KONGRES WIEDEŃSKI

 0    46 fiszek    juliakaczorek0699
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Kiedy dokładnie Napoleon został zmuszony do bezwarunkowej abdykacji?
rozpocznij naukę
6 kwietnia 1814
Kto przeforsował umowę dotyczącą zasad na jakich abdykował Napoleon?
rozpocznij naukę
Aleksander I
Jaki pokój zakończył wojnę Francji z VI koalicją?
rozpocznij naukę
w Paryżu
Dokładna data pokoju w Paryżu
rozpocznij naukę
30 maja 1814
Na mocy pokoju paryskiego Francja powracała do granic z... roku?
rozpocznij naukę
1792
Jakie kraje zakończyły wojnę z Francją na pokoju w Paryżu?
rozpocznij naukę
Austria, Prusy, Wielka Brytania, Rosja
Kto zasiadał na tronie Francji w 1814 roku?
rozpocznij naukę
Ludwik XVIII Burbon
Jak nazywał się minister spraw zagranicznych Ludwika XVIII?
rozpocznij naukę
Charles Talleyrand
Księciem czego był Charles Talleyrand?
rozpocznij naukę
Benewentu
W którym roku miał miejsce konres wiedeński?
rozpocznij naukę
1814- 1815
Car rosyjski chciał uzyskać poparcie Prus w zamian za przyłączenie do nich...?
rozpocznij naukę
Saksonii
Kto pełnił w Wiedniu funkcję gopodarza?
rozpocznij naukę
Franiszek I
Kim był Franciszek I?/
rozpocznij naukę
cesarzem Austrii
Kto był ministrem spraw zagranicznych Franciszka I?
rozpocznij naukę
Klemens von Metternich
Przedstawiciele jakich krajów podejmowali decyzje na konkgresie wiedeńskim?
rozpocznij naukę
Austrii, Prus, Rosji, Anglii, Francji, (tylko formalnie) Hiszpanii
Jak inaczej nazywa się zasada prawiwotości?
rozpocznij naukę
legitymizm
Co oznaczała zasada legitymizmu?
rozpocznij naukę
nienaruszalność historycznych praw dynastii do tronu
Z jakiej zasady wynikała konieczność samoograniczenia programów terytrialnych uczestników obrad wiedeńskich?
rozpocznij naukę
zasady równowagi sił
Co otrzymały Prusy w zamian za jedynie 2/5 Saksonii?
rozpocznij naukę
departament poznański, bydgoski, Gdańsk, Toruń
Co otrzymała Rosja w wyniku kongresu wiedeńskiego?
rozpocznij naukę
resztę Księstwa Warszawskiego
Pod opieką Austrii, Prus i Rosji znajdowało się odtąd wolne miasto...?
rozpocznij naukę
Kraków
Jak został nazwany kraków po 1815?
rozpocznij naukę
Rzeczpospolita Krakowska
Jak ironicznie był nazywany kongres wiedeński?
rozpocznij naukę
Tańczący kongres
Jak nazywał się król pruski?
rozpocznij naukę
Fryderyk Wilhelm III
Jak nazywał się marszałek na służbie Ludwika, który przeszedł na stronę Napoleona po jego powrocie?
rozpocznij naukę
Ney
Z czyimi armiami walczył Napoleon w 1815 roku?
rozpocznij naukę
Wellingtona, Blüchera
W jakiej ważnej bitwie w 1815 roku Napoleon poniósł klęskę? (dokładna data)
rozpocznij naukę
pod Waterloo, 18 czerwca 1815
Kiedy Napoleon ponownie abdykował?
rozpocznij naukę
22 czerwca 1815
Jak nazywał się proces przywracania dawnych porządków prowadzony przez Ludwika XVIII?
rozpocznij naukę
restauracja
Jaki epizod przyśpieszył zakończenie kongresu wiedeńskiego?
rozpocznij naukę
100 dni Napoleona
Kiedy podpisano akt końcowy na kongresie wiedeńskim?
rozpocznij naukę
12 czerwca 1815
Co zostało utworzone z depratamentów poznańskiego i bydgoskiego?
rozpocznij naukę
Wielkie Księstwo Poznańskie
Jak nazywała się utworzona na kongresie wiedeńskim konfederacja państw niemieckich i wolnych miast?
rozpocznij naukę
Związek Niemiecki
Jakie państwo przewodniczyło Związkowi Niemieckiemu?
rozpocznij naukę
Austria
Kto w 1815 roku podjął próbę zjednoczenia Włoch?
rozpocznij naukę
Joachim Murat
Pod czyim berłem zostały połączone Neapol i Sycylia?
rozpocznij naukę
Ferdynanda IV Burbona (Ferdynand I później)
Co zostało utworzone na terenie Włoch w 1816 r?
rozpocznij naukę
Królestwo Obojga Sycylii
Jakie państwa wchodziły jeszcze prze 1815 w skład Niderlandów?
rozpocznij naukę
Belgia, Holandia
Z czego składała się federacja szwajcarska?
rozpocznij naukę
(22) suwerennych kantonów
Jak nazywał się sojusz polityczncy Rosji, Austrii i Prus?
rozpocznij naukę
Święte Przymierze
Kto był inicjatorem Świętego Przymierza?
rozpocznij naukę
Aleksander I
W którym roku i gdzie został podpisany Akt Świętego Przymierza?
rozpocznij naukę
1815, Paryż
Do Świętego Przymierza dołączyły się wszystkie państwa europejskie z wyjątkiem...?
rozpocznij naukę
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Turcji, Państwa Kościelnego
Co było odpowiedzią Stanów Zjednoczonych na Święte Przymierze?
rozpocznij naukę
doktryna Monroe
Kim był James Monroe?
rozpocznij naukę
prezydentem Stanów Zjednoczonych
W którym roku została sformułowana doktryna Monroe?
rozpocznij naukę
1823

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.