leki neurologiczne, kardiologiczne i pokarmowe

 0    245 fiszek    szczepanone
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
CHLORPROMAZYNA
rozpocznij naukę
TYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: bloker D2, 5-HT2, H1, a1 i M; DZIAŁANIE: słaby neuroleptyk, hamujące, przeciwwymiotne, blokuje zwoje układu wegetatywnego, antycholinergicznie, przeciwadrenergicznie oraz przeciwhistaminowo; NIEPOŻĄDANE: objawy pozapiramidowe, hiperprolaktynemia, zaburzenia autonomiczne, depresja, zaburzenia termoregulacji; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
TIORYDAZYNA
rozpocznij naukę
TYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: bloker D2, 5-HT2, H1, a1 i M; DZIAŁANIE: słaby neuroleptyk; NIEPOŻĄDANE: objawy pozapiramidowe, hiperprolaktynemia, zaburzenia autonomiczne, depresja, zmiany w EKG; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: częstoskurcz komorowy, śpiączka, drgawki, hipotensja
TIOTIKSEN
rozpocznij naukę
TYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: bloker D2, 5-HT2, H1, a1 i M; DZIAŁANIE: silny neuroleptyk, przeciwwymiotny; NIEPOŻĄDANE: objawy pozapiramidowe, hiperprolaktynemia, zaburzenia autonomiczne, depresja; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
HALOPERIDOL
rozpocznij naukę
TYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: bloker D2, 5-HT2, H1, a1 i M; DZIAŁANIE: silny neuroleptyk, przeciwwymiotne, na hiperkinezy; NIEPOŻĄDANE: objawy pozapiramidowe, hiperprolaktynemia, zaburzenia autonomiczne, depresja; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
PIMOZYD
rozpocznij naukę
TYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: bloker D2, 5-HT2, H1, a1 i M; DZIAŁANIE: neuroleptyk; NIEPOŻĄDANE: objawy pozapiramidowe, hiperprolaktynemia, zaburzenia autonomiczne, depresja, wydłuża QT; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
MOLINDON
rozpocznij naukę
ATYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: bloker 5-HT2 i D2; DZIAŁANIE: średni neuroleptyk, skuteczniej na objawy negatywne; NIEPOŻĄDANE: wzrost masy ciała; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
OLANZAPINA
rozpocznij naukę
ATYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: bloker 5-HT2, D2, D4, a1 i H1; DZIAŁANIE: silny neuroleptyk, skuteczniej na objawy negatywne; NIEPOŻĄDANE: wzrost masy ciała; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
KLOZAPINA
rozpocznij naukę
ATYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: silniej hamuje D4 niż D2, hamuje 5-HT2, a1, H1 i M; DZIAŁANIE: średni neuroleptyk, skuteczniej na objawy negatywne, zwł. na przypadki oporne, przy próbach samobójczych; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia autonomiczne, depresja, agranulocytoza, wzrost masy ciała; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem, zaburzenia hematopoezy; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
KWETIAPINA
rozpocznij naukę
ATYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: bloker 5-HT2, D2, a1, H1, M1-3; DZIAŁANIE: słaby neuroleptyk, skuteczniej na objawy negatywne; NIEPOŻĄDANE: wzrost masy ciała; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
RISPERIDON
rozpocznij naukę
ATYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: silny antagonista 5-HT2a, bloker D2 H1 i a1; DZIAŁANIE: silny neuroleptyk, skuteczniej na objawy negatywne; NIEPOŻĄDANE: hiperprolaktynemia, hipotonia ortostatyczna, lęk, wzrost masy ciała; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
ZIPRAZIDON
rozpocznij naukę
ATYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: silny antagonista 5-HT2a, bloker H1 i a1, inhibitor wychwytu serotoniny i noradrenaliny; DZIAŁANIE: średni neuroleptyk, antydepresant, skuteczniej na objawy negatywne; NIEPOŻĄDANE: hiperprolaktynemia, hipotonia ortostatyczna, lęk, wydłużenie QTc; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem, wydłużenie QT; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
ARIPIPRAZOL
rozpocznij naukę
ATYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: częściowy agonista i antagonista D2, silny antagonista 5-HT2, słaby antagonista H1 i a1; DZIAŁANIE: silny neuroleptyk, skuteczniej na objawy negatywne; NIEPOŻĄDANE: wzrost masy ciała; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
LIT
rozpocznij naukę
STABILIZATOR NASTROJU; MECHANIZM: ingerencja w metabolizm fosfatydyloinozytolu; DZIAŁANIE: profilaktyka i terapia manii, profilaktyka nawrotów depresji; NIEPOŻĄDANE: nudności, nerkopochodna moczówka prosta, drżenia, pląsawice, ataksja, afazja, niedoczynność tarczycy, osłabienie mięśni, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: niewydolność nerek i krążenia, zespół chorego węzła zatokowego, zaburzenia gospodarki sodem, ciąża
FLUFENAZYNA
rozpocznij naukę
TYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: bloker D2, 5-HT2, H1, a1 i M; DZIAŁANIE: silny neuroleptyk, przeciwwymiotny; NIEPOŻĄDANE: objawy pozapiramidowe, hiperprolaktynemia, zaburzenia autonomiczne, depresja; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
FLUPENTYKSOL
rozpocznij naukę
TYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: bloker D2, 5-HT2, H1, a1 i M; DZIAŁANIE: silny neuroleptyk, przeciwwymiotny; NIEPOŻĄDANE: objawy pozapiramidowe, hiperprolaktynemia, zaburzenia autonomiczne, depresja; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
SULPIRYD
rozpocznij naukę
ATYPOWY NEUROLEPTYK; MECHANIZM: selektywny bloker D2; DZIAŁANIE: słaby neuroleptyk, antydepresant, poprawia nastrój, skuteczniej na objawy negatywne; NIEPOŻĄDANE: wzrost masy ciała; PRZECIWWSKAZANIA: pobudzenie, padaczka, mania, zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem; ZATRUCIE: śpiączka, drgawki, hipotensja
AMITRYPTYLINA
rozpocznij naukę
TRÓJCYKLICZNY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: bloker wychwytu serotoniny i noradrenaliny, bloker M, H1 i a1; DZIAŁANIE: antydepresyjne późno, cholinolityczne i adrenolityczne szybko, bóle neuropatyczne, profilaktyka migreny, IBS; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia autonomiczne, drgawki, splątanie i pobudzenie, bezsenność, męczliwość, wzrost masy ciała, zaburzenia wątroby; PRZECIWWSKAZANIA: majaczenia, zatrucie alkoholem i BDA, jaskra, atonia pęcherza; ZATRUCIE: VT, VF, drgawki, śpiączka
KLOMIPRAMINA
rozpocznij naukę
TRÓJCYKLICZNY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: bloker wychwytu serotoniny i noradrenaliny, bloker M, H1 i a1; DZIAŁANIE: antydepresyjne późno, cholinolityczne i adrenolityczne szybko, bóle neuropatyczne, IBS; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia autonomiczne, drgawki, splątanie i pobudzenie, bezsenność, męczliwość, wzrost masy ciała, zaburzenia wątroby; PRZECIWWSKAZANIA: majaczenia, zatrucie alkoholem i BDA, jaskra, atonia pęcherza; ZATRUCIE: VT, VF, drgawki, śpiączka
DEZIPRAMINA
rozpocznij naukę
TRÓJCYKLICZNY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: bloker wychwytu serotoniny i noradrenaliny, bloker M, H1 i a1; DZIAŁANIE: antydepresyjne późno, cholinolityczne i adrenolityczne szybko, bóle neuropatyczne, IBS; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia autonomiczne, drgawki, splątanie i pobudzenie, bezsenność, męczliwość, wzrost masy ciała, zaburzenia wątroby; PRZECIWWSKAZANIA: majaczenia, zatrucie alkoholem i BDA, jaskra, atonia pęcherza; ZATRUCIE: VT, VF, drgawki, śpiączka
DOKSEPINA
rozpocznij naukę
TRÓJCYKLICZNY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: bloker wychwytu serotoniny i noradrenaliny, bloker M, H1 i a1; DZIAŁANIE: antydepresyjne późno, cholinolityczne i adrenolityczne szybko, bóle neuropatyczne, IBS; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia autonomiczne, drgawki, splątanie i pobudzenie, bezsenność, męczliwość, wzrost masy ciała, zaburzenia wątroby; PRZECIWWSKAZANIA: majaczenia, zatrucie alkoholem i BDA, jaskra, atonia pęcherza; ZATRUCIE: VT, VF, drgawki, śpiączka
IMIPRAMINA
rozpocznij naukę
TRÓJCYKLICZNY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: bloker wychwytu serotoniny i noradrenaliny, bloker M, H1 i a1; DZIAŁANIE: antydepresyjne późno, cholinolityczne i adrenolityczne szybko, bóle neuropatyczne, IBS; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia autonomiczne, drgawki, splątanie i pobudzenie, bezsenność, męczliwość, wzrost masy ciała, zaburzenia wątroby; PRZECIWWSKAZANIA: majaczenia, zatrucie alkoholem i BDA, jaskra, atonia pęcherza; ZATRUCIE: VT, VF, drgawki, śpiączka
NORTRYPTYLINA
rozpocznij naukę
TRÓJCYKLICZNY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: bloker wychwytu serotoniny i noradrenaliny, bloker M, H1 i a1; DZIAŁANIE: antydepresyjne późno, cholinolityczne i adrenolityczne szybko, bóle neuropatyczne, IBS; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia autonomiczne, drgawki, splątanie i pobudzenie, bezsenność, męczliwość, wzrost masy ciała, zaburzenia wątroby; PRZECIWWSKAZANIA: majaczenia, zatrucie alkoholem i BDA, jaskra, atonia pęcherza; ZATRUCIE: VT, VF, drgawki, śpiączka
