Sprawdzian -Rodział 6 Strzec Boga, honoru i Ojczyzny

 0    37 fiszek    wojtowskaa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

w literaturze starożytnej bohaterów obdarzonych niezwykłymi zdolnymi do czynów nadludzkiej odwagi

obszerny wierszowany poemat epicki, który opowiada o losach niezwykłych bohaterów na tle wydarzeń o wielkim znaczeniu

sceny batalistyczne
rozpocznij naukę
sceny przedstawiające bitwę, walkę

napisał Iliadę

dowódca Greków, brat Menelaosa, któremu porwano żonę

Achilles zwany Pelidą
rozpocznij naukę
najsławniejszy z greckich wojowników

przyjaciel Achillesa, który zginął w potyczce z Hektorem

król Troi

jego syn, dowódca obrońców Troi

młodszy brat Prima, który porwał Helenę

porównanie homeryckie
rozpocznij naukę
rozbudowane, obrazowe porównanie, którego część rozrasta się często w osobny obraz lub niewielką opowieść

stałe epitety
rozpocznij naukę
określenia trwale połączone z przedstawianymi osobami czy zjawiskami

Wypowiedzenie
rozpocznij naukę
to grupa wyrazów powiązanych znaczeniowo, połączonych według reguł gramatycznych języka, stanowiących pewną całość informacyjną.

Wypowiedzenie i jego funkcje komunikacyjne
rozpocznij naukę
za pomocą wypowiedzeń oznajmujących przekazujemy informacje za pomocą wypowiedzeń pytających pytamy za pomocą wypowiedzeń rozkazujących wydajemy polecenie, rozkaz, wyrażamy prośbę za pomocą wypowiedzeń wykrzyknikowych wyrażamy emocje

legendy arturiańskie
rozpocznij naukę
to cykl opowieści o rycerskich przygodach króla Artura i jego towarzyszy

gatunek synkretyczny
rozpocznij naukę
łączy w sobie elementy należące do rożnych rodzajów literackich (epickie, liryczne i dramatyczne)

Kto napisał Rękawiczkę?
rozpocznij naukę
Fryderyk Schiller

to powtórzenie tych samych lub podobnych głosek w zakończeniach wyrazów

Rodzaje rymów:
rozpocznij naukę
parzyste- rymują się cząstki wyrazów na końcu wersów bezpośrednio po sobie następujących (aabb) okalające- rymują się cząstki wyrazów na początku i na końcu zwrotki oraz w środkowych wersach (abba)

przeplatane (krzyżowe) rymy męskie i żeńskie
rozpocznij naukę
przeplatane- rym występują naprzemiennie (abab) męskie- rymy występujące w obrębie wyrazów jednosylabowych żeńskie- w obrębie wielosylabowych

Związek główny: podmiot i orzeczenie
rozpocznij naukę
podmiot: informuje o wykonawcy orzeczenie: informuje o czynności, stanie, właściwościowi podmiotu

Związki poboczne: przydawka, dopełnienie, okolicznik
rozpocznij naukę
przydawka: informuje o cechach osób, rzeczy, zjawisk dopełnienie: informuje o obiekcie czynności okolicznik: informuje o różnych okolicznościach czynności związanych z miejscem, czasem

świat przedstawionych utworów tego typu rządzi magia a tematyką jest walka dobra z złem

Kto napisał Eragon?
rozpocznij naukę
Christopher Paolini

narrator opowiadający słuchaczom wydarzenia zapamiętane z przeszłości

najważniejsza część zdania informuje o czynnościach, stanach własćiwościach odpowiada na pytania: co robi, co się z nim dzieje? jaki jest? czym-kim?

Typy orzeczeń
rozpocznij naukę
czasownikowe jest wyrażone osobową formą czasownika, formą zakończoną na -no, -to

Typy orzeczeń c.d
rozpocznij naukę
imienne składa się z dwóch części łącznika jest nim zwykle czasownik orzecznika- jest nim najczęściej rzeczownik lub zaimek rzeczowny w narzędniku albo przymiotnik

Typy orzeczeń c. d c.d
rozpocznij naukę
inne złożone: wyrażone związkiem frazeologicznym składające się z wyrazów typu musieć, móc, trzeba, warto, zacząć, chcieć w odpowiedniej formie lub bezokolicznika

Pan Wołodyjowski
rozpocznij naukę
napisał Henryk Sienkiewicz

Legendy spod Giewontu
rozpocznij naukę
napisał Stanisław Kałamacki

legenda lub poddanie
rozpocznij naukę
to opowieść związana z jakimś rzeczywistymi zdarzeniami, postaciami, wydarzeniami która zawiera elementy fantastyczne i cudowne

informuje o wykonawcy czynności wskazanej w orzeczeniu. Odpowiada na pytanie: kto?, co?

typy podmiotu: gramatyczny, logiczny
rozpocznij naukę
gramatyczny: wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym w mianowniku logiczny: wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem w dopełniaczu kiedy mówimy o braku lub nadmiarze

typy podmiotu: domyślny, szeregowy i towarzyszący
rozpocznij naukę
domyślny: nie jest wyrażony odrębnym słowem, wykonawcy domyślamy się z formy orzeczenia lub z treści poprzedniego zdania szeregowy i towarzyszący: wyrażony kilkoma wyrazami

zdanie bezpodmiotowe
rozpocznij naukę
jeśli w zdaniu nie ma wyrazu informującego o wykonawcy czynności i nie potrafimy się go domyślić

grupa podmiotu
rozpocznij naukę
wyrazy określające podmiot wraz z nim


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.