ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

 0    47 fiszek    juliakaczorek0699
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W którym roku powstał Związek Celny?
rozpocznij naukę
1834
Kto został królem Prus po Fryderyku Wilhelmie IV?
rozpocznij naukę
Wilhelm I Hohenzollern
W którym roku Wilhelm I Hohenzollern został królem?
rozpocznij naukę
1861
Jak nazywał się premier i minister spraw zagranicznych Prus?
rozpocznij naukę
Otto von Bismarck
W którym roku Otto von Bismarck został premierem i ministrem spraw zagranicznych?
rozpocznij naukę
1862
W którym roku Otto von Bismarck uzyskał urząd kanclerza?
rozpocznij naukę
1871
Według Otto von Bismarcka zjednoczenie Niemiec miało dokonać się...?
rozpocznij naukę
,krwią i żelazem"
Kto został szefem pruskiego Sztabu Generalnego?
rozpocznij naukę
Helmuth von Moltke
W konflikt z jakim państwem wdały się Prusy w latach 60 XIX wieku?
rozpocznij naukę
Danią
Konflikt prusko-duński toczył się o rywalizację o jakie księstwa?
rozpocznij naukę
Szlezwik, Holsztyn
W jaki sposób Szlezwik i Holsztyn były związane z Królestwem Dani?
rozpocznij naukę
unią personalną
Jaki kraj wsparł Prusy w konflikcie z Danią?
rozpocznij naukę
Austria
W którym roku Dania utraciła księstwa Szlezwik i Holsztyn? Mocem jakiego pokoju?
rozpocznij naukę
wiedeńskiego, 1864
Czyjej okupacji został poddany Szlezwik?
rozpocznij naukę
pruskiej
Czyjej okupacji został poddany Holsztyn?
rozpocznij naukę
austriackiej
W którym roku Otto von Bismarck podpisał antyaustriacki sojusz w Włochami?
rozpocznij naukę
1866
Co stało się powodem wojny Prus z Austrią?
rozpocznij naukę
wkroczenie wojsk pruskich do Holsztynu
Kto dowodził armią pruską w wojnie z Austrią?
rozpocznij naukę
Helmuth von Moltke
W jakiej bitwie Prusy zwyciężyły z Austrią?
rozpocznij naukę
pod Sadową
Gdzie został podpisany traktat pokojowy pomiędzy Austrią i Prusami?
rozpocznij naukę
w Paryżu
W którym roku podpisano pokój paryski?
rozpocznij naukę
1866
Na pokoju paryskim podjęto decyzję u usunięciu czego?
rozpocznij naukę
Związku Niemieckiego
Jak nazywała się nowa organizacja państwowa utworzona na terenie Prus?
rozpocznij naukę
Związek Północnoniemiecki
W którym roku uchwalono konstytucję Związku Północnoniemieckiego?
rozpocznij naukę
1867
Jaki konflikt stał się jednym z powodów wybuchu wojny pomiędzy Prusami a Francją?
rozpocznij naukę
o tron hiszpański
Co stało się bezpośrednią przyczyną wojny francusko-pruskiej?
rozpocznij naukę
depesza emska (1870)
Jaka twierdza francuska była oblegana przez wojska pruskie?
rozpocznij naukę
Metz
W jakiej bitwie wojska francuskie poniosły klęskę?
rozpocznij naukę
pod Sedanem
Kiedy miała miejsce bitwa pod Sedanem?
rozpocznij naukę
1870
Kiedy i gdzie został podpisany traktat pokojowy, kończący wojnę francusko-pruską?
rozpocznij naukę
w Frankfurcie, 1871
Jakie tereny utraciła Francja na rzecz Prus?
rozpocznij naukę
Lotaryngię, Alzację
W którym roku Wilhelm I ogłosił powstanie Rzeszy Niemieckiej?
rozpocznij naukę
1871
Gdzie Wilhelm I ogłosił powstanie Rzeszy Niemieckiej?
rozpocznij naukę
w Wersalu
Na kogo koronował się Wilhelm I w 1871?
rozpocznij naukę
cesarza
W którym roku proklamowano niemiecką konstytucję?
rozpocznij naukę
1871
Jaką organizacją społeczną była II Rzesza?
rozpocznij naukę
federacja
W którym roku Franciszek Józef ogłosił konstytucję w cesarstwie austriackim?
rozpocznij naukę
1849
Kto w latach 1849-1859 pełnił urząd szefa rządu austriackiego?
rozpocznij naukę
(Aleksander von) Bach (era Bacha)
Kto został szefem rządu Austrii 1859?
rozpocznij naukę
(Agenor Romuald) Gołuchowski
Jaki akt prawny zapowiadał przemiany, które chciał wprowadzić Gołuchowski?
rozpocznij naukę
dyplom październikowy
W którym roku został wydany dyplom październikowy?
rozpocznij naukę
1860
Jak nazywał się akt prawny wydany przez cesarza, ograniczający zakres władzy sejmów krajowych?
rozpocznij naukę
patent lutowy
Kiedy został wydany patent lutowy?
rozpocznij naukę
1861
W którym roku Austria i Węgry zostały połączone unią realną?
rozpocznij naukę
1867
Kto został premierem rządu węgierskiego w 1867?
rozpocznij naukę
Gyula Andrássy
rozpocznij naukę
Otto von Bismarck
rozpocznij naukę
Wilhelm I Hohenzollern

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.