TRIMIPRAMINA
rozpocznij naukę
TRÓJCYKLICZNY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: bloker wychwytu serotoniny i noradrenaliny, bloker M, H1 i a1; DZIAŁANIE: antydepresyjne późno, cholinolityczne i adrenolityczne szybko, bóle neuropatyczne, IBS; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia autonomiczne, drgawki, splątanie i pobudzenie, bezsenność, męczliwość, wzrost masy ciała, zaburzenia wątroby; PRZECIWWSKAZANIA: majaczenia, zatrucie alkoholem i BDA, jaskra, atonia pęcherza; ZATRUCIE: VT, VF, drgawki, śpiączka
MAPROTYLINA
rozpocznij naukę
CZTEROCYKLICZNY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: bloker wychwytu noradrenaliny, bloker M, H1 i a1; DZIAŁANIE: na depresję z lękiem i pobudzeniem; NIEPOŻĄDANE: sedacja, cholinolitycznie, drgawki
MIANSERYNA
rozpocznij naukę
CZTEROCYKLICZNY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: bloker a2, słabo hamuje wychwyt serotoniny, bloker 5-HT2-3 i H1; DZIAŁANIE: na depresję z lękiem i pobudzeniem; NIEPOŻĄDANE: agranulocytoza, anemia aplastyczna
MIRTAZAPINA
rozpocznij naukę
CZTEROCYKLICZNY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: bloker a2, 5-HT2-3, H1; DZIAŁANIE: na depresję z lękiem i pobudzeniem; NIEPOŻĄDANE: senność, wzrost masy ciała
WENLAFAKSYNA
rozpocznij naukę
SNRI; DZIAŁANIE: szybciej niż TCA, fobia społeczna; NIEPOŻĄDANE: nudności, zawroty głowy, bezsenność, drżenie mięśniowe, nadmierna nerwowość, zaparcia, zwiększone pocenie się, zaburzenia wytrysku; PRZECIWWSKAZANIA: I-MAO
DULOKSETYNA
rozpocznij naukę
SNRI; DZIAŁANIE: szybciej niż TCA, bóle neuropatyczne; NIEPOŻĄDANE: nudności, zawroty głowy, bezsenność, drżenie mięśniowe, nadmierna nerwowość, zaparcia, zwiększone pocenie się, zaburzenia wytrysku; PRZECIWWSKAZANIA: I-MAO
CITALOPRAM
rozpocznij naukę
SSRI; DZIAŁANIE: aktywizujące, fobia społeczna, PTSD; NIEPOŻĄDANE: mniej nasilone niż innych leków, spadek libido, zaburzenia snu, zawroty głowy, drżenie mięśniowe, nadmierne pocenie się, zmiana fazy w epizod maniakalny, wymioty, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: I-MAO, ciąża
FLUOKSETYNA
rozpocznij naukę
SSRI; DZIAŁANIE: aktywizujące, fobia społeczna, PTSD, PMS, bulimia; NIEPOŻĄDANE: mniej nasilone niż innych leków, spadek libido, zaburzenia snu, zawroty głowy, drżenie mięśniowe, nadmierne pocenie się, zmiana fazy w epizod maniakalny, wymioty, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: I-MAO, ciąża
FLUWOKSAMINA
rozpocznij naukę
SSRI; DZIAŁANIE: aktywizujące, fobia społeczna, PTSD; NIEPOŻĄDANE: mniej nasilone niż innych leków, spadek libido, zaburzenia snu, zawroty głowy, drżenie mięśniowe, nadmierne pocenie się, zmiana fazy w epizod maniakalny, wymioty, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: I-MAO, ciąża
SERTRALINA
rozpocznij naukę
SSRI; DZIAŁANIE: aktywizujące, fobia społeczna, PTSD, PMS; NIEPOŻĄDANE: mniej nasilone niż innych leków, spadek libido, zaburzenia snu, zawroty głowy, drżenie mięśniowe, nadmierne pocenie się, zmiana fazy w epizod maniakalny, wymioty, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: I-MAO, ciąża
PAROKSETYNA
rozpocznij naukę
SSRI; DZIAŁANIE: aktywizujące, fobia społeczna, PTSD; NIEPOŻĄDANE: mniej nasilone niż innych leków, spadek libido, zaburzenia snu, zawroty głowy, drżenie mięśniowe, nadmierne pocenie się, zmiana fazy w epizod maniakalny, wymioty, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: I-MAO, ciąża
REBOKSETYNA
rozpocznij naukę
NRI; DZIAŁANIE: depresja z zahamowaniem psychoruchowym; NIEPOŻĄDANE: bezsenność, zawroty głowy, suchość w ustach, nadmierne pocenie się, tachykardia, problemy z oddawaniem moczu i zaburzenia potencji; PRZECIWWSKAZANIA: I-MAO, leki przeciwarytmiczne, TCA
TRANYLCYPROMINA
rozpocznij naukę
I-MAO; MECHANIZM: nieselektywny; DZIAŁANIE: depresje z zahamowaniem i fobie społeczne, oporność na leczenie; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia snu, nudności i bóle głowy, omamy, drgawki, zapalenia wątroby, zaburzenia obrazu krwi, dolegliwości żołądkowo-jelitowe; PRZECIWWSKAZANIA: tyramina, amfetamina, zagrożenie próbą samobójczą, ostre stany splątaniowe, pheochromocytoma, tyreotoksykoza, petydyna, klomipramina
MOKLOBEMID
rozpocznij naukę
I-MAO; MECHANIZM: A selektywny; DZIAŁANIE: depresje z zahamowaniem i fobie społeczne, oporność na leczenie; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia snu, nudności i bóle głowy, kserostomia; PRZECIWWSKAZANIA: zagrożenie próbą samobójczą, ostre stany splątaniowe, pheochromocytoma, tyreotoksykoza, petydyna, klomipramina
TRAZODON
rozpocznij naukę
ATYPOWY ANTYDEPRESANT; MECHANIZM: słaby inhibitor wychwytu serotoniny, bloker 5-HT2; DZIAŁANIE: zespoły lękowo-depresyjne, nasenne; NIEPOŻĄDANE: uczucie zmęczenia, bóle głowy i zawroty, zaburzenia ortostatyczne, drgawki, priapizm; PRZECIWWSKAZANIA: ostre zatrucia alkoholem, lekami przeciwbólowymi i lekami psychotropowymi, zespół rakowiaka i zdekompensowana niewydolność serca
TIANEPTYNA
rozpocznij naukę
ATYPOWY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: zwiększa uwalnianie i wychwyt (sic!) serotoniny, słabo zwiększa uwalnianie dopaminy; DZIAŁANIE: neuroprotekcja; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, I-MAO
NEFAZODON
rozpocznij naukę
ATYPOWY ANTYDEPRESANT; MECHANIZM: słaby inhibitor wychwytu serotoniny, bloker 5-HT2; DZIAŁANIE: zespoły lękowo-depresyjne; NIEPOŻĄDANE: sedacja, bóle głowy i zawroty, zaburzenia ortostatyczne, drgawki; PRZECIWWSKAZANIA: ostre zatrucia alkoholem, lekami przeciwbólowymi i lekami psychotropowymi, zespół rakowiaka i zdekompensowana niewydolność serca
BUPROPION
rozpocznij naukę
ATYPOWY LEK ANTYDEPRESYJNY; MECHANIZM: inhibitor wychwytu dopaminy i noradrenaliny, niepełny antagonista nikotyny; DZIAŁANIE: na depresję, nikotynizm, zaburzenia seksualne po SSRI; NIEPOŻĄDANE: pobudzenie, zaburzenia snu
AMOKSAPINA
rozpocznij naukę
ATYPOWY ANTYDEPRESANT; MECHANIZM: bloker 5-HT2 i D2; DZIAŁANIE: przeciwpsychotyczne; NIEPOŻĄDANE: sedacja, cholinolitycznie, zaburzenia pozapiramidowe, hiperprolaktynemia; PRZECIWWSKAZANIA: zatrucia lekami uspokajającymi i etanolem
KARBAMAZEPINA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: blokada napięciowozależnych kanałów Na; WSKAZANIA: pierwszy wybór przy napadach częściowych, uogólnione napady toniczko-kloniczne, neuralgie, profilaktyka ch. dwubiegunowej i napadów w abstynencji; NIEPOŻĄDANE: ataksja, diplopia, mdłości, brak apetytu, zmęczenie, bóle głowy, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: blok przedsionkowo-komorowy, ciężkie uszkodzenie wątroby, ciąża; INDUKTOR CYP3A4
OKSKARBAZEPINA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY, pochodna karbamazepiny; MECHANIZM: blokada napięciowozależnych kanałów Na; WSKAZANIA: napady częściowe i uogólnione napady toniczno-kloniczne; NIEPOŻĄDANE: mdłości, brak apetytu, zmęczenie, bóle głowy; PRZECIWWSKAZANIA: blok przedsionkowo-komorowy, ciężkie uszkodzenie wątroby
KW. WALPROINOWY
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: blokada napięciowozależnych kanałów Na, nasilenie działania GABA; WSKAZANIA: napady nieświadomości, miokloniczne, napady częściowe i uogólnione napady toniczno-kloniczne, stan padaczkowy, ch. dwubiegunowa, panika, profilaktyka migreny; NIEPOŻĄDANE: depresja OUN, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przyrost masy ciała, zaburzenia krzepnięcia, uszkodzenie wątroby, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: choroby wątroby i trzustki, porfiria, zaburzenia krzepnięcia, ciąża
FENYTOINA / DIFENYLOHYDANTOINA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: blokada napięciowozależnych kanałów Na; WSKAZANIA: napady częściowe i uogólnione napady toniczno-kloniczne, stan padaczkowy; NIEPOŻĄDANE: ataksja, diplopia, hiperplazja dziąseł, hirsutyzm, osteoporoza, reakcje alergiczne, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: blok przedsionkowo-komorowy, leukopenia, ciąża; INDUKTOR CYP3A4
LAMOTRYGINA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: blokada napięciowozależnych kanałów Na; WSKAZANIA: napady częściowe i uogólnione napady toniczno-kloniczne, napady nieświadomości i miokloniczne; NIEPOŻĄDANE: zawroty i bóle głowy, senność, reakcje alergiczne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe; PRZECIWWSKAZANIA: u dzieci <2rż
TOPIRAMAT
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: blokada napięciowozależnych kanałów Na, nasilenie działania GABA, osłabienie działania glutaminianu; WSKAZANIA: napady częściowe i uogólnione napady toniczno-kloniczne, napady zgięciowe i nieświadomości, migrena; NIEPOŻĄDANE: spowolnienie toku myślenia, zmęczenie, ataksja, spadek masy ciała, kamica nerkowa, teratogen
ETOSUKSYMID
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY, imid kw. bursztynowego; MECHANIZM: blokada napięciowozależnych kanałów Ca typu T; WSKAZANIA: napady typu absence; NIEPOŻĄDANE: zawroty głowy, wymioty, reakcje alergiczne
MESUKSYMID
