Sprawdzian -Rodział 6 Strzec Boga, honoru i Ojczyzny

 0    37 fiszek    wojtowskaa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
herosi
rozpocznij naukę
w literaturze starożytnej bohaterów obdarzonych niezwykłymi zdolnymi do czynów nadludzkiej odwagi
epos
rozpocznij naukę
obszerny wierszowany poemat epicki, który opowiada o losach niezwykłych bohaterów na tle wydarzeń o wielkim znaczeniu
sceny batalistyczne
rozpocznij naukę
sceny przedstawiające bitwę, walkę
Homer
rozpocznij naukę
napisał Iliadę
Agamemnon
rozpocznij naukę
dowódca Greków, brat Menelaosa, któremu porwano żonę
Achilles zwany Pelidą
rozpocznij naukę
najsławniejszy z greckich wojowników
Patroklos
rozpocznij naukę
przyjaciel Achillesa, który zginął w potyczce z Hektorem
Priam
rozpocznij naukę
król Troi
Hektor
rozpocznij naukę
jego syn, dowódca obrońców Troi
Parys
rozpocznij naukę
młodszy brat Prima, który porwał Helenę
porównanie homeryckie
rozpocznij naukę
rozbudowane, obrazowe porównanie, którego część rozrasta się często w osobny obraz lub niewielką opowieść
stałe epitety
rozpocznij naukę
określenia trwale połączone z przedstawianymi osobami czy zjawiskami
Wypowiedzenie
rozpocznij naukę
to grupa wyrazów powiązanych znaczeniowo, połączonych według reguł gramatycznych języka, stanowiących pewną całość informacyjną.
Wypowiedzenie i jego funkcje komunikacyjne
rozpocznij naukę
za pomocą wypowiedzeń oznajmujących przekazujemy informacje za pomocą wypowiedzeń pytających pytamy za pomocą wypowiedzeń rozkazujących wydajemy polecenie, rozkaz, wyrażamy prośbę za pomocą wypowiedzeń wykrzyknikowych wyrażamy emocje
legendy arturiańskie
rozpocznij naukę
to cykl opowieści o rycerskich przygodach króla Artura i jego towarzyszy
gatunek synkretyczny
rozpocznij naukę
łączy w sobie elementy należące do rożnych rodzajów literackich (epickie, liryczne i dramatyczne)
Kto napisał Rękawiczkę?
rozpocznij naukę
Fryderyk Schiller
Rym
rozpocznij naukę
to powtórzenie tych samych lub podobnych głosek w zakończeniach wyrazów
Rodzaje rymów:
rozpocznij naukę
parzyste- rymują się cząstki wyrazów na końcu wersów bezpośrednio po sobie następujących (aabb) okalające- rymują się cząstki wyrazów na początku i na końcu zwrotki oraz w środkowych wersach (abba)
przeplatane (krzyżowe) rymy męskie i żeńskie
rozpocznij naukę
przeplatane- rym występują naprzemiennie (abab) męskie- rymy występujące w obrębie wyrazów jednosylabowych żeńskie- w obrębie wielosylabowych
Związek główny: podmiot i orzeczenie
rozpocznij naukę
podmiot: informuje o wykonawcy orzeczenie: informuje o czynności, stanie, właściwościowi podmiotu
Związki poboczne: przydawka, dopełnienie, okolicznik
rozpocznij naukę
przydawka: informuje o cechach osób, rzeczy, zjawisk dopełnienie: informuje o obiekcie czynności okolicznik: informuje o różnych okolicznościach czynności związanych z miejscem, czasem
Fantasy
rozpocznij naukę
świat przedstawionych utworów tego typu rządzi magia a tematyką jest walka dobra z złem
Kto napisał Eragon?
rozpocznij naukę
Christopher Paolini
gawędy
rozpocznij naukę
narrator opowiadający słuchaczom wydarzenia zapamiętane z przeszłości
orzeczenie
rozpocznij naukę
najważniejsza część zdania informuje o czynnościach, stanach własćiwościach odpowiada na pytania: co robi, co się z nim dzieje? jaki jest? czym-kim?
Typy orzeczeń
rozpocznij naukę
czasownikowe jest wyrażone osobową formą czasownika, formą zakończoną na -no, -to
Typy orzeczeń c.d
rozpocznij naukę
imienne składa się z dwóch części łącznika jest nim zwykle czasownik orzecznika- jest nim najczęściej rzeczownik lub zaimek rzeczowny w narzędniku albo przymiotnik
Typy orzeczeń c. d c.d
rozpocznij naukę
inne złożone: wyrażone związkiem frazeologicznym składające się z wyrazów typu musieć, móc, trzeba, warto, zacząć, chcieć w odpowiedniej formie lub bezokolicznika
Pan Wołodyjowski
rozpocznij naukę
napisał Henryk Sienkiewicz
Legendy spod Giewontu
rozpocznij naukę
napisał Stanisław Kałamacki
legenda lub poddanie
rozpocznij naukę
to opowieść związana z jakimś rzeczywistymi zdarzeniami, postaciami, wydarzeniami która zawiera elementy fantastyczne i cudowne
podmiot
rozpocznij naukę
informuje o wykonawcy czynności wskazanej w orzeczeniu. Odpowiada na pytanie: kto?, co?
typy podmiotu: gramatyczny, logiczny
rozpocznij naukę
gramatyczny: wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym w mianowniku logiczny: wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem w dopełniaczu kiedy mówimy o braku lub nadmiarze
typy podmiotu: domyślny, szeregowy i towarzyszący
rozpocznij naukę
domyślny: nie jest wyrażony odrębnym słowem, wykonawcy domyślamy się z formy orzeczenia lub z treści poprzedniego zdania szeregowy i towarzyszący: wyrażony kilkoma wyrazami
zdanie bezpodmiotowe
rozpocznij naukę
jeśli w zdaniu nie ma wyrazu informującego o wykonawcy czynności i nie potrafimy się go domyślić
grupa podmiotu
rozpocznij naukę
wyrazy określające podmiot wraz z nim

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.