WOS dziś i jutro cz 1

 0    53 fiszki    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
konsumpcyjny styl zycia
rozpocznij naukę
polega na gromadzeniu dóbr materilnych
socjalizacja
rozpocznij naukę
przyswajanie przez człowieka wartosci postaw i zachowan charakterystycznych dla otoczenia
resocjalizacja
rozpocznij naukę
ponowne przygotowanie do zycia w społeczenstwie osób które utaciły mozliwość funkcjonowania wsród innych
rola spoleczna
rozpocznij naukę
pełnienie przez człowieka określonej funkcji w społeczeństwie
grupa społeczna
rozpocznij naukę
zbiorowosc min 3 osób. podział ze wzgledu na liczebnosc (małe i duze), rodzaj więzi (formalne lub nie) rodzaj członkostwa (pierwotne lub wtórne) trwałość
funkcje rodziny
rozpocznij naukę
-prokreacyjna - wydawanie potomnstwa - socjalizacyjna - przygotowanie do zycia w społeczeństwie - opiekuncza - opieka
normy społeczne
rozpocznij naukę
zasady i wzorce zachowan obowiązujace w danym społeczenstwie
rodzaje norm społecznych
rozpocznij naukę
- normy formalne a) normy prawne - ustalone przez panstwo - normy nieformalne a) religijne b) obyczajowe c) moralne
tolerancja
rozpocznij naukę
poszanowanie cudzych poglądów nawet jeśli róznia sie od naszych
naród
rozpocznij naukę
zbiorowośc ludzi, który mają wspólne pochodzenie, traducje, kulture, jezyk, najczęsciej mieszkaja na terenie jednego panstwa
dziedzictwo narodowe
rozpocznij naukę
najważniejsze dzieła sztuki, zabytki i obyczaje narodu
tozsamosc narodowa
rozpocznij naukę
poczucie wiezi z osobami należącymi do tego samego narodu
polskie symbole narodowe
rozpocznij naukę
a) flaga 1831 b) hymn 1927 c) godło 1989
ojczyzna
rozpocznij naukę
kraj zamieszkania, urodzenia, lub z którego pochodzą przodkowie
patriotymz
rozpocznij naukę
miłosc i szacunek do ojczyzny
kosmopolityzm
rozpocznij naukę
uznawanie za ojczyzne całego swiata jednoczesne podwazanie postawy patriotycznej i brak zainteresowania swoim narodem
nacjonalizm
rozpocznij naukę
podporządkowanie zycia obywateli interesom państwa, rozwijanie narodu kosztem innych nacji
szowinizm
rozpocznij naukę
ninawisc wobec innych narodów, uwielbienie własnego
streotyp
rozpocznij naukę
uproszczony pogląd na temat danej zbiorowosci wynikajacy z niepełnej wiedzy na dany temat
mniejszoći narodowe
rozpocznij naukę
grupy osób innej narodowosci niz dominujaca na terenie danego państwa, zachowuja jezyk, kulturę, tozsamośc narodową. maja prawo zachowania i rozwijania kultury i tradycji, posługiwania sie własnym jezykiem, wyznawania religii
mniejszości etniczne
rozpocznij naukę
wyróżniaja sie zwyczajami lub jezykiem lecz tworzą naród wraz z innymi mieszkancami kraju
społeczeństwo
rozpocznij naukę
zorganizowana zbiorowość która łączy wspólny udzial w wielu dziedzinach zycia
polonia
rozpocznij naukę
grupy polskich emigrantów i ich potomków, którzy mieszkaja poza granicami Polski i zachowuja tozsamość narodową
państwo
rozpocznij naukę
określone, oddzielone granicami terytorium zamieszkiwane przez trwaławspólnote ludzi, która polega niezaleznej władzy państwowej naród daży do posiadania państwa
państwo federacyjne
rozpocznij naukę
składa sie z wielu częśći (kraje, stany, prowincje, rgiony) które były osobnymi panstwami. inny jezyk, obyczaje, prawa. niektóre mają odrębne prawa i własne rządy. nie maja prawa do secesji, czyli do odłączenia i utworzenia własnego panstwa
panstwo unitarne
rozpocznij naukę
charakteryzuje sie wewnetrzna jednolitoscią, na całym terytorium obowiazuje takie samo prawo. kraje podzielone na regiony o ograniczonej mozliwosci samodzielnego działania
cechy panstwa
rozpocznij naukę
- posiadanie własnego terytorium - niezależnośc czyli suwerennosc - przymusowość (prawo dysponuje srodkami przymusu wobec mieszkanców)
funkcje państwa
rozpocznij naukę
wewnętrzne - prawodawcza - administracyjna - porządkowa - kulturalno oświatowa - socjalna - gospodarcza zewnetrzne - kontakty miedzynarodowe - obrona granic
ustrój polityczny
rozpocznij naukę
forma sprawowania władzy w panstwie. okresla zasady prawne kraju, prawa i obowiazki obywateli orazrelacje między organami sprawujacymi władzę.