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY, imid kw. bursztynowego; MECHANIZM: blokada napięciowozależnych kanałów Ca typu T; NIEPOŻĄDANE: zawroty głowy, wymioty, reakcje alergiczne
FELBAMAT
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: nasilenie działania GABA, wpływ na NMDA; WSKAZANIA: oporne napady częściowe i uogólnione napady toniczno-kloniczne; NIEPOŻĄDANE: anemia aplastyczna, toksyczne uszkodzenie wątroby, ataksja, bóle głowy; PRZECIWWSKAZANIA: po 65rż, choroby krwi i wątroby, niewydolność nerek
WIGABATRYNA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: nieodwracalny inhibitor aminotransferazy GABA; WSKAZANIA: oporne napady typu zgięciowego, napady częściowe; NIEPOŻĄDANE: senność, pobudzenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zawężenia pola widzenia
GABAPENTYNA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: blokuje kanały Ca; WSKAZANIA: napady częściowe i uogólnione napady toniczno-kloniczne, neuralgie postherpetyczne; NIEPOŻĄDANE: zmęczenie, ataksja, wymioty, przyrost masy ciała, obrzęki, drażliwość; PRZECIWWSKAZANIA: ostre zapalenie trzustki
TIAGABINA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: inhibitor wychwytu GABA; WSKAZANIA: napady częściowe; NIEPOŻĄDANE: senność, astenia, labilność, drżenia, biegunki; PRZECIWWSKAZANIA: ciężkie uszkodzenia wątroby
ZONISAMID
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: blokada napięciowozależnych kanałów Na; WSKAZANIA: napady częściowe i uogólnione napady toniczno-kloniczne, napady zgięciowe; NIEPOŻĄDANE: jadłowstręt, drażliwość, depresja, ataksja, skleroza
PRYMIDON
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: nasilenie działania GABA; DZIAŁANIE: częściowo metabolizowany do fenobarbitalu; WSKAZANIA: napady częściowe i uogólnione napady toniczno-kloniczne; NIEPOŻĄDANE: zawroty głowy, nudności, sedacja; PRZECIWWSKAZANIA: zaburzenia wątroby, serca i nerek, porfiria, wstrząs, stan astmatyczny, zatrucie środkami hamującymi OUN
SULTIAM
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPADACZKOWY; MECHANIZM: hamuje anhydrazę węglanową; WSKAZANIA: padaczki; NIEPOŻĄDANE: parestezje, bóle głowy, senność, napadowe hyperpnoe, zaburzenia żołądkowo- jelitowe; PRZECIWWSKAZANIA: ostra porfiria, nadciśnienie, tyreotoksykoza
FENOBARBITAL
rozpocznij naukę
BARBITURAN; WSKAZANIA: napady częściowe i uogólnione napady toniczno-kloniczne, stan padaczkowy; NIEPOŻĄDANE: sedacja; PRZECIWWSKAZANIA: zaburzenia wątroby, serca i nerek, porfiria, wstrząs, stan astmatyczny, zatrucie środkami hamującymi OUN; INDUKTOR wielu CYP
DONEPEZIL
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWOTĘPIENNY; MECHANIZM: inhibitor acetylocholinesterazy; WSKAZANIA: ch. Alzheimera i inne demencje; NIEPOŻĄDANE: brak apetytu, bezsenność, zawroty głowy, koszmary, wymioty, pobudzenie, drgawki, infekcje
RIWASTYGMINA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWOTĘPIENNY; MECHANIZM: inhibitor acetylocholinesterazy, agonista presynaptycznych rec. nikotynowych; WSKAZANIA: ch. Alzheimera i inne demencje; NIEPOŻĄDANE: brak apetytu, bezsenność, zawroty głowy, koszmary, wymioty, pobudzenie, drgawki, infekcje
GALANTAMINA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWOTĘPIENNY; MECHANIZM: inhibitor acetylocholinesterazy; WSKAZANIA: ch. Alzheimera i inne demencje; NIEPOŻĄDANE: brak apetytu, bezsenność, zawroty głowy, koszmary, wymioty, pobudzenie, drgawki, infekcje
MEMANTYNA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWOTĘPIENNY; MECHANIZM: niekompetencyjny antagonista NMDA; WSKAZANIA: ch. Alzheimera i inne demencje; NIEPOŻĄDANE: zawroty i bóle głowy, nudności, niepokój i nadmierna pobudliwość; PRZECIWWSKAZANIA: ciężkie splątanie, padaczka, niewydolność nerek
NICERGOLINA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWOTĘPIENNY; MECHANIZM: stymuluje metabolizm mózgu; WSKAZANIA: poprawa funkcji intelektualnych
PIRACETAM
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWOTĘPIENNY; MECHANIZM: stymuluje metabolizm mózgu; WSKAZANIA: poprawa funkcji intelektualnych
LEWODOPA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPARKINSONOWSKI; NIEPOŻĄDANE: dys- i hiperkinezy, zjawisko on-off, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, hipotonia ortostatyczna, depresja, psychozy; PRZECIWWSKAZANIA: schizofrenia, zdekompensowane ch. endokrynologiczne, nerek, wątroby i serca, jaskra z wąskim kątem, I-MAO A; PODANIE: 30-60 min. przed posiłkiem
BENSERAZYD
rozpocznij naukę
OBWODOWY INHIBITOR DEKARBOKSYLAZY; WSKAZANIA: parkinsonizm razem z lewodopą
KARBIDOPA
rozpocznij naukę
OBWODOWY INHIBITOR DEKARBOKSYLAZY; WSKAZANIA: parkinsonizm razem z lewodopą
ENTAKAPON
rozpocznij naukę
INHIBITOR COMT; WSKAZANIA: parkinsonizm razem z lewodopą; NIEPOŻĄDANE: dyskinezy, bóle brzucha; PRZECIWWSKAZANIA: złośliwy zespół neuroleptyczny, pheochromocytoma, niewydolność wątroby, tranylcypromina, A i NA
TOLKAPON
rozpocznij naukę
INHIBITOR COMT; WSKAZANIA: parkinsonizm razem z lewodopą; NIEPOŻĄDANE: dyskinezy, bóle brzucha, hepatotoksyczność; PRZECIWWSKAZANIA: złośliwy zespół neuroleptyczny, pheochromocytoma, niewydolność wątroby, tranylcypromina, A i NA
SELEGILINA
rozpocznij naukę
INHIBITOR MAO-B, pocz. odwracalny; WSKAZANIA: parkinsonizm; NIEPOŻĄDANE: suchość w ustach, zawroty głowy, zaburzenia snu, arytmie nadkomorowe, blok przedsionkowo-komorowy i spadki ciśnienia; PRZECIWWSKAZANIA: niewydolność wątroby i nerek, ch. wrzodowa, inhibitory MAO, SSRI, opioidy, antagoniści serotoniny
RASAGILINA
rozpocznij naukę
NIEODWRACALNY INHIBITOR MAO-B; WSKAZANIA: parkinsonizm; NIEPOŻĄDANE: bóle głowy, objawy grypopodobne, złe samopoczucie, bóle karku i depresyjne obniżenie nastroju; PRZECIWWSKAZANIA: inhibitory MAO, SSRI, opioidy, antagoniści serotoniny
BROMOKRYPTYNA
rozpocznij naukę
AGONISTA D2, pochodna sporyszu; WSKAZANIA: parkinsonizm, prolaktinoma; NIEPOŻĄDANE: dys- i hiperkinezy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, hipotonia ortostatyczna, niepokój, omamy, włóknienie płuc, pozaopłucnowe i zastawek; PRZECIWWSKAZANIA: schizofrenia, świeży zawał serca, ch. wrzodowa, ch. naczyń
DIHYDROERGOKRYPTYNA
rozpocznij naukę
AGONISTA D2, pochodna sporyszu; WSKAZANIA: parkinsonizm, prolaktinoma; NIEPOŻĄDANE: dys- i hiperkinezy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, hipotonia ortostatyczna, niepokój, omamy, włóknienie płuc, pozaopłucnowe i zastawek; PRZECIWWSKAZANIA: schizofrenia, świeży zawał serca, ch. wrzodowa, ch. naczyń
KABERGOLINA
rozpocznij naukę
AGONISTA D2, pochodna sporyszu; WSKAZANIA: parkinsonizm, prolaktinoma; NIEPOŻĄDANE: dys- i hiperkinezy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, hipotonia ortostatyczna, niepokój, omamy, włóknienie płuc, pozaopłucnowe i zastawek; PRZECIWWSKAZANIA: schizofrenia, świeży zawał serca, ch. wrzodowa, ch. naczyń
LIZURYD
rozpocznij naukę
AGONISTA D2, pochodna sporyszu; WSKAZANIA: parkinsonizm, prolaktinoma; NIEPOŻĄDANE: dys- i hiperkinezy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, hipotonia ortostatyczna, niepokój, omamy, włóknienie płuc, pozaopłucnowe i zastawek; PRZECIWWSKAZANIA: schizofrenia, świeży zawał serca, ch. wrzodowa, ch. naczyń
PERGOLID
rozpocznij naukę
AGONISTA D2, pochodna sporyszu; WSKAZANIA: parkinsonizm, prolaktinoma; NIEPOŻĄDANE: dys- i hiperkinezy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, hipotonia ortostatyczna, niepokój, omamy, włóknienie płuc, pozaopłucnowe i zastawek; PRZECIWWSKAZANIA: schizofrenia, świeży zawał serca, ch. wrzodowa, ch. naczyń
ROPINIROL
rozpocznij naukę
AGONISTA D2 I D3; WSKAZANIA: parkinsonizm; NIEPOŻĄDANE: dys- i hiperkinezy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, niepokój, omamy; PRZECIWWSKAZANIA: schizofrenia, świeży zawał serca, ch. wrzodowa
PRAMIPEKSOL
rozpocznij naukę
AGONISTA D2 I D3; WSKAZANIA: parkinsonizm; NIEPOŻĄDANE: dys- i hiperkinezy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, niepokój, omamy; PRZECIWWSKAZANIA: schizofrenia, świeży zawał serca, ch. wrzodowa
APOMORFINA
rozpocznij naukę
AGONISTA D1 I D2; WSKAZANIA: akineza w parkinsonizmie, prowymiotnie; PODANIE: sc
AMANTADYNA
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWWIRUSOWY; MECHANIZM: hamuje uncoating wirusa, niekompetencyjnie hamuje rec. NMDA; WSKAZANIA: grypa A, hipokineza i kryza akinetyczna w parkinsonizmie; NIEPOŻĄDANE: depresja, psychozy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża
BIPERIDEN
rozpocznij naukę
OŚRODKOWY ANTAGONISTA MUSKARYNOWY; WSKAZANIA: drżenia, sztywność i akinezy w parkinsonizmie, nadmierne pocenie się i ślinienie; NIEPOŻĄDANE: objawy przeciwmuskarynowe
PROCYKLIDYNA
rozpocznij naukę
OŚRODKOWY ANTAGONISTA MUSKARYNOWY; WSKAZANIA: drżenia, sztywność i akinezy w parkinsonizmie, nadmierne pocenie się i ślinienie; NIEPOŻĄDANE: objawy przeciwmuskarynowe
TRIHENSYFENIDYL
rozpocznij naukę
OŚRODKOWY ANTAGONISTA MUSKARYNOWY; WSKAZANIA: drżenia, sztywność i akinezy w parkinsonizmie, nadmierne pocenie się i ślinienie; NIEPOŻĄDANE: objawy przeciwmuskarynowe
METYKSEN
rozpocznij naukę
