Algorytmy001

 0    11 fiszek    bmrao
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Algorytm
rozpocznij naukę
Ściśle określona procedura obliczeniowa, która dla właściwych danych wejściowych generuje Ŝądane dane wyjściowe zwane wynikiem działania algorytmu
Wynik działania algorytmu to inaczej
rozpocznij naukę
dane wyjściowe
Algorytm2
rozpocznij naukę
Środek umoŜliwiający rozwiązanie konkretnego problemu obliczeniowego
problem obliczeniowy
rozpocznij naukę
a) Postawienie problemu polega sprecyzowaniu wymagań dotyczących relacji między danymi wejściowymi a wyjściowymi b) Algorytm zapewnia, Ŝe relacja ta zostanie osiągnięta
ciąg wejściowy
rozpocznij naukę
egzemplarz problemu sortowania
Egzemplarz problemu składa się z:
rozpocznij naukę
określonych danych wejściowych (spełniających warunki podane w opisie problemu) potrzebnych do obliczenia rozwiązania problemu
Algorytm poprawny
rozpocznij naukę
a) dla kaŜdego egzemplarza problemu zatrzymuje się i daje dobry wynik b) Poprawny algorytm rozwiązuje zadany problem obliczeniowy
Algorytm niepoprawny
rozpocznij naukę
nie zatrzymuje się lub daje zły wynik
Przykłady problemów rozwiązywanych za pomocą algorytmów
rozpocznij naukę
Sekwencjonowanie genomu ludzkiego Wyszukiwanie informacji w Internecie Kryptografia Podział zasobów dający największe korzyści Wyznaczanie najkrótszej drogi Problem komiwojaŜera Problem plecakowy Przykłady
Struktury danych
rozpocznij naukę
Środek słuŜący do przechowywania i organizowania danych w celu ułatwienia dostępu do nich oraz ich modyfikacji
RóŜne struktury danych nadają się do
rozpocznij naukę
róŜnych celów – konieczna jest znajomość mocnych stron i ograniczeń poszczególnych ich rodzajów

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.