Wiosna Ludów

 0    83 fiszki    juliakaczorek0699
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W jakich latach trwała wiosna ludów?
rozpocznij naukę
1848-49
Jak nazywała się rewolucja, która wybuchła we Francji w 1848r?
rozpocznij naukę
lutowa
Kiedy wybuchła rewolucja lutowa?
rozpocznij naukę
22 lutego 1848
Jak nazywał się król, który abdykował 24 lutego 1848 r?
rozpocznij naukę
Ludwik Filip
Co było organizowane masowo przez opozycję króla przed wybuchem rewolucji lutowej?
rozpocznij naukę
bankiety
Jak organ władzy został powołany w paryżu po abdykacji Ludwika Filipa?
rozpocznij naukę
Rząd Tymczasowy
Czego dokonał Rząd Tymczasowy 25 lutego 1848 r?
rozpocznij naukę
proklamacji republiki
Jak nazywał sie organ powołany w celu rozpatrywania spraw robotniczych?
rozpocznij naukę
Komisja Luksemburska
Jak nazywały się roboty publiczne, dające zajęcie bezrobotnym?
rozpocznij naukę
warsztaty narodowe
Z czego opłacane były warsztaty narodowe?
rozpocznij naukę
podatków poddanych
W kwietniu 1848 miały miejsce pierwsze powszechne wybory do czego?
rozpocznij naukę
Zgromadzenia Konstytucyjnego
Kto zwyciężył w wyborach do Zgromadzenia Konstytucjnego?
rozpocznij naukę
liberalni republikanie
Co zlikwidowało Zgromadzenie Konstytucyjne?
rozpocznij naukę
Komisje Luksemburską, warsztaty narodowe
Jak nazywa się powstanie robotników we Francji w 1848?
rozpocznij naukę
powstanie czerwcowe
Kiedy wybuchło powstanie czerwcowe?
rozpocznij naukę
23 czerwca 1848
Co zostało uchwalone w listopadzie 1848 r. we Francji?
rozpocznij naukę
nowa konstytucja
Jaki organ władzy, zgodnie z nową konstytucją, sprawował najwyższą władzę w państwie?
rozpocznij naukę
jednoizbowy parlament
Co ile lat odbywały się wyboru do parlamentu?
rozpocznij naukę
3
Kto zgodnie z konstytucją z 1848 roku sprawował rolę głowy państwa?
rozpocznij naukę
prezydent
Co ile lat miał być wybierany prezydent?
rozpocznij naukę
4
Czy prezydent miał prawo do ponownego wyboru?
rozpocznij naukę
nie
Kto został pierwszym prezydentem Francji?
rozpocznij naukę
Ludwik Bonaparte
Kim Ludwik Bonaparte był dla Napoleona I?
rozpocznij naukę
bratankiem
W którym roku Ludwik Bonaparte przeprowadził zamach stanu?
rozpocznij naukę
1851 (grudzień)
Co rozwiązał Ludwik Bonaparte w 1851 r.?
rozpocznij naukę
Zgromadzenie Prawodawcze
O czym mówił plebiscyt wydany przez Ludwika Bonaparte w 1851?
rozpocznij naukę
o wydłużeniu rządów do 10 lat
Kiedy Ludwik Bonaparte ogłosił się cesarzem Francji?
rozpocznij naukę
2 grudnia 1852
Jakie imię przyjął Ludwik Bonaparte, jako cesarz?
rozpocznij naukę
Napoleon III
Jak nazywała się rewolucja, która wybuchła w krajach niemieckich w 1848 r.?
rozpocznij naukę
marcowa
Gdzie miał miejsce zjazd liberałów niem., na którym uchwalili decyzję o zwołaniu ogólnoniem. parlamentu?
rozpocznij naukę
w Heidelbergu
Jak nazywał sie ówczesny władca Prus?
rozpocznij naukę
Fryderyk Wilhelm IV
Co zapowiedział Fryderyk Wilhelm IV w manifeście do ludu Berlina wygłoszonym 19 marca 1848 r?
rozpocznij naukę
uwolnienie więźniów politycznych, wycofanie wojsk z miasta
Co obiecał Fryderyk Wilhelm IV w manifeście, Do narodu niemieckiego"? (21 marca)
rozpocznij naukę
nową konstytucję
Dokładna data obrad pierwszego w historii ogólnoniemieckiego parlamentu?
rozpocznij naukę
18 maja 1848
Gdzie odbyły się obrady parlamentu 18 maja 1848 r?
rozpocznij naukę
w Frankfurcie (nad Menem)
Na parlamencie w Frankfurcie postanowiono zminimalizować prawa do odrębności jakich narodów?
rozpocznij naukę
Czechów, Polaków, Włochów
Jakie dwie koncepcje dotyczące granic państwa były rozważane we Frankfurcie?
rozpocznij naukę
wielkoniemiecka, małoniemiecka
Co zgodnie z koncepcją wielkoniemiecką miało się znaleźć w granicach państwa oprócz krajów niemieckich?
rozpocznij naukę
Austria
Która koncepcja ostatecznie zwyciężyła?
rozpocznij naukę
małoniemiecka
Zgodnie z koncepcją małoniemiecką Niemcy miały się stać federacją autonmicznych państw pod hegemonią...?