OŚRODKOWY ANTAGONISTA MUSKARYNOWY; WSKAZANIA: drżenia, sztywność i akinezy w parkinsonizmie, nadmierne pocenie się i ślinienie; NIEPOŻĄDANE: objawy przeciwmuskarynowe
TIAPRYD
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA D2; WSKAZANIA: późne dyskinezy po neuroleptykach, ruchy pląsawicze; NIEPOŻĄDANE: nieznaczne spadki ciśnienia, mlekotok, amenorrhoea
HYDROCHLOROTIAZYD
rozpocznij naukę
DIURETYK TIAZYDOWY; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności; MECHANIZM: w początkowym odcinku kanalika dystalnego, wydalanie Na, Cl, K i Mg, retencja Ca; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca, kwasica metaboliczna; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
BENDROFLUMETIAZYD
rozpocznij naukę
DIURETYK TIAZYDOWY; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności; MECHANIZM: w początkowym odcinku kanalika dystalnego, wydalanie Na, Cl, K i Mg, retencja Ca; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca, kwasica metaboliczna; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
BEMETYZYD
rozpocznij naukę
DIURETYK TIAZYDOWY; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności; MECHANIZM: w początkowym odcinku kanalika dystalnego, wydalanie Na, Cl, K i Mg, retencja Ca; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca, kwasica metaboliczna; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
MEFRUZYD
rozpocznij naukę
DIURETYK TIAZYDOWY; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności; MECHANIZM: w początkowym odcinku kanalika dystalnego, wydalanie Na, Cl, K i Mg, retencja Ca; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca, kwasica metaboliczna; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
CHLORTALIDON
rozpocznij naukę
DIURETYK TIAZYDOWY; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności; MECHANIZM: w początkowym odcinku kanalika dystalnego, wydalanie Na, Cl, K i Mg, retencja Ca; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca, kwasica metaboliczna; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
KSYPAMID
rozpocznij naukę
DIURETYK TIAZYDOWY; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności; MECHANIZM: w początkowym odcinku kanalika dystalnego, wydalanie Na, Cl, K i Mg, retencja Ca; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca, kwasica metaboliczna; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
KLOPAMID
rozpocznij naukę
DIURETYK TIAZYDOWY; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności; MECHANIZM: w początkowym odcinku kanalika dystalnego, wydalanie Na, Cl, K i Mg, retencja Ca; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca, kwasica metaboliczna; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
INDAPAMID
rozpocznij naukę
DIURETYK TIAZYDOWY; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności; MECHANIZM: w początkowym odcinku kanalika dystalnego, wydalanie Na, Cl, K i Mg, retencja Ca; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca, kwasica metaboliczna; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
FUROSEMID
rozpocznij naukę
DIURETYK PĘTLOWY; DZIAŁANIE: o dużej efektywności, krótkie, rozszerzenie żył zależne od prostaglandyn; MECHANIZM: w ramieniu wstępującym pętli, wydalanie Na, Cl, K, Ca i Mg; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, ostra i przewlekła niewydolność serca, niewydolność nerek, wymuszona diureza; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
TORASEMID
rozpocznij naukę
DIURETYK PĘTLOWY; DZIAŁANIE: o dużej efektywności, krótkie, rozszerzenie żył zależne od prostaglandyn; MECHANIZM: w ramieniu wstępującym pętli, wydalanie Na, Cl, K, Ca i Mg; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, ostra i przewlekła niewydolność serca, niewydolność nerek, wymuszona diureza; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
BUMETAMID
rozpocznij naukę
DIURETYK PĘTLOWY; DZIAŁANIE: o dużej efektywności, krótkie, rozszerzenie żył zależne od prostaglandyn; MECHANIZM: w ramieniu wstępującym pętli, wydalanie Na, Cl, K, Ca i Mg; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, ostra i przewlekła niewydolność serca, niewydolność nerek, wymuszona diureza; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
PIRETANID
rozpocznij naukę
DIURETYK PĘTLOWY; DZIAŁANIE: o dużej efektywności, krótkie, rozszerzenie żył zależne od prostaglandyn; MECHANIZM: w ramieniu wstępującym pętli, wydalanie Na, Cl, K, Ca i Mg; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, ostra i przewlekła niewydolność serca, niewydolność nerek, wymuszona diureza; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
SPIRONOLAKTON
rozpocznij naukę
DIURETYK OSZCZĘDZAJĄCY POTAS; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności, wolne i długie; MECHANIZM: w końcowym odcinku kanalika dystalnego i w cewce zbiorczej, wydalanie Na i Cl, retencja K i Mg; WSKAZANIA: obrzęki przy marskości wątroby, nadciśnienie, niewydolność serca, hirsutyzm; NIEPOŻĄDANE: hiperkaliemia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypki, ginekomastia, impotencja, wirylizm; PRZECIWWSKAZANIA: hiperkaliemia
EPLERENON
rozpocznij naukę
DIURETYK OSZCZĘDZAJĄCY POTAS; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności, wolne i długie; MECHANIZM: w końcowym odcinku kanalika dystalnego i w cewce zbiorczej, wydalanie Na i Cl, retencja K i Mg; WSKAZANIA: obrzęki przy marskości wątroby, nadciśnienie, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: hiperkaliemia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypki; PRZECIWWSKAZANIA: hiperkaliemia
KANRENON
rozpocznij naukę
DIURETYK OSZCZĘDZAJĄCY POTAS, metabolit spironolaktonu; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności, wolne i długie; MECHANIZM: w końcowym odcinku kanalika dystalnego i w cewce zbiorczej, wydalanie Na i Cl, retencja K i Mg; WSKAZANIA: obrzęki przy marskości wątroby, nadciśnienie, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: hiperkaliemia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypki, ginekomastia, impotencja, wirylizm, karcynogen; PRZECIWWSKAZANIA: hiperkaliemia
AMILORID
rozpocznij naukę
DIURETYK OSZCZĘDZAJĄCY POTAS; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności; MECHANIZM: w końcowym odcinku kanalika dystalnego i w cewce zbiorczej, wydalanie Na i Cl, retencja K i Mg; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: hiperkaliemia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zawroty głowy; PRZECIWWSKAZANIA: hiperkaliemia
TRIAMTEREN
rozpocznij naukę
DIURETYK OSZCZĘDZAJĄCY POTAS; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności; MECHANIZM: w końcowym odcinku kanalika dystalnego i w cewce zbiorczej, wydalanie Na i Cl, retencja K i Mg, antyarytmiczne; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: hiperkaliemia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zawroty głowy; PRZECIWWSKAZANIA: hiperkaliemia
WERAPAMIL
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO L, LEK ANTYARYTMICZNY IV KLASY; DZIAŁANIE: chrono- i dromotropowe ujemne; WSKAZANIA: nadciśnienie, ChNS, tachykardie nadkomorowe; NIEPOŻĄDANE: blok przedsionkowo-komorowy, bradykardie, hipotonia, nasilenie niewydolności serca, zaczerwienienie skóry, zaparcia oraz skórne reakcje alergiczne; PRZECIWWSKAZANIA: blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, niewyrównana niewydolność serca, zespół węzła zatokowego, świeży zawał serca oraz w ciężkiej hipotonii
DILTIAZEM
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO L, LEK ANTYARYTMICZNY IV KLASY; DZIAŁANIE: chrono- i dromotropowe ujemne; WSKAZANIA: nadciśnienie, ChNS, tachykardie nadkomorowe; NIEPOŻĄDANE: blok przedsionkowo-komorowy, bradykardie, hipotonia, nasilenie niewydolności serca, zaczerwienienie skóry, zaparcia oraz skórne reakcje alergiczne, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, niewyrównana niewydolność serca, zespół węzła zatokowego, świeży zawał serca oraz w ciężkiej hipo
NIFEDYPINA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO; WSKAZANIA: nadciśnienie, przełom nadciśnieniowy, ChNS; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, tachykardia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie skóry i obrzęki kostek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, wstrząs
NIKARDYPINA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO; WSKAZANIA: nadciśnienie, ChNS; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, tachykardia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie skóry i obrzęki kostek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, wstrząs
NITRENDYPINA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO; WSKAZANIA: nadciśnienie, przełom nadciśnieniowy; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, tachykardia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie skóry i obrzęki kostek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, wstrząs
AMLODYPINA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO; WSKAZANIA: nadciśnienie, ChNS; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, tachykardia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie skóry i obrzęki kostek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, wstrząs
