progpi1

 0    10 fiszek    programista93
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to jest obiekt?
rozpocznij naukę
Obiekt jest to struktura zawierająca dane i metody, czyli funkcje służące do wykonywania zadań na tych danych. Obiekt to coś co istnieje i może być zdefiniowane. Charakteryzuje się nazwą, stanem i zachowaniem. Na obiekcie można wykonywać wiele operacji.
Co to jest klasa?
rozpocznij naukę
Określa ona cechy i zachowanie obiektu. jest tylko opisem obiektu. definiuje właściwości obiektu. Odpowiednikiem klasy w świecie rzeczywistym projekt budynku, a obiektem budynek. Klasa to szablon do tworzenia obiektu.
Jaka jest różnica między obiektem a klasą?
rozpocznij naukę
Klasa to typ obiektu a nie sam obiekt. Sama definicja klasy nie definiuje żadnych obiektów. Po definicji klasy nie ma w pamięci jeszcze żadnej zmiennej. Dopiero po definicji obiektu jest dla niego rezerwowane miejsce w pamięci.
Co to jest konstruktor?
rozpocznij naukę
Jest to metoda, odpowiedzialna za inicjalizację obiektu lub klasy. Nazwa tak jak klasy i nie zwraca żadnej wartości. Konstruktor jedynie inicjalizuje obiekt. może zostać przeciażony. Nie podlega dziedziczeniu. Jeżeli nie ma, to jest on tworzony niejawnie
Co to jest destruktor?
rozpocznij naukę
Jest to metoda wywoływana podczas usuwania obiektu z pamięci. nie są dziedziczone. Nie moga pobierać żadnych parametrów. nie określamy zwracanej wartości. Destruktor jest wywoływany tylko automatycznie.
Co to jest obsługa wyjątków?
rozpocznij naukę
jest to technika zapewniajaca właściwe reagowanie na błędy powatajace w trakcie wykonywania programu. Dla każdego błędu tworzony jest obiekt wyjątku, który jest automatycznie przekazywany do części kodu odpowiedzialnej za obsługę wyjątków.
Co to jest dziedziczenie?
rozpocznij naukę
Pozwala na definiowanie nowej klasy przy wykorzystaniu klas istniejacych, bez modyfikacji wnętrza klas bazowych i przejmująca pożądane cechy tych klas. wszytskie pola, metody i właściwości nie oznaczone modyfikatorem private dostępne dla klasy p
Co to jest przysłanianie metod w dziedziczeniu?
rozpocznij naukę
Metoda w klasie pochodnej am taką samą nazwę jak w klasie bazowej.
Czego nie dziedziczymy?
rozpocznij naukę
konstruktorów, operatorów przypisania, destruktorów
Co to jest polimorfizm?
rozpocznij naukę
Inaczej wielość form. Jest to funkcja wirtualna, która dostosowuje jej zachowanie do danego obiektu. voud virtual zmieńBarwę().

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.