rozpocznij naukę
Prus
Komu zaproponowano tytuł cesarza po ustaleniu konstytucji frankfurckiej?
rozpocznij naukę
Fryderykowi Wilhelmowi IV
Czy Fryderyk Wilhelm IV przyjął koronę cesarską?
rozpocznij naukę
nie
W którym roku została wydana konstytucja frankfurcka?
rozpocznij naukę
1849
W którym roku Fryderyk Wilhelm IV nadał nową konstytucję?
rozpocznij naukę
1850
Gdzie mieściła się placówka rewolucjonistów, która upadła, jako ostatnia?
rozpocznij naukę
w twierdzy Rastatt w Badenii
W ktorym roku upadła twierdza Rastatt w Badeni?
rozpocznij naukę
1849 (23 lipca)
Z jakich państw składało się Cesarstwo Habsburgów?
rozpocznij naukę
Austria, Węgry, Czechy
W jakich państwach Cesarstwa Habsburgów miały miejsce pierwsze wystąpienia rewolucyjne?
rozpocznij naukę
Czechy, Węgry
Jak nazywał się władca Cesarstwa Habsburgów?
rozpocznij naukę
Ferdynand I
Kogo odwołał z urzędu Ferdynand I?
rozpocznij naukę
Klemensa Metternicha
Co w kwietniu 1848 roku zrobił ces. Ferdynand I?
rozpocznij naukę
oktrojował konstytucję
Co zrobił cesarz w obliczu wybuchu kolejnych zamieszek?
rozpocznij naukę
uciekł ze stolicy
Jak organ władzy przejął władzę w stolicy po uciecze Ferdynanda I?
rozpocznij naukę
Komitet Bezpieczeństwa
Jaki był główny problem rozważany na obradach parlamentu astriackiego w lipcu 1848?
rozpocznij naukę
odszkodowanie dla szlachty za zniesienie pańszczyzny
Co zrobił Ferdynand I w grudniu 1848 roku?
rozpocznij naukę
abdykował
Kto przejął tron cesarski po Ferdynandzie I?
rozpocznij naukę
Franciszek Józef
Jak nazywali się główni przywódcy opozycji wobec cesarza na Węgrzech?
rozpocznij naukę
Lajos Kossuth, Sándor Petöfi
Kogo wsparli Habsburgowie przeciwko Węgrom?
rozpocznij naukę
Chorwatów
Co zajęli Austriacy w 1849 roku?
rozpocznij naukę
Budę, Peszt
Co ogłosił Franciszek Józef I w marcu 1849 roku?
rozpocznij naukę
przyłączenie Węgier do Austrii
Co ogłosiły rząd i sejm węgierski w kwietniu 1849 roku?
rozpocznij naukę
deklarację niepodległości, detronizację Habsburgów
Kto udzielił pomocy zbrojnej Austrii przeciwko Węgrom?
rozpocznij naukę
Rosja
Jak nazywał się dowódca wojsk rosyjskich, który wkroczył na Węgry w maju 1849 roku?
rozpocznij naukę
Iwan Paskiewicz
Kto dowodził wojskami austriackimi, które walczyły z rewolucjonistami włoskimi w 1848 r.?
rozpocznij naukę
Joseph Radetzky
Jakie włoskie miasto ogłosiło się w 1848 roku republiką?
rozpocznij naukę
Wenecja
Jak nazywał się ówczesny król Sardynii?
rozpocznij naukę
Karol Albert
Gdzie odbyła się bitwa w 1848 roku, która okazała się być dotkliwą klęską dla Sardyńczyków?
rozpocznij naukę
pod Custozą
Jak nazywał się papież, który w wyniku rozruchów w Państwie Kościelnym uciekł w 1848 roku z Rzymu?
rozpocznij naukę
Pius IX
Co ogłosiło Zgromadzenie Konstytucyjne Państwa Kościelnego w 1849 roku?
rozpocznij naukę
powołanie Republiki Rzymskiej
W jakim mieście włoskim w 1849 zwyciężyła rewolucja?
rozpocznij naukę
Toskanii
Jak nazywał się władca Toskanii, który uciekł z niej w 1849?
rozpocznij naukę
Leopold II
W którym roku Królestwo Sardynii wznowiło działania wojenne?
rozpocznij naukę
1849 (marzec)
Jaka bitwa w 1849 roku okazała się być kolejną klęską dla Sardyńczyków?
rozpocznij naukę
pod Novarą
Co zrobił Karol Albert po klęsce pod Novarą?
rozpocznij naukę
abdykował
Kto przejął tron po Karolu Albercie?
rozpocznij naukę
Wiktor Emanuel II
Kto zdobył Rzym 3 lipca 1849 roku?
rozpocznij naukę
Francuzi
Jakim pokojem zakończyła się Wiosna Ludów we włoszech?
rozpocznij naukę
w Mediolanie
Co zostało narzucone Sardynii na pokoju w Mediolanie?
rozpocznij naukę
kontrybucja (na rzecz Austrii)
Kto to jest?
rozpocznij naukę
Napoleon III
Kto to jest?
rozpocznij naukę
Wiktor Emanuel II
Kto to jest?
rozpocznij naukę
Ferdynand I
Kto to jest?
rozpocznij naukę
Franciszek Józef
Kto to jest?
rozpocznij naukę
Fryderyk Wilhelm IV

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.