LACYDYPINA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO; WSKAZANIA: nadciśnienie; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, tachykardia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie skóry i obrzęki kostek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, wstrząs
NISOLDYPINA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO; WSKAZANIA: nadciśnienie, ChNS; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, tachykardia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie skóry i obrzęki kostek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, wstrząs
FELODYPINA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO; WSKAZANIA: nadciśnienie; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, tachykardia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie skóry i obrzęki kostek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, wstrząs
ISRADYPINA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO; WSKAZANIA: nadciśnienie; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, tachykardia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie skóry i obrzęki kostek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, wstrząs
LERKANIDYPINA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO; WSKAZANIA: nadciśnienie; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, tachykardia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie skóry i obrzęki kostek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, wstrząs
NILWADYPINA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO; WSKAZANIA: nadciśnienie; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, tachykardia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie skóry i obrzęki kostek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, wstrząs
NIMODYPINA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO; WSKAZANIA: nadciśnienie, krwawienie podpajęczynówkowe, poprawa ukrwienia mózgu; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, tachykardia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie skóry i obrzęki kostek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, wstrząs
KAPTOPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR, prolek; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwę
BENAZEPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR, prolek; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwę
CILAZAPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR, prolek; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwę
ENOLAPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR, prolek; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwę
FOZYNOPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR, prolek; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwę
LIZYNOPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwężenie tt
MEKSYPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR, prolek; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwę
PERINDOPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR, prolek; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwę
CHINAPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR, prolek; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwę
RAMIPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR, prolek; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwę
SPIRAPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR, prolek; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwę
TRANDOLAPRIL
rozpocznij naukę
ACE-INHIBITOR, prolek; DZIAŁANIE: hipotensyjne, diuretyczne, nefroprotekcyjne, spada poziom katecholamin i wazopresyny, rośnie poziom NO; WSKAZANIA: nadciśnienie, nefropatia cukrzycowa, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, suchy kaszel, zaburzenia smaku, bóle i zawroty głowy, nudności, hipotonia, biegunka, kurcze mięśniowe, nadwrażliwość na światło i skórne odczyny alergiczne, ostra niewydolność nerek, obrzęki naczynioruchowe, leukopenia; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, obustronne zwę
LOSARTAN
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA AT1; WSKAZANIA: nadciśnienie, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, senność, zawroty głowy, zaparcia, hiperkaliemia, podwyższenie poziomu transaminaz lub kreatyniny; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, ciężka niewydolność nerek i wątroby, kardiomiopatia przerostowa
IRBESARTAN
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA AT1; WSKAZANIA: nadciśnienie, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, senność, zawroty głowy, zaparcia, hiperkaliemia, podwyższenie poziomu transaminaz lub kreatyniny; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, ciężka niewydolność nerek i wątroby, kardiomiopatia przerostowa
WALSARTAN
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA AT1; WSKAZANIA: nadciśnienie, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, senność, zawroty głowy, zaparcia, hiperkaliemia, podwyższenie poziomu transaminaz lub kreatyniny; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, ciężka niewydolność nerek i wątroby, kardiomiopatia przerostowa
KANDESARTAN
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA AT1; WSKAZANIA: nadciśnienie, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, senność, zawroty głowy, zaparcia, hiperkaliemia, podwyższenie poziomu transaminaz lub kreatyniny; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, ciężka niewydolność nerek i wątroby, kardiomiopatia przerostowa
TELMISARTAN
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA AT1; WSKAZANIA: nadciśnienie, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, senność, zawroty głowy, zaparcia, hiperkaliemia, podwyższenie poziomu transaminaz lub kreatyniny; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, ciężka niewydolność nerek i wątroby, kardiomiopatia przerostowa
OLMESARTAN
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA AT1; WSKAZANIA: nadciśnienie, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, senność, zawroty głowy, zaparcia, hiperkaliemia, podwyższenie poziomu transaminaz lub kreatyniny; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, ciężka niewydolność nerek i wątroby, kardiomiopatia przerostowa
EPROSARTAN
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA AT1; WSKAZANIA: nadciśnienie, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: teratogen, senność, zawroty głowy, zaparcia, hiperkaliemia, podwyższenie poziomu transaminaz lub kreatyniny; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, ciężka niewydolność nerek i wątroby, kardiomiopatia przerostowa
ALISKIREN
rozpocznij naukę
INHIBITOR RENINY; WSKAZANIA: nadciśnienie; NIEPOŻĄDANE: hiperkaliemia, niewydolność nerek, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, hiperkaliemia, duszność, biegunka
HYDRALAZYNA
rozpocznij naukę
LEK ROZSZERZAJĄCY NACZYNIA; DZIAŁANIE: silniej na tętniczki niż na żyły; WSKAZANIA: nadciśnienie - II wybór; NIEPOŻĄDANE: tachykardia, retencja Na i wody, bóle i zawroty głowy, osłabienie, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zespół toczniopodobny, reakcje alergiczne
NITROPRUSYDEK SODU
rozpocznij naukę
LEK ROZSZERZAJĄCY NACZYNIA; MECHANIZM: uwalnia NO; WSKAZANIA: przełom nadciśnieniowy; NIEPOŻĄDANE: utrata świadomości i tętna; ZATRUCIE: nudności, wymioty, kurczowe bóle brzucha oraz zanik odruchów, zatrucie cyjankami; PODANIE: iv
MINOKSYDIL
rozpocznij naukę
LEK ROZSZERZAJĄCY NACZYNIA; MECHANIZM: otwiera kanały K przez co zmniejsza napływ Ca; WSKAZANIA: oporne nadciśnienie, łysienie; NIEPOŻĄDANE: pobudzenie układu współczulnego, retencja sodu i wody, hirsutyzm
NITROGLICERYNA
rozpocznij naukę
AZOTAN; MECHANIZM: obniża preload i afterload, rozkurcza tt. wieńcowe; WSKAZANIA: leczenie dusznicy bolesnej, przełom nadciśnieniowy, niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: bóle i zawroty głowy, nudności, osłabienie, zaczerwienienie skóry, hipotonia, tachykardia; PRZECIWWSKAZANIA: wstrząs, kardiomiopatia zaporowa
DIGOKSYNA
rozpocznij naukę
GLIKOZYD NASERCOWY; MECHANIZM: częściowo blokuje pompę Na/K; DZIAŁANIE: ino- i batmotropowe dodatnie, chrono- i dromotropowe ujemne; WSKAZANIA: niewydolność serca, zwł. przy tachyarytmiach nadkomorowych; NIEPOŻĄDANE: arytmie, oszołomienie, bóle głowy, zaburzenia widzenia barw, wymioty, splątanie i halucynacje; PRZECIWWSKAZANIA: ciężkie bradykardie, tachykardie komorowe, przerostowa kardiomiopatia; INNE: podlega krążeniu jelitowo-wątrobowemu
MILRINON
rozpocznij naukę
INHIBITOR FOSFODIESTERAZY III; DZIAŁANIE: ino- i chronotropowe dodatnie, rozszerza naczynia; WSKAZANIA: czasowo w niewydolności serca (zwiększa śmiertelność); NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia, trombocytopenia, gorączka, zaburzenia żołądkowo- jelitowe, bóle głowy, bóle mięśniowe i wzrost stężenia transaminaz; PRZECIWWSKAZANIA: kardiomiopatia przerostowa, wyraźna hipowolemia, tachykardia, tętniak komory serca, ciąża i laktacja; PODANIE: iv
