aaaa już zaraz exam!

 0    28 fiszek    whitedress
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Do czego służą numery portów TCP/IP?
rozpocznij naukę
Do śledzenia różnych jednoczesnych konwersacji w sieci
Która z następujących wielkości określa, jak wiele danych może wysłać host oparty na protokołach TCP/IP, zanim musi otrzymać potwierdzenie?
rozpocznij naukę
Wielkość okna
Do czego protokół TCP wykorzystuje numer sekwencyjny z nagłówka?
rozpocznij naukę
Do zestawienia segmentów w dane
Za co jest odpowiedzialny host odbierający podczas transferu danych?
rozpocznij naukę
Potwierdzanie i Ponowne zestawienie
Systemy końcowe używają numerów portów do wybrania właściwej aplikacji. Jaki jest najmniejszy numer portu, który może zostać dynamicznie przydzielony przez system hosta?
rozpocznij naukę
1024
Który z następujących mechanizmów jest stosowany na poziomie warstwy transportu w celu powstrzymanie hosta nadającego od przepełnienia buforów hosta odbierającego?
rozpocznij naukę
Kontrola przepływu
Który z wymienionych poniżej cech charakteryzują protokół TCP?
rozpocznij naukę
Niezawodność i Ponowne wysyłanie danych, które nie zostały odebrane
Który numer portu jest używany przez protokół SMTP?
rozpocznij naukę
25
Który numer portu jest używany przez protokół HTTP?
rozpocznij naukę
80
Które z następujących określeń oznacza połączenie z użyciem protokołu Telnet?
rozpocznij naukę
Sesja VTY (Virtual Terminal)
Co umożliwia klientom w sieci protokół DHCP?
rozpocznij naukę
Uzyskiwanie adresów IP
FTP do pomyślnego przesyłania plików wymaga ........ połączenia/połączeń między klientem a serwerem.
rozpocznij naukę
Dwóch
Która z usług sieciowych jest najbardziej popularna?
rozpocznij naukę
Poczta elektroniczna
Jak należy rozumieć GET?
rozpocznij naukę
Żądanie klienta zlecające dostarczanie danych
Z którego portu korzysta protokół POP(Post Office Protocol)?
rozpocznij naukę
Portu UDP 110
Do których zadań jest wykorzystywany protokół HTTP?
rozpocznij naukę
Przesyłanie plików tworzących strony internetowe usługi WWW
Które trzy warstwy z modelu OSI stanowią w przybliżeniu warstwę aplikacji w modelu TCP/IP?
rozpocznij naukę
Warstwy aplikacji prezentacji i sesji
Warstwa aplikacji jest ... modelu OSI.
rozpocznij naukę
7
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do sieci LAN i WAN są prawdziwe (wybrac 2 odpowiedzi):
rozpocznij naukę
Sieci WAN łączą grupy sieci za pośrednictwem dostawców usług telekomunikacyjnych oraz Hosty w sieci LAN komunikują się za pomocą adresów fizycznych
Które warstwy modelu OSI są scalone w innych warstwach modelu TCP/IP (wybrać wszystkie odpowiednie)
rozpocznij naukę
aplikacji, sesji, prezentacji, łącza danych, fizyczna
Która warstwa modelu OSI zajmuje się dostarczaniem wiadomości przez sieć z jednego do drugiego punktu końcowego?
rozpocznij naukę
Warstwa transportu
Które z następujących określeń jest powiązanie z warstwą sieci
rozpocznij naukę
Adres IP
Którym terminem jest określany proces przeplatani wielu strumieni danych w jednym współużytkowanym kanale komunikacyjnym lub w nośniku sieciowym?
rozpocznij naukę
Multipleksowanie
Urządzenie przenoszącym dane między sieciami jest
rozpocznij naukę
Router
Którym z następujących terminów określa się proces dzielenia strumieni danych na mniejsze części, odpowiednie do transmisji?
rozpocznij naukę
Segmentacja
Urządzeniem, które łączy urządzenie z nośnikiem jest
rozpocznij naukę
Karta sieciowa
Który z następujących protokołów jest powiązany z warstwą 4 modelu OSI
rozpocznij naukę
TCP
Protokoły, które nie są własnością firmy i są publicznie dostępne, są nazywane protokołami
rozpocznij naukę
otwartymi

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.