TBiZ wykład 1

 0    33 fiszki    spratus
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Z czego składa się zaczyn?
rozpocznij naukę
Cement woda
Z czego składa się zaprawa cementowa?
rozpocznij naukę
Piasek cement woda domieszki dodatki
Z czego składa się mieszanka betonowa?
rozpocznij naukę
Cement woda domieszki dodatki piasek i kruszywo grube
Czym jest cement?
rozpocznij naukę
Spoiwo hydrauliczne. Wypalony i drobno zmielony materiał mineralny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn cementowy, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, zachowując po stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także pod wodą.
Czym jest domieszka?
rozpocznij naukę
Składnik dodawany podsczas procesu mieszania betonu w małych iloścaich (5% m.c.) w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego.
Czym jest dodatek?
rozpocznij naukę
Drobnoziarnisty składnik mieneralny stosowany do betonu (w ilości 5-15% m.c.) w celu poprawy pewnych właściwośc ilub uzyskania specjalnych właściwości betonu. W aktualnej normie rozróżnia się dwa typy dodatków nieorganicznych: -prawie obojętne (typ I) -o właściwościach puculanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych (typ II).
Czym jest beton?
rozpocznij naukę
Materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa
rozpocznij naukę
Całkowicie wymiedzane skłądni betonu (cement, kruszywo, ew. domieszki i dadatki), które są jeszcze w stanie umożliwiającym ich zagęszczenie.
Beton stwardniały
rozpocznij naukę
Beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości.
Beton wytworzony na budowie
rozpocznij naukę
Beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na własny użytek.
Beton towarowy.
rozpocznij naukę
Beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę luib jednostkę nie będącą wykonawcą. W znaczeniu aktualnej normy budowlanej betonem towarowym jest również: - beton produkowany przez wykonawcę poza miejscem budowy - beton produkowany na miejscu budowy ale nie przez wykonawcę
beton zwykły
rozpocznij naukę
Beton klasy wytrzymałości na ściskanie niższej niż C50/60. Beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m^3, ale nie przekraczającej 2600 kg/m^3
Beton lekki
rozpocznij naukę
Beton o gęsto w stanie suchym nie mnijszej niż 800 kg/m^3 i nie większej niż 2000 kg/m^3. Beton ten jest produkowan z zastosowaniem wyłącznie lub częściowo kruszywa lekkiego.
Beton ciężki
rozpocznij naukę
Beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600 kg/m^3
Beton wysokiej wytrzymałości
rozpocznij naukę
Beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż c50/60 w przypadkach betonu zwykłego lub betonu ciężkiego i betonu klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż: C50/55 w przypadku betonu lekkiego.
Beton projektowany
rozpocznij naukę
Beton, którego wymagane właciwośc i idodatkwoe cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganianymi właściwościami o dodatkowymi cehchami.
Beton recepturowy
rozpocznij naukę
Beton, którego skłąd i składniki, jakie powinny vbyć użyte, są podane producntowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o określonym składzie.
Normowy beton recepturowy
rozpocznij naukę
Beton recepturowy, którego skład jest podany w normie przyjętej w kraju stosowania betonu.
Podstawowe role cementu w betonie:
rozpocznij naukę
- stworzenie wraz z wodą zaczynu zdolnego do wiązania i twardnienia - połączenie ziaren kruszywa o różnej wielkości w jedną, monolityczną i trwałą całość
Czym jest czas wiązania, jakim badaniem się go bada oraz co od niego zależy:
rozpocznij naukę
czas od chwili nawilżenia spoiwa i jego wymieszania do momentu końca wiązania czyli uzyskania odpowiedniego stwardnienia. Bada się aparatem vicata. ma znaczenie dla czasu transportu i możliwości układania i zagęszczania mieszanki.
Czym jest powierzchnia właściwa i jak sięją bada:
rozpocznij naukę
Sumaryczna powierzchnia ziaren spoiwa (cementu), bada się aparatem Blaine. Jest ściśle powiązana ze stopniem rozdrobnienia mieszanki. Od tego zależy czas wiązania, ciepło hydratacji oraz skurcz.
Czym jest wodożądność cementu
rozpocznij naukę
Jest to sumaryczna ilość wody potrzebna do utrzymania mieszanki cementowej w konsystencji normowej. Ma na nią wpływ skład minetalny i powierzchnia właściwa.
Co zależy od wytrzymałości spowiwa:
rozpocznij naukę
Zależy od niego: wytrzymałość stwardniałego zaczynu, jego przyczepność do kruszywa i wytrzymałość betonu.
Od czego zależą techczne właściwości spoiw cementowych:
rozpocznij naukę
- składu mineralnego cementu - stopnia rozdrobnienia cementu - klasy wytrzymałości cmenetu
O czym decyduje skąłd mineralny cementu:
rozpocznij naukę
- intensywność przyostu wytrzymałościw czasie - ilości wydzielnaego ciepła wiązania
Oznaczenie i zawartość dodatku mineralnego w %: cement portlandzki
rozpocznij naukę
CEM I; --
Oznaczenie i zawartość dodatku mineralnego w %: cement portlandzki wieloskładnikowy
rozpocznij naukę
CEM II/A 6-20 CEM II/B 21-35
Oznaczenie i zawartość dodatku mineralnego w %: cement hutniczy
rozpocznij naukę
CEM III/A 36-65 CEM III/B 66-80 CEM III/C 81-95
Oznaczenie i zawartość dodatku mineralnego w %: cement puculanowy
rozpocznij naukę
CEM IV/A 11-35 CEM IV/B 36-55
Oznaczenie i zawartość dodatku mineralnego w %: cement wieloskładnikowy
rozpocznij naukę
CEM V/A 36-60 CEM V/B 62-80
Co należy wziąć pod uwagę dobierając cement do określonego rodzaju betonu:(6)
rozpocznij naukę
- realizację robót - przeznaczenie betonu - warunki pielędnowania (np. obróbka cieplna) - wymiary konstrukcji (ilóśc ciepła wydzielana w trakcie procesu twardnienia) - warunki środowiskoa, na które będzie narażona konstrukcja - potencjalną reaktywność kruszywa a alkaliami zawartymi w składnikach betonu
Cechy specjalne cementu (3)
rozpocznij naukę
niskie ciepło hydratacji - LH wysoka odporność na siarczany - HSR Niska zawartośc tlenków alkalicznych - NA
Wpływ W/C na beton:
rozpocznij naukę
Im wyższe W/C tym: - niższa wytrzymałość - wyższy skurcz - niższa mrozoodporność - większa płynność mieszanki - zwiększenie porowatości - zwiększenie nasiąkliwości - obniżenie odporności korozyjnej - pogorszenie warunków pasywacji stali

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.