ACETAZOLAMID
rozpocznij naukę
INHIBITOR ANHYDRAZY WĘGLANOWEJ; MECHANIZM: wydalanie Na i K; WSKAZANIA: obrzęki, ostry napad jaskry, ch. wysokościowa; NIEPOŻĄDANE: kwasica
DIAZOTAN IZOSORBITOLU
rozpocznij naukę
AZOTAN; MECHANIZM: obniża preload i afterload, rozkurcza tt. wieńcowe i żyły; WSKAZANIA: profilaktyka i leczenie w dusznicy bolesnej, ostra i przewlekła niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: bóle i zawroty głowy, nudności, osłabienie, zaczerwienienie skóry, hipotonia, tachykardia; PRZECIWWSKAZANIA: wstrząs, kardiomiopatia zaporowa
MONOAZOTAN IZOSORBITOLU
rozpocznij naukę
AZOTAN; MECHANIZM: obniża preload i afterload, rozkurcza tt. wieńcowe; WSKAZANIA: profilaktyka dusznicy bolesnej; NIEPOŻĄDANE: bóle i zawroty głowy, nudności, osłabienie, zaczerwienienie skóry, hipotonia, tachykardia; PRZECIWWSKAZANIA: wstrząs, kardiomiopatia zaporowa
TETRAAZOTAN PENTAERYTRYLU
rozpocznij naukę
AZOTAN; MECHANIZM: obniża preload i afterload, rozkurcza tt. wieńcowe; WSKAZANIA: profilaktyka dusznicy bolesnej; NIEPOŻĄDANE: bóle i zawroty głowy, nudności, osłabienie, zaczerwienienie skóry, hipotonia, tachykardia; PRZECIWWSKAZANIA: wstrząs, kardiomiopatia zaporowa
MOLSYDOMINA
rozpocznij naukę
AZOTAN; MECHANIZM: obniża preload i afterload, rozkurcza tt. wieńcowe; WSKAZANIA: profilaktyka dusznicy bolesnej przy nietolerancji innych azotanów; NIEPOŻĄDANE: bóle i zawroty głowy, nudności, osłabienie, zaczerwienienie skóry, hipotonia, tachykardia; PRZECIWWSKAZANIA: wstrząs, kardiomiopatia zaporowa
IWABRADYNA
rozpocznij naukę
BLOKER KANAŁU If; WSKAZANIA: dusznica bolesna z rytmem zatokowym przy nietolerancji b-blokerów; NIEPOŻĄDANE: bradykardia, fosfeny (wrażenia wzrokowe powstające w szczególnych warunkach, niezależnie od zewnętrznego źródła światła)
NIKORANDIL
rozpocznij naukę
AZOTAN NIKOTYNAMIDU; MECHANIZM: obniża preload i afterload; WSKAZANIA: ChNS; NIEPOŻĄDANE: owrzodzenia
TRIMETAZYDYNA
rozpocznij naukę
INHIBITOR pFOX; MECHANIZM: hamuje oksydację kw. tłuszczowych w sercu; WSKAZANIA: ChNS
RANOLAZYNA
rozpocznij naukę
INHIBITOR WOLNO INAKTYWUJĄCY PRĄD SODOWY; WSKAZANIA: ChNS; NIEPOŻĄDANE: wydłużenie QT, zaparcia, zawroty głowy, nudności
FLUWASTATYNA
rozpocznij naukę
INHIBITOR REDUKTAZY HMG-CoA; MECHANIZM: spadek LDL i TG, wzrost HDL; DZIAŁANIE: NO-zależne rozszerzenie naczyń, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, hamują makrofagi i miocyty, wpływają na krzepnięcie; NIEPOŻĄDANE: uszkodzenie wątroby i mięśni, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, zmęczenie, zaburzenia snu, świąd, suchość w jamie ustnej, reakcje nadwrażliwości; PRZECIWWSKAZANIA: uszkodzenie wątroby i mięśni, ciąża i laktacja
ROSUWASTATYNA
rozpocznij naukę
INHIBITOR REDUKTAZY HMG-CoA; MECHANIZM: spadek LDL i TG, wzrost HDL; DZIAŁANIE: NO-zależne rozszerzenie naczyń, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, hamują makrofagi i miocyty, wpływają na krzepnięcie; NIEPOŻĄDANE: uszkodzenie wątroby i mięśni, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, zmęczenie, zaburzenia snu, świąd, suchość w jamie ustnej, reakcje nadwrażliwości; PRZECIWWSKAZANIA: uszkodzenie wątroby i mięśni, ciąża i laktacja
ATORWASTATYNA
rozpocznij naukę
INHIBITOR REDUKTAZY HMG-CoA; MECHANIZM: spadek LDL i TG, wzrost HDL; DZIAŁANIE: NO-zależne rozszerzenie naczyń, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, hamują makrofagi i miocyty, wpływają na krzepnięcie; NIEPOŻĄDANE: uszkodzenie wątroby i mięśni, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, zmęczenie, zaburzenia snu, świąd, suchość w jamie ustnej, reakcje nadwrażliwości; PRZECIWWSKAZANIA: uszkodzenie wątroby i mięśni, ciąża i laktacja
PRAWASTATYNA
rozpocznij naukę
INHIBITOR REDUKTAZY HMG-CoA; MECHANIZM: spadek LDL i TG, wzrost HDL; DZIAŁANIE: NO-zależne rozszerzenie naczyń, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, hamują makrofagi i miocyty, wpływają na krzepnięcie; NIEPOŻĄDANE: uszkodzenie wątroby i mięśni, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, zmęczenie, zaburzenia snu, świąd, suchość w jamie ustnej, reakcje nadwrażliwości; PRZECIWWSKAZANIA: uszkodzenie wątroby i mięśni, ciąża i laktacja
SIMWASTATYNA
rozpocznij naukę
INHIBITOR REDUKTAZY HMG-CoA, prolek; MECHANIZM: spadek LDL i TG, wzrost HDL; DZIAŁANIE: NO-zależne rozszerzenie naczyń, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, hamują makrofagi i miocyty, wpływają na krzepnięcie; NIEPOŻĄDANE: uszkodzenie wątroby i mięśni, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, zmęczenie, zaburzenia snu, świąd, suchość w jamie ustnej, reakcje nadwrażliwości; PRZECIWWSKAZANIA: uszkodzenie wątroby i mięśni, ciąża i laktacja
LOWASTATYNA
rozpocznij naukę
INHIBITOR REDUKTAZY HMG-CoA, prolek; MECHANIZM: spadek LDL i TG, wzrost HDL; DZIAŁANIE: NO-zależne rozszerzenie naczyń, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, hamują makrofagi i miocyty, wpływają na krzepnięcie; NIEPOŻĄDANE: uszkodzenie wątroby i mięśni, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, zmęczenie, zaburzenia snu, świąd, suchość w jamie ustnej, reakcje nadwrażliwości; PRZECIWWSKAZANIA: uszkodzenie wątroby i mięśni, ciąża i laktacja
EZETYMIB
rozpocznij naukę
INHIBITOR WCHŁANIANIA CHOLESTEROLU; MECHANIZM: blokada NPC1L1; NIEPOŻĄDANE: uszkodzenie wątroby, zaburzenia żołądkowo-jelitowe; INNE: można kojarzyć ze statynami
CHOLESTYRAMINA
rozpocznij naukę
ŻYWICA JONOWYMIENNA; WSKAZANIA: hipercholesterolemia, hiperkaliemia, biegunka wydzialnicza; NIEPOŻĄDANE: zaparcia, stolce tłuszczowe, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, awitaminoza ADEK
KOLESTIPOL
rozpocznij naukę
ŻYWICA JONOWYMIENNA; WSKAZANIA: hipercholesterolemia, hiperkaliemia, biegunka wydzialnicza; NIEPOŻĄDANE: zaparcia, stolce tłuszczowe, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, awitaminoza ADEK
KOLESEWELAM
rozpocznij naukę
ŻYWICA JONOWYMIENNA; WSKAZANIA: hipercholesterolemia, hiperkaliemia, biegunka wydzialnicza; NIEPOŻĄDANE: zaparcia, stolce tłuszczowe, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, awitaminoza ADEK
FENOFIBRAT
rozpocznij naukę
FIBRAT; MECHANIZM: aktywuje PPARa, reguluje w górę lipazę lipoproteinową; DZIAŁANIE: obniża TG, podnosi LDL i HDL; NIEPOŻĄDANE: uszkodzenie mięśni
BEZAFIBRAT
rozpocznij naukę
FIBRAT; MECHANIZM: aktywuje PPARa, reguluje w górę lipazę lipoproteinową; DZIAŁANIE: obniża TG, podnosi LDL i HDL; NIEPOŻĄDANE: uszkodzenie mięśni
GEMFIBROZIL
rozpocznij naukę
FIBRAT; MECHANIZM: aktywuje PPARa, reguluje w górę lipazę lipoproteinową; DZIAŁANIE: obniża TG, podnosi LDL i HDL; NIEPOŻĄDANE: uszkodzenie mięśni
NIACYNA / KW. NIKOTYNOWY
rozpocznij naukę
LEK NA HIPERLIPIDEMIĘ; MECHANIZM: aktywuje PPARy, blokuje lipazę trójglicerydową, reguluje w górę lipazę lipoproteinową; DZIAŁANIE: obniża FFA, TG i LDL, podnosi HDL; NIEPOŻĄDANE: zaczerwienienie (pomaga ASA), hipotonia, świąd i dolegliwości żołądkowo-jelitowe, hiperurykemia
DORZOLAMID
rozpocznij naukę
INHIBITOR ANHYDRAZY WĘGLANOWEJ; WSKAZANIA: miejscowo w jaskrze; NIEPOŻĄDANE: przejściowo zamglone widzenie, nieprawidłowe odczucia dotyczące gałek ocznych, zaburzenia smaku, bóle głowy, parestezje i reakcje alergiczne; PRZECIWWSKAZANIA: kwasica hiperchloremiczna, niewydolność nerek
BRINZOLAMID
rozpocznij naukę
INHIBITOR ANHYDRAZY WĘGLANOWEJ; WSKAZANIA: miejscowo w jaskrze; NIEPOŻĄDANE: przejściowo zamglone widzenie, nieprawidłowe odczucia dotyczące gałek ocznych, zaburzenia smaku, bóle głowy, parestezje i reakcje alergiczne; PRZECIWWSKAZANIA: kwasica hiperchloremiczna, niewydolność nerek
KLOPIDOGREL
rozpocznij naukę
INHIBITOR P2Y12, prolek; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, zakrzepowa plamica małopłytkowa; INHIBITOR CYP2B6
TIKLOPIDYNA
rozpocznij naukę
INHIBITOR P2Y12, prolek; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, leukopenia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, pokrzywka i uszkodzenie wątroby, zakrzepowa plamica małopłytkowa; INHIBITOR CYP2B6
ABCIKSYMAB
rozpocznij naukę
PRZECIWCIAŁO p./GPIIb/IIIa; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, trombocytopenia; PODANIE: iv
EPTIFIBATYD
rozpocznij naukę
INHIBITOR GPIIb/IIIa; NIEPOŻĄDANE: krwawienia; PODANIE: iv
TIROFIBAN
rozpocznij naukę
INHIBITOR GPIIb/IIIa; NIEPOŻĄDANE: krwawienia; PODANIE: iv
DIPIRYDAMOL
rozpocznij naukę
LEK PRZECIWPŁYTKOWY; MECHANIZM: blokuje płytkową fosfodiesterazę
HEPARYNA NIEFRAKCJONOWANA
rozpocznij naukę
POŚREDNI INHIBITOR TROMBINY; MECHANIZM: aktywuje antytrombinę, hamuje cz. X i trombinę; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, HIT, reakcje alergiczne, martwica skóry, odwracalne wypadanie włosów, osteoporoza; PRZECIWWSKAZANIA: zwiększona skłonność do krwawień, owrzodzenia przewodu pokarmowego, zagrażające poronienie, ciężkie schorzenia wątroby, nerek i trzustki; INNE: nie podawać im., kontrola aPTT
ENOKSAPARYNA (Clexane)
rozpocznij naukę
