznij naukę
najwyższa część głowicy w kształcie czworobocznej płyty
alabaster
rozpocznij naukę
drobnoziarnista odmiana gipsu, łatwa do obróbki, odznaczająca się znaczną przepuszczalnością światła i różnorodnością barw i wzorów.
amfora
rozpocznij naukę
gliniane naczynie greckie, zdobione dekoracją geometryczną lub figuralną.
antefiks
rozpocznij naukę
element architektury z kamienia, w formie ornamentowanej płyty zasłaniającej pokrycie dachu dachówką. ustawiony zwykle na gzymsie bocznych ścian budowli.
anthemion
rozpocznij naukę
starożytny ornament, składający sie z uszeregowanych na przemian elementów stylizowanej palmety np. z motywem roślinnym
anta
rozpocznij naukę
zakończenie wysuniętych bocznych ścian tworzących pronaos
apadana
rozpocznij naukę
w starożytnej Persji paradna sala audiencjonalna o stropie wspartym na kolumnach i otoczona portykiem o podwójnej kolumnadzie (np. apadana w Persepolis)
architraw
rozpocznij naukę
belka spoczywająca na kolumnach, najniższy i najważniejszy człon belkowania
astragal
rozpocznij naukę
ornament ciągły w formie półwypukłego pasma z pałeczek rozdzielonych pojedynczymi lub podwójnymi krążkami bądź perełkami
atrybut
rozpocznij naukę
przedmiot lub symbol pozwalający zidentyfikować przedstawioną postać, dodany jako jej znak rozpoznawczy (np. baranek - symbol Jezusa Chrystusa)
atlant
rozpocznij naukę
posąg mężczyzny w postawie stojącej służący za podporę zamiast kolumny, filara lub pilastra.
baza
rozpocznij naukę
podstawa kolumny, dźwigająca trzon
belkowanie
rozpocznij naukę
w porządkach klasycznych najwyższy, poziomy, spoczywający na kolumnach trójdzielny człon składający sie z architrawu, fryzu i gzymsu
brąz
rozpocznij naukę
stop miedzi z innymi metalami
ceramika
rozpocznij naukę
wypalane gliniane wyroby użytkowe i dekoracyjne, uformowane i zdobione w sposób artystyczny
cella (w Grecji), cella (w Rzymie)
rozpocznij naukę
najważniejsze pomieszczenie w starożytnej świątyni, w którym stał posąg bóstwa.
chlamida
rozpocznij naukę
używana w starożytnej Grecji, wierzchnia szata męska
chryzelefantyna
rozpocznij naukę
technika rzeźbiarska polegająca na stosowaniu złota i kości słoniowej w posągach montowanych na drewnianej konstrukcji
cyzelowanie
rozpocznij naukę
ręczna lub mechaniczna obróbka przedmiotów metalowych, stosowana w celu ostatecznego wykończenia powierzchni obiektu
dolmen
rozpocznij naukę
konstrukcja z pionowych płyt kamiennych przykrytych głazem, najczęściej służy jako grobowiec
echinus
rozpocznij naukę
dolna część głowicy doryckiej i toskańskiej w kształcie okrągłej poduszki, łącząca trzon kolumny z abakusem
enkaustyka
rozpocznij naukę
antyczna technika malarska w której spoiwem jest wosk pszczeli
entazis
rozpocznij naukę
lekkie wybrzuszenie trzonu w 1/3 wysokości, uwarunkowane względami optycznymi.
fibula
rozpocznij naukę
ozdoba służąca do spinania szat
firnis (pokost)
rozpocznij naukę
Jest specjalnym rodzajem glinki, oczyszczonej i wyszlamowanej. Zawierała ona tlenek żelaza oraz substancje alkaliczne. Pokrywano nią naczynie w całości lub w wybranych partiach, a następnie suszono, wykonywano rysunki i wkładano do pieca, po czym wypalano.
Fresk (al. Fresco, al. Secco)
rozpocznij naukę
technika malarstwa ściennego na mokrym tynku
fryz
rozpocznij naukę
pozioma część belkowania zawarta między architrawem a gzymsem; w porządku doryckim składa się z tryglifów i metop w innych porządkach jest gładki lub zdobiony motywami ornamentowymi albo figuralnymi
Gimnazjon
rozpocznij naukę
w starożytnej Grecji zespół budowli przeznaczonych do ćwiczeń gimnastycznych
glazura
rozpocznij naukę
cienka powłoka ze szkliwa nakładana na wyroby ceramiczne dla nadania im walorów dekoracyjnych, trwałości i zabezpieczenia przed przenikaniem wody.
Gzyms
rozpocznij naukę
element architektoniczny w postaci poziomej, zwykle profilowanej listwy wystającej przed lico muru, która chroni elewację budynku przed ściekającą wodą deszczową.
hieratyzm
rozpocznij naukę
tendencja w sztuce do uwypuklania w dziełach postaci, w celu pokazania ich dostojeństwa, jak również do ukazywania dostojności uroczystych rytuałów religijnych. W tej tendencji postacie są pokazywane jako zastygłe w pełnym wzniosłości bezruchu.
hieroglify
rozpocznij naukę
najwcześniejszy rodzaj pisma starożytnego Egiptu, obok pisma hieratycznego i demotycznego.
idol
rozpocznij naukę
figurki kultowe o uproszczonych lub zgeometryzowanych kształtach. charakterystyczne dla kultury morza egejskiego.
inkrustacja
rozpocznij naukę
barwne zdobienie powierzchni kamienia, metalu lub innego twardego materiału, różnymi (zwykle cenniejszymi) materiałami np. kość słoniowa, masa perłowa
ikonografia
rozpocznij naukę
nauka zajmująca się głównie rozpoznawaniem, klasyfikacją tematów ikonograficznych.
izokefalizm
rozpocznij naukę
rodzaj kompozycji wielofigurowej gdzie w całości, lub części przedstawienia, głowy postaci są na jednej wysokości.np. mozaiki z kościoła san apolinare nuovo w rawennie
Kromlech
rozpocznij naukę
krąg zbudowany z ustawionych pionowo kamieni, często wokół grobowca lub miejsca kultu. np Stonehenge w Anglii
Kurhan
rozpocznij naukę
rodzaj mogiły, w kształcie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego, z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym.
kudurru
rozpocznij naukę
w starożytnej Mezopotamii stela kamienna ozdobiona reliefem w kompozycji pasowej i czasami zawierająca napisy w piśmie klinowym
kartusz
rozpocznij naukę
znak wyobrażający pętlę zw sznura z węzłem u dołu. definiował obszar, który obiega słońce, czyli świat
kanelury (żłobkowanie)
rozpocznij naukę
płytkie, wklęsłe pionowe wyżłobienia, zdobiące na całej długości trzon kolumny lub pilastra,
kanon
rozpocznij naukę
zasada kompozycyjna wg której rzeźbiarze, malarze i architekci komponowali swe dzieła
kapitel (głowica)
rozpocznij naukę
najwyższa, wieńcząca część kolumny, filaru lub pilastra, będąca pośrednim członem konstrukcyjnym między trzonem a belkowaniem.
kariatyda
rozpocznij naukę
podpora architektoniczna w formie postaci, najczęściej kobiecej dźwigającej na głowie jakiś el. budowli.
kaseton
rozpocznij naukę
wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej.
kolumna
rozpocznij naukę
pionowa podpora architektoniczna o kolistym przekroju trzonu. Jeden z najstarszych i najpowszechniej stosowanych w architekturze elementów podporowo-dźwigowych pełniących funkcje konstrukcyjne, budowany od czasów starożytnych.
konsola
rozpocznij naukę
kolumienka lub podstawa do umieszczenia rzeźb figur, popiersi, wazonów, zegarów na tle ścian lub niszach.
kontrapost
rozpocznij naukę
zasada kompozycji polegająca na ustawieniu postaci ludzkiej tak, aby ciężar ciała spoczywał na jednej nodze i na zrównoważeniu tej postawy lekkim wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotną.
kontur
rozpocznij naukę
zarys kształtu postaci lub przedmiotu, linia obwodząca kształt na rysunku lub malowidle i odgraniczająca jedną płaszczyznę od drugiej.
kora
rozpocznij naukę
posąg stojącej, ubranej dziewczyny charakterystyczny dla monumentalnej rzeźby.
kotew
rozpocznij naukę
element konstrukcji stosowany do mocowania (kotwienia) monolitycznego podłoża, rzadziej do mocowania podłoża z otworami takiego jak cegły kratówki lub pustaki stropowe, stopy słupa z fundamentem, wsporników lub belek do słupów lub ścian itp.
krepidoma
rozpocznij naukę
w architekturze Greckiej zewnętrzna, widoczna część fundamentów ukształtowana w trzy stopnie, dookoła budynku po którym wstępowano na stylobat

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.