demokracja
rozpocznij naukę
obywatele maja duzy wpływ na funkcjonowanie panstwa
autorytaryzm
rozpocznij naukę
udzialobywateli w zyciu publicznym jest poddawany stałej kontroli i ograniczony przez władzę (biołoruś)
totalitaryzm
rozpocznij naukę
brak wpływu społeczenstwa na życie publiczne, próby kontrolowania przez władze wszystkich stref zycia jednostki
rodzaje sprawowania władzy w panstwie
rozpocznij naukę
republika i monarchia
republika
rozpocznij naukę
najwyzsze organy władzy wylaniane sa przez społeczeństwo w wyborach. obywatele wsóldecyduja o losach panstwa i ponosza za nie odpowiedzialoność.
monarchia
rozpocznij naukę
dozywotni władca głowa państwa
domokracja
rozpocznij naukę
ustrój polityczny w większości rozwiniętych panstw. gwarantuje obywatelom liczne swobody 9wolnosc słowa, mozliwosc wpłwania na rządzacych. władze sprawuja przedstawiciele społeczenstwa, wybrani w wolnych wyborach.
demokracja posrednia
rozpocznij naukę
gdy decyzje podejmują wybrani w głosowaniu przedstawiciele społeczeństwa (radni i posłowie)
demokracja bezposrednia
rozpocznij naukę
gdy decyzje osobiscie podejmują upowaznieni obywatele (referndum, plebiscyt)
prawa obywatelskie w państwie demokratycznym
rozpocznij naukę
osobiste (do ochrony zycia, prywatnosci, zakaz tortur, równosc wb prawa) polityczne (wolosc zgromadzeń, do obywatelstwa, prawo wyborcze) socjalne, ekonomicze, kulturalne (ochrony zdrowia, nauki w szkołach, wyboru zawodu i miejsca pracy)
demokracja wiekszosciowa
rozpocznij naukę
decyzje podejmowana z wola większości obywateli
demokracja konstytucyjna
rozpocznij naukę
obowiazuje zasada, ze decyzje wiekszosci nie moga obraniczać wolnosci i praw człowiek, muszą byc zgodne z prawem.
plusy demokracji: - wolnosc słowa - prawo do wyrażania opinii - prawa obywatelskie - równosć - wolnosc wyznania
rozpocznij naukę
minusy demokracji - wiekszosc narzuca zdanie mniejszosci - naduzywanie wolnosci - niewłasciwi ludzie u władzy
organizacje pozarzadowe
rozpocznij naukę
działaja niezależnie od władzy państwowej. są zakładane przez obywateli w celu pomocy innym członkom społeczeństwa (fundacje i stowarzyszenia)
patologie w panstwie demokratycznym
rozpocznij naukę
sytuacja, w której osoby lub grupy funkcjonują sprzecznie z obowiazującymi zasadami, co ma negatywny wpływ na społeczeństwo
demagogia
rozpocznij naukę
głoszenie obietnic bez pokrycia i poglądów przynoszacych poparcie
populizm
rozpocznij naukę
składanie obietnic tylko w celu uzyskania władzy
korupcja
rozpocznij naukę
nadużywanie stanowiska dla uzyskania prywatnych korzyści. oferowanie pozytywnych rozwiazan w zamian za łapówkę
biurokratyzacja
rozpocznij naukę
tworzenie niepotrzebnych stanowisk, odsyłanie "od okienka do okienka"
centralizacj
rozpocznij naukę
ulokowanie urzedow w stolicy, zmniejszenie wpływu obywateli na władzę, ograniczenie władz lokalnych
funcje pieniądza
rozpocznij naukę
mierzenia wartosci towaru i usługi, rola srodka płatniczego, gromadzenie oszczednosci
popyt
rozpocznij naukę
ilość towarów i usług, które konsumenci chcą i moga kupic po określonej cenie i czasie
podaż
rozpocznij naukę
ilosć dóbr, które producenci mohą wytworzyc i dostarczyc na rynek w danym czasie i cenie
podatki
rozpocznij naukę
określone prawem świadczenia pieniężne, które obywatele zobowiazani są płacic na rzecz państwa i władz

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.