POŚREDNI INHIBITOR TROMBINY; MECHANIZM: aktywuje antytrombinę, hamuje cz. X; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, reakcje alergiczne, martwica skóry, odwracalne wypadanie włosów, osteoporoza; PRZECIWWSKAZANIA: zwiększona skłonność do krwawień, owrzodzenia przewodu pokarmowego, zagrażające poronienie, ciężkie schorzenia wątroby, nerek i trzustki
DALTEPARYNA (Fragmin)
rozpocznij naukę
POŚREDNI INHIBITOR TROMBINY; MECHANIZM: aktywuje antytrombinę, hamuje cz. X; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, reakcje alergiczne, martwica skóry, odwracalne wypadanie włosów, osteoporoza; PRZECIWWSKAZANIA: zwiększona skłonność do krwawień, owrzodzenia przewodu pokarmowego, zagrażające poronienie, ciężkie schorzenia wątroby, nerek i trzustki
TINZAPARYNA
rozpocznij naukę
POŚREDNI INHIBITOR TROMBINY; MECHANIZM: aktywuje antytrombinę, hamuje cz. X; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, reakcje alergiczne, martwica skóry, odwracalne wypadanie włosów, osteoporoza; PRZECIWWSKAZANIA: zwiększona skłonność do krwawień, owrzodzenia przewodu pokarmowego, zagrażające poronienie, ciężkie schorzenia wątroby, nerek i trzustki
NADROPARYNA (Fraxiparyna)
rozpocznij naukę
POŚREDNI INHIBITOR TROMBINY; MECHANIZM: aktywuje antytrombinę, hamuje cz. X; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, reakcje alergiczne, martwica skóry, odwracalne wypadanie włosów, osteoporoza; PRZECIWWSKAZANIA: zwiększona skłonność do krwawień, owrzodzenia przewodu pokarmowego, zagrażające poronienie, ciężkie schorzenia wątroby, nerek i trzustki
FONDAPARINUX
rozpocznij naukę
POŚREDNI INHIBITOR TROMBINY; MECHANIZM: aktywuje antytrombinę, hamuje cz. X; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, reakcje alergiczne, martwica skóry, odwracalne wypadanie włosów, osteoporoza; PRZECIWWSKAZANIA: zwiększona skłonność do krwawień, owrzodzenia przewodu pokarmowego, zagrażające poronienie, ciężkie schorzenia wątroby, nerek i trzustki
LEPIRUDYNA
rozpocznij naukę
BEZPOŚREDNI INHIBITOR TROMBINY, rekombinowana hirudyna; WSKAZANIA: HIT, OZW i inne zaburzenia zatotowo-zakrzepowe; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, reakcje alergiczne; PRZECIWWSKAZANIA: niewydolność wątroby; INNE: kontrola aPTT
DESIRUDYNA
rozpocznij naukę
BEZPOŚREDNI INHIBITOR TROMBINY, rekombinowana hirudyna; WSKAZANIA: profilaktyka zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych po operacjach wszczepiania endoprotez stawu biodrowego i kolanowego; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, reakcje alergiczne; PRZECIWWSKAZANIA: niewydolność wątroby; INNE: kontrola aPTT
BIWALIRUDYNA
rozpocznij naukę
BEZPOŚREDNI INHIBITOR TROMBINY, rekombinowana hirudyna; DZIAŁANIE: hamuje płytki; WSKAZANIA: alternatywa dla heparyn przy koronarografii; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, reakcje alergiczne; PRZECIWWSKAZANIA: niewydolność wątroby; INNE: kontrola aPTT
SIARCZAN PROTAMINY
rozpocznij naukę
przy przedawkowaniu heparyny
WARFARYNA
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA WIT. K; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, reakcje alergiczne, martwica skóry, odwracalne wypadanie włosów, osteoporoza, teratogen; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, zwiększona skłonność do krwawień, owrzodzenia przewodu pokarmowego, zagrażające poronienie, ciężkie schorzenia wątroby, nerek i trzustki
ACENOKUMAROL
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA WIT. K; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, reakcje alergiczne, martwica skóry, odwracalne wypadanie włosów, osteoporoza; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża i laktacja, zwiększona skłonność do krwawień, owrzodzenia przewodu pokarmowego, zagrażające poronienie, ciężkie schorzenia wątroby, nerek i trzustki
UROKINAZA
rozpocznij naukę
FIBRYNOLITYK; MECHANIZM: rozkłada plazminogen; NIEPOŻĄDANE: krwawienia; PODANIE: iv
ALTEPLAZA
rozpocznij naukę
FIBRYNOLITYK, rekombinowany t-Pa; DZIAŁANIE: aktywność po związaniu z fibryną; WSKAZANIA: udar niedokrwienny, ciężkie stany zakrzepowe; NIEPOŻĄDANE: krwawienia; PODANIE: iv
RETEPLAZA
rozpocznij naukę
FIBRYNOLITYK, rekombinowany analog t-Pa; DZIAŁANIE: aktywność po związaniu z fibryną, dłużej działa; WSKAZANIA: udar niedokrwienny, ciężkie stany zakrzepowe; NIEPOŻĄDANE: krwawienia; PODANIE: iv
TENEKTEPLAZA
rozpocznij naukę
FIBRYNOLITYK, rekombinowany analog t-Pa; DZIAŁANIE: aktywność po związaniu z fibryną, dłużej działa, większa oporność na PAI-1; WSKAZANIA: udar niedokrwienny, ciężkie stany zakrzepowe; NIEPOŻĄDANE: krwawienia; PODANIE: iv
STREPTOKINAZA
rozpocznij naukę
FIBRYNOLITYK; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, reakcje alergiczne
APROTYNINA
rozpocznij naukę
INHIBITOR FIBRYNOLIZY; MECHANIZM: inhibitor proteaz serynowych; WSKAZANIA: wstrząs krwotoczny, po przedawkowaniu fibrynolityków; NIEPOŻĄDANE: zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek
KW. AMINOKAPRONOWY (EACA)
rozpocznij naukę
INHIBITOR FIBRYNOLIZY; MECHANIZM: blokuje miejsce wiązania plazminogenu z trombiną; WSKAZANIA: wstrząs krwotoczny, po przedawkowaniu fibrynolityków; NIEPOŻĄDANE: hipotonia ortostatyczna, zaburzenia żołądkowo-jelitowe
KW. TRANEKSAMOWY
rozpocznij naukę
INHIBITOR FIBRYNOLIZY, analog EACA; MECHANIZM: blokuje miejsce wiązania plazminogenu z trombiną; WSKAZANIA: wstrząs krwotoczny, po przedawkowaniu fibrynolityków; NIEPOŻĄDANE: hipotonia ortostatyczna, zaburzenia żołądkowo-jelitowe
OMEPRAZOL
rozpocznij naukę
INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ; WSKAZANIA: ch. wrzodowa, ch. refluksowa, z. Zollingera-Ellisona; NIEPOŻĄDANE: niedobór wit. B12 i minerałów, infekcje, hipergastrynemia; PRZECIWWSKAZANIA: zaburzenia wątroby; PODANIE: oporne na kwas
LANSOPRAZOL
rozpocznij naukę
INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ; WSKAZANIA: ch. wrzodowa, ch. refluksowa, z. Zollingera-Ellisona; NIEPOŻĄDANE: niedobór wit. B12 i minerałów, infekcje, hipergastrynemia; PRZECIWWSKAZANIA: zaburzenia wątroby; PODANIE: oporne na kwas
ESOMEPRAZOL
rozpocznij naukę
INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ; WSKAZANIA: ch. wrzodowa, ch. refluksowa, z. Zollingera-Ellisona; NIEPOŻĄDANE: niedobór wit. B12 i minerałów, infekcje, hipergastrynemia; PRZECIWWSKAZANIA: zaburzenia wątroby; PODANIE: oporne na kwas
PANTOPRAZOL
rozpocznij naukę
INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ; WSKAZANIA: ch. wrzodowa, ch. refluksowa, z. Zollingera-Ellisona; NIEPOŻĄDANE: niedobór wit. B12 i minerałów, infekcje, hipergastrynemia; PRZECIWWSKAZANIA: zaburzenia wątroby; PODANIE: oporne na kwas
TLENEK/WODOROTLENEK MAGNEZU
rozpocznij naukę
LEK NEUTRALIZUJĄCY I PRZECZYSZCZAJĄCY
WODOROTLENEK GLINU
rozpocznij naukę
LEK NEUTRALIZUJĄCY; NIEPOŻĄDANE: zaparcia
WĘGLAN WAPNIA
rozpocznij naukę
LEK NEUTRALIZUJĄCY; NIEPOŻĄDANE: hiperkalcemia, kalcynozy, zaparcia
WODOROWĘGLAN SODU
rozpocznij naukę
LEK NEUTRALIZUJĄCY; NIEPOŻĄDANE: wzdęcia, alkaloza
SUKRALFAT
rozpocznij naukę
LEK OSŁANIAJĄCY; WSKAZANIA: ch. wrzodowa; NIEPOŻĄDANE: zaparcia; PRZECIWWSKAZANIA: niewydolność nerek
ZWIĄZKI BIZMUTU
rozpocznij naukę
LEK OSŁANIAJĄCY; WSKAZANIA: ch. wrzodowa, eradykacja H. pylori; NIEPOŻĄDANE: nieznaczne, przy długotrwałym stosowaniu encephalopatia; PRZECIWWSKAZANIA: niewydolność nerek, ciąża i laktacja
TEGASEROD
rozpocznij naukę
CZĘŚCIOWY ANTAGONISTA 5-HT4; WSKAZANIA: IBS z zaparciami u kobiet; NIEPOŻĄDANE: biegunka, incydenty sercowo-naczyniowe; PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, laktacja, u dzieci
OLEJ RYCYNOWY
rozpocznij naukę
LEK PRZECZYSZCZAJĄCY; DZIAŁANIE: antyresorpcyjne i odwadniające
BISAKODYL
rozpocznij naukę
POBUDZAJĄCY LEK PRZECZYSZCZAJĄCY
DOKUZAN / DOKUSAT
rozpocznij naukę
ZMIĘKCZAJĄCY LEK PRZECZYSZCZAJĄCY
OLEJ PARAFINOWY
rozpocznij naukę
LEK PRZECZYSZCZAJĄCY; DZIAŁANIE: ułatwia pasaż; NIEPOŻĄDANE: awitaminoza ADEK, zaburzenia wchłaniania
METOKLOPRAMID
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA D2 obwodowy i centralny; DZIAŁANIE: prokinetyczne na górny odcinek, przeciwwymiotne; NIEPOŻĄDANE: objawy pozapiramidowe, hiperprolaktynemia, zmęczenie i bezsenność; PRZECIWWSKAZANIA: pheochromocytoma, prolactinoma, u dzieci
DOMPERIDON
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA D2 obwodowy i ośrodkowy; DZIAŁANIE: prokinetyczne na górny odcinek; NIEPOŻĄDANE: nieznaczne; PRZECIWWSKAZANIA: pheochromocytoma, u dzieci
CIZAPRYD
rozpocznij naukę
CZĘŚCIOWY ANTAGONISTA 5-HT4; DZIAŁANIE: IBS z zaparciami; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, arytmie
PROKAINAMID
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK Ia; MECHANIZM: blokuje kanał Na; DZIAŁANIE: przedłuża potencjał czynnościowy, przedłuża QRS, bezpośrednio hamuje węzły i spowalnia przewodzenie, inotropowe ujemne, blokuje zwoje nerwowe; WSKAZANIA: lek z wyboru w utrwalonych arytmiach komorowych po zawale, tachyarytmie nadkomorowe, pobudzenia dodatkowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia, z. toczniopodobny, agranulocytoza; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie gl
