WOS dziś i jutro cz 1

 0    53 fiszki    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

konsumpcyjny styl zycia
rozpocznij naukę
polega na gromadzeniu dóbr materilnych

socjalizacja
rozpocznij naukę
przyswajanie przez człowieka wartosci postaw i zachowan charakterystycznych dla otoczenia

resocjalizacja
rozpocznij naukę
ponowne przygotowanie do zycia w społeczenstwie osób które utaciły mozliwość funkcjonowania wsród innych

rola spoleczna
rozpocznij naukę
pełnienie przez człowieka określonej funkcji w społeczeństwie

grupa społeczna
rozpocznij naukę
zbiorowosc min 3 osób. podział ze wzgledu na liczebnosc (małe i duze), rodzaj więzi (formalne lub nie) rodzaj członkostwa (pierwotne lub wtórne) trwałość

funkcje rodziny
rozpocznij naukę
-prokreacyjna - wydawanie potomnstwa - socjalizacyjna - przygotowanie do zycia w społeczeństwie - opiekuncza - opieka

normy społeczne
rozpocznij naukę
zasady i wzorce zachowan obowiązujace w danym społeczenstwie

rodzaje norm społecznych
rozpocznij naukę
- normy formalne a) normy prawne - ustalone przez panstwo - normy nieformalne a) religijne b) obyczajowe c) moralne

poszanowanie cudzych poglądów nawet jeśli róznia sie od naszych

zbiorowośc ludzi, który mają wspólne pochodzenie, traducje, kulture, jezyk, najczęsciej mieszkaja na terenie jednego panstwa

dziedzictwo narodowe
rozpocznij naukę
najważniejsze dzieła sztuki, zabytki i obyczaje narodu

tozsamosc narodowa
rozpocznij naukę
poczucie wiezi z osobami należącymi do tego samego narodu

polskie symbole narodowe
rozpocznij naukę
a) flaga 1831 b) hymn 1927 c) godło 1989

kraj zamieszkania, urodzenia, lub z którego pochodzą przodkowie

miłosc i szacunek do ojczyzny

kosmopolityzm
rozpocznij naukę
uznawanie za ojczyzne całego swiata jednoczesne podwazanie postawy patriotycznej i brak zainteresowania swoim narodem

podporządkowanie zycia obywateli interesom państwa, rozwijanie narodu kosztem innych nacji

ninawisc wobec innych narodów, uwielbienie własnego

uproszczony pogląd na temat danej zbiorowosci wynikajacy z niepełnej wiedzy na dany temat

mniejszoći narodowe
rozpocznij naukę
grupy osób innej narodowosci niz dominujaca na terenie danego państwa, zachowuja jezyk, kulturę, tozsamośc narodową. maja prawo zachowania i rozwijania kultury i tradycji, posługiwania sie własnym jezykiem, wyznawania religii

mniejszości etniczne
rozpocznij naukę
wyróżniaja sie zwyczajami lub jezykiem lecz tworzą naród wraz z innymi mieszkancami kraju

społeczeństwo
rozpocznij naukę
zorganizowana zbiorowość która łączy wspólny udzial w wielu dziedzinach zycia

grupy polskich emigrantów i ich potomków, którzy mieszkaja poza granicami Polski i zachowuja tozsamość narodową

określone, oddzielone granicami terytorium zamieszkiwane przez trwaławspólnote ludzi, która polega niezaleznej władzy państwowej naród daży do posiadania państwa

państwo federacyjne
rozpocznij naukę
składa sie z wielu częśći (kraje, stany, prowincje, rgiony) które były osobnymi panstwami. inny jezyk, obyczaje, prawa. niektóre mają odrębne prawa i własne rządy. nie maja prawa do secesji, czyli do odłączenia i utworzenia własnego panstwa

panstwo unitarne
rozpocznij naukę
charakteryzuje sie wewnetrzna jednolitoscią, na całym terytorium obowiazuje takie samo prawo. kraje podzielone na regiony o ograniczonej mozliwosci samodzielnego działania

