aaaa już zaraz exam!

 0    28 fiszek    whitedress
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Do czego służą numery portów TCP/IP?
rozpocznij naukę
Do śledzenia różnych jednoczesnych konwersacji w sieci

Która z następujących wielkości określa, jak wiele danych może wysłać host oparty na protokołach TCP/IP, zanim musi otrzymać potwierdzenie?
rozpocznij naukę
Wielkość okna

Do czego protokół TCP wykorzystuje numer sekwencyjny z nagłówka?
rozpocznij naukę
Do zestawienia segmentów w dane

Za co jest odpowiedzialny host odbierający podczas transferu danych?
rozpocznij naukę
Potwierdzanie i Ponowne zestawienie

Systemy końcowe używają numerów portów do wybrania właściwej aplikacji. Jaki jest najmniejszy numer portu, który może zostać dynamicznie przydzielony przez system hosta?
rozpocznij naukę
1024

Który z następujących mechanizmów jest stosowany na poziomie warstwy transportu w celu powstrzymanie hosta nadającego od przepełnienia buforów hosta odbierającego?
rozpocznij naukę
Kontrola przepływu

Który z wymienionych poniżej cech charakteryzują protokół TCP?
rozpocznij naukę
Niezawodność i Ponowne wysyłanie danych, które nie zostały odebrane

Który numer portu jest używany przez protokół SMTP?
rozpocznij naukę
25

Który numer portu jest używany przez protokół HTTP?
rozpocznij naukę
80

Które z następujących określeń oznacza połączenie z użyciem protokołu Telnet?
rozpocznij naukę
Sesja VTY (Virtual Terminal)

Co umożliwia klientom w sieci protokół DHCP?
rozpocznij naukę
Uzyskiwanie adresów IP

FTP do pomyślnego przesyłania plików wymaga ........ połączenia/połączeń między klientem a serwerem.
rozpocznij naukę
Dwóch

Która z usług sieciowych jest najbardziej popularna?
rozpocznij naukę
Poczta elektroniczna

Jak należy rozumieć GET?
rozpocznij naukę
Żądanie klienta zlecające dostarczanie danych

Z którego portu korzysta protokół POP(Post Office Protocol)?
rozpocznij naukę
Portu UDP 110

Do których zadań jest wykorzystywany protokół HTTP?
rozpocznij naukę
Przesyłanie plików tworzących strony internetowe usługi WWW

Które trzy warstwy z modelu OSI stanowią w przybliżeniu warstwę aplikacji w modelu TCP/IP?
rozpocznij naukę
Warstwy aplikacji prezentacji i sesji

Warstwa aplikacji jest ... modelu OSI.
rozpocznij naukę
7

Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do sieci LAN i WAN są prawdziwe (wybrac 2 odpowiedzi):
rozpocznij naukę
Sieci WAN łączą grupy sieci za pośrednictwem dostawców usług telekomunikacyjnych oraz Hosty w sieci LAN komunikują się za pomocą adresów fizycznych

Które warstwy modelu OSI są scalone w innych warstwach modelu TCP/IP (wybrać wszystkie odpowiednie)
rozpocznij naukę
aplikacji, sesji, prezentacji, łącza danych, fizyczna

Która warstwa modelu OSI zajmuje się dostarczaniem wiadomości przez sieć z jednego do drugiego punktu końcowego?
rozpocznij naukę
Warstwa transportu

Które z następujących określeń jest powiązanie z warstwą sieci
rozpocznij naukę
Adres IP

Którym terminem jest określany proces przeplatani wielu strumieni danych w jednym współużytkowanym kanale komunikacyjnym lub w nośniku sieciowym?
rozpocznij naukę
Multipleksowanie

Urządzenie przenoszącym dane między sieciami jest
rozpocznij naukę
Router

Którym z następujących terminów określa się proces dzielenia strumieni danych na mniejsze części, odpowiednie do transmisji?
rozpocznij naukę
Segmentacja

Urządzeniem, które łączy urządzenie z nośnikiem jest
rozpocznij naukę
Karta sieciowa

Który z następujących protokołów jest powiązany z warstwą 4 modelu OSI
rozpocznij naukę
TCP

Protokoły, które nie są własnością firmy i są publicznie dostępne, są nazywane protokołami
rozpocznij naukę
otwartymi


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.