AJMALINA
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK Ia; MECHANIZM: blokuje kanał Na; DZIAŁANIE: przedłuża potencjał czynnościowy, inotropowe ujemne; WSKAZANIA: tachyarytmie nadkomorowe i komorowe, pobudzenia dodatkowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
CHINIDYNA
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK Ia; MECHANIZM: blokuje kanał Na; DZIAŁANIE: przedłuża potencjał czynnościowy, przedłuża QRS, inotropowe ujemne; WSKAZANIA: tachyarytmie nadkomorowe i komorowe, pobudzenia dodatkowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość w jamie ustnej, utrudnienie mikcji i zaburzenia akomodacji, reakcje alergiczne, cynchonizm; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
PRAJMALINA
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK Ia; MECHANIZM: blokuje kanał Na; DZIAŁANIE: przedłuża potencjał czynnościowy, inotropowe ujemne; WSKAZANIA: tachyarytmie nadkomorowe i komorowe, pobudzenia dodatkowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
DIZOPIRAMID
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK Ia; MECHANIZM: blokuje kanał Na; DZIAŁANIE: przedłuża potencjał czynnościowy, inotropowe ujemne; WSKAZANIA: tachyarytmie nadkomorowe i komorowe, pobudzenia dodatkowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia, atropinopodobne; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
MEKSYLETYNA
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK Ib, pochodna lidokainy; MECHANIZM: blokuje kanał Na; DZIAŁANIE: skraca potencjał czynnościowy, szybko dysocjuje; WSKAZANIA: tachyarytmie komorowe, ból przewlekły; NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia, zaburzenia neurologiczne; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
TOKAINID
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK Ib; MECHANIZM: blokuje kanał Na; DZIAŁANIE: skraca potencjał czynnościowy, szybko dysocjuje; WSKAZANIA: tachyarytmie komorowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
MORICYZYNA
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK Ic; MECHANIZM: blokuje kanał Na, powoli dysocjuje; WSKAZANIA: tachyarytmie nadkomorowe i komorowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
FLEKAINID
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK Ic; MECHANIZM: blokuje kanał Na, powoli dysocjuje; WSKAZANIA: nadkomorowe arytmie bez chorób serca; NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia; PRZECIWWSKAZANIA: ChNS, zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
PROPAFENON
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK Ic; MECHANIZM: blokuje kanał Na, powoli dysocjuje; WSKAZANIA: tachyarytmie nadkomorowe i komorowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia, metaliczny posmak i zaparcia; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
AMIODARON
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK III; MECHANIZM: blokuje kanał K; DZIAŁANIE: przedłuża potencjał czynnościowy, chrono- i dromotropowo ujemne, rozszerza naczynia; WSKAZANIA: tachyarytmie nadkomorowe i komorowe, pobudzenia dodatkowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie (TdP), hipotonia, złogi w rogówce, zaburzenia tarczycy, włóknienie płuc, hepatotoksyczność; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
DRONEDARON
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK III; MECHANIZM: blokuje kanał K; DZIAŁANIE: przedłuża potencjał czynnościowy; WSKAZANIA: tachyarytmie nadkomorowe i komorowe, pobudzenia dodatkowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie (TdP), hipotonia, hepatotoksyczność; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
IBUTYLID
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK III; MECHANIZM: blokuje kanał K; DZIAŁANIE: przedłuża potencjał czynnościowy; WSKAZANIA: tachyarytmie nadkomorowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie (TdP), hipotonia; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
BRETYLIUM
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK III; MECHANIZM: blokuje kanał K; DZIAŁANIE: przedłuża potencjał czynnościowy; WSKAZANIA: tachyarytmie nadkomorowe i komorowe, pobudzenia dodatkowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie (TdP), hipotonia; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
DOFETYLID
rozpocznij naukę
ANTYARYTMIK III; MECHANIZM: blokuje kanał K; DZIAŁANIE: przedłuża potencjał czynnościowy; WSKAZANIA: tachyarytmie nadkomorowe; NIEPOŻĄDANE: arytmie (TdP), hipotonia; PRZECIWWSKAZANIA: zdekompensowana niewydolność serca, bradykardia, zaburzenia przewodzenia bodźców oraz zatrucie glikozydami naparstnicy
ADENOZYNA
rozpocznij naukę
LEK ANTYARYTMICZNY; MECHANIZM: otwiera kanały K w węźle zatokowym, blokuje kanały Ca w węźle przedsionkowo-komorowym; WSKAZANIA: lek z wyboru w napadowych częstoskurczach nadkomorowych; NIEPOŻĄDANE: nagłe zaczerwienienie, duszność, skurcz oskrzeli, nudności i zawroty głowy; PRZECIWWSKAZANIA: blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, trzepotanie i migotanie przedsionków, obturacyjna choroba płuc; PODANIE: iv
RIWAROKSABAN
rozpocznij naukę
DOUSTNY BEZPOŚREDNI INHIBITOR CZYNNIKA X; WSKAZANIA: prewencja żylnej ch. zakrzepowo-zatorowej po operacji biodra lub kolana
APIKSABAN
rozpocznij naukę
DOUSTNY BEZPOŚREDNI INHIBITOR CZYNNIKA X; WSKAZANIA: prewencja żylnej ch. zakrzepowo-zatorowej po protezowaniu stawów
ARGATROBAN
rozpocznij naukę
BEZPOŚREDNI INHIBITOR TROMBINY; WSKAZANIA: HIT; NIEPOŻĄDANE: krwawienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe; PRZECIWWSKAZANIA: niewydolność nerek; PODANIE: iv; INNE: kontrola aPTT
DABIGATRAN
rozpocznij naukę
DOUSTNY BEZPOŚREDNI INHIBITOR TROMBINY; WSKAZANIA: profilaktyka udaru i zatorowości przy migotaniu przedsionków, prewencja żylnej ch. zakrzepowo-zatorowej po protezowaniu stawów; NIEPOŻĄDANE: krwawienia
PRASUGREL
rozpocznij naukę
INHIBITOR P2Y12, prolek; NIEPOŻĄDANE: krwawienia; PRZECIWWSKAZANIA: TIA, po udarze
DIAZOKSYD
rozpocznij naukę
LEK ROZSZERZAJĄCY NACZYNIA; MECHANIZM: otwiera kanały K; DZIAŁANIE: rozszerza tetniczki, hamuje wydzielanie insuliny; WSKAZANIA: przełom nadciśnieniowy, hipoglikemia; NIEPOŻĄDANE: hipotonia, zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca, retencja Na; PRZECIWWSKAZANIA: niewydolność serca, ChNS
FENOLDOPAM
rozpocznij naukę
D1-AGONISTA; DZIAŁANIE: rozszerza tętniczki; WSKAZANIA: przełom nadciśnieniowy; NIEPOŻĄDANE: tachykardia, zaczerwienienie; PRZECIWWSKAZANIA: jaskra
INAMRINON
rozpocznij naukę
INHIBITOR FOSFODIESTERAZY III; DZIAŁANIE: ino- i chronotropowe dodatnie, rozszerza naczynia; WSKAZANIA: czasowo w niewydolności serca (zwiększa śmiertelność); NIEPOŻĄDANE: arytmie, hipotonia, trombocytopenia, gorączka, zaburzenia żołądkowo- jelitowe, bóle głowy, bóle mięśniowe i wzrost stężenia transaminaz; PRZECIWWSKAZANIA: kardiomiopatia przerostowa, wyraźna hipowolemia, tachykardia, tętniak komory serca, ciąża i laktacja; PODANIE: iv
NESIRYTYD
rozpocznij naukę
REKOMBINOWANY BNP; DZIAŁANIE: rozszerza naczynia, diuretyczne; WSKAZANIA: ostra niewydolność serca; NIEPOŻĄDANE: hipotensja, nefrotoksyczność; PODANIE: iv
ANISTREPLAZA
rozpocznij naukę
FIBRYNOLITYK, acylowany kompleks plazminogenu i streptokinazy; WSKAZANIA: ciężkie stany zakrzepowe
CILOSTAZOL
rozpocznij naukę
INHIBITOR FOSFODIESTERAZY; DZIAŁANIE: przeciwpłytkowe, wazodylatacyjne; WSKAZANIA: chromanie przestankowe
LUBIPROSTON
rozpocznij naukę
LEK PRZECZYSZCZAJĄCY; MECHANIZM: aktywacja kanału Cl
METYLNALTREKSON
rozpocznij naukę
ANTAGONISTA mi; WSKAZANIA: profilaktyka zaparć przy terapii opioidami
PRUKALOPRYD
rozpocznij naukę
AGONISTA 5-HT4; WSKAZANIA: zaparcia; NIEPOŻĄDANE: nieznaczne
APREPITANT
rozpocznij naukę
BLOKER NK1; MECHANIZM: blokada pola dalszego; WSKAZANIA: wymioty po chemioterapii, razem z setronem i deksametazonem
FOSAPREPITANT
rozpocznij naukę
BLOKER NK1, prolek aprepitantu; MECHANIZM: blokada pola dalszego; WSKAZANIA: wymioty po chemioterapii, razem z setronem i deksametazonem
METOLAZON
rozpocznij naukę
DIURETYK TIAZYDOWY; DZIAŁANIE: o umiarkowanej efektywności; MECHANIZM: w początkowym odcinku kanalika dystalnego, wydalanie Na, Cl, K i Mg, retencja Ca; WSKAZANIA: obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca, kwasica metaboliczna; NIEPOŻĄDANE: zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurykemia; PRZECIWWSKAZANIA: anuria, śpiączka wątrobowa, hipokaliemia, hiponatremia
METYLOFENIDAT
rozpocznij naukę
LEK STYMULUJĄCY, pokrewny amfetaminie; MECHANIZM: inhibitor wychwytu NA i DA; DZIAŁANIE: ośrodkowe pobudzające; WSKAZANIA: ADHD, narkolepsja; NIEPOŻĄDANE: euforia, uzależnienie, nerwowość, bezsenność; PRZECIWWSKAZANIA: nadciśnienie, tachykardia, schizofrenia
ATOMOKSETYNA
rozpocznij naukę
LEK STYMULUJĄCY; MECHANIZM: hamuje presynaptyczny transporter NA; WSKAZANIA: ADHD; PRZECIWWSKAZANIA: jaskra, I-MAO
MODAFINIL
rozpocznij naukę
LEK STYMULUJĄCY; WSKAZANIA: narkolepsja

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.