Uczenie się nowych rzeczy - Вивчення нового

 0    14 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
Możesz mi pomóc?
rozpocznij naukę
Можеш мені допомогти?
Możesz mówić wolniej?
rozpocznij naukę
Можеш говорити повільніше?
Nie rozumiem.
rozpocznij naukę
Я не розумію.
Powiedz to innymi słowami.
rozpocznij naukę
Скажи це іншими словами.
Możesz to powtórzyć?
rozpocznij naukę
Можеш повторити?
Powiedz to jeszcze raz.
rozpocznij naukę
Скажи це ще раз.
Możesz to zapisać?
rozpocznij naukę
Можеш це записати?
+7 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Ukraiński: dzień drugi"
(w sumie 325 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.