cechy panstwa
rozpocznij naukę
- posiadanie własnego terytorium - niezależnośc czyli suwerennosc - przymusowość (prawo dysponuje srodkami przymusu wobec mieszkanców)

funkcje państwa
rozpocznij naukę
wewnętrzne - prawodawcza - administracyjna - porządkowa - kulturalno oświatowa - socjalna - gospodarcza zewnetrzne - kontakty miedzynarodowe - obrona granic

ustrój polityczny
rozpocznij naukę
forma sprawowania władzy w panstwie. okresla zasady prawne kraju, prawa i obowiazki obywateli orazrelacje między organami sprawujacymi władzę.

obywatele maja duzy wpływ na funkcjonowanie panstwa

autorytaryzm
rozpocznij naukę
udzialobywateli w zyciu publicznym jest poddawany stałej kontroli i ograniczony przez władzę (biołoruś)

totalitaryzm
rozpocznij naukę
brak wpływu społeczenstwa na życie publiczne, próby kontrolowania przez władze wszystkich stref zycia jednostki

rodzaje sprawowania władzy w panstwie
rozpocznij naukę
republika i monarchia

najwyzsze organy władzy wylaniane sa przez społeczeństwo w wyborach. obywatele wsóldecyduja o losach panstwa i ponosza za nie odpowiedzialoność.

dozywotni władca głowa państwa

ustrój polityczny w większości rozwiniętych panstw. gwarantuje obywatelom liczne swobody 9wolnosc słowa, mozliwosc wpłwania na rządzacych. władze sprawuja przedstawiciele społeczenstwa, wybrani w wolnych wyborach.

demokracja posrednia
rozpocznij naukę
gdy decyzje podejmują wybrani w głosowaniu przedstawiciele społeczeństwa (radni i posłowie)

demokracja bezposrednia
rozpocznij naukę
gdy decyzje osobiscie podejmują upowaznieni obywatele (referndum, plebiscyt)

prawa obywatelskie w państwie demokratycznym
rozpocznij naukę
osobiste (do ochrony zycia, prywatnosci, zakaz tortur, równosc wb prawa) polityczne (wolosc zgromadzeń, do obywatelstwa, prawo wyborcze) socjalne, ekonomicze, kulturalne (ochrony zdrowia, nauki w szkołach, wyboru zawodu i miejsca pracy)

demokracja wiekszosciowa
rozpocznij naukę
decyzje podejmowana z wola większości obywateli

demokracja konstytucyjna
rozpocznij naukę
obowiazuje zasada, ze decyzje wiekszosci nie moga obraniczać wolnosci i praw człowiek, muszą byc zgodne z prawem.

plusy demokracji: - wolnosc słowa - prawo do wyrażania opinii - prawa obywatelskie - równosć - wolnosc wyznania
rozpocznij naukę
minusy demokracji - wiekszosc narzuca zdanie mniejszosci - naduzywanie wolnosci - niewłasciwi ludzie u władzy

organizacje pozarzadowe
rozpocznij naukę
działaja niezależnie od władzy państwowej. są zakładane przez obywateli w celu pomocy innym członkom społeczeństwa (fundacje i stowarzyszenia)

patologie w panstwie demokratycznym
rozpocznij naukę
sytuacja, w której osoby lub grupy funkcjonują sprzecznie z obowiazującymi zasadami, co ma negatywny wpływ na społeczeństwo

głoszenie obietnic bez pokrycia i poglądów przynoszacych poparcie

składanie obietnic tylko w celu uzyskania władzy

nadużywanie stanowiska dla uzyskania prywatnych korzyści. oferowanie pozytywnych rozwiazan w zamian za łapówkę

biurokratyzacja
rozpocznij naukę
tworzenie niepotrzebnych stanowisk, odsyłanie "od okienka do okienka"

centralizacj
rozpocznij naukę
ulokowanie urzedow w stolicy, zmniejszenie wpływu obywateli na władzę, ograniczenie władz lokalnych

funcje pieniądza
rozpocznij naukę
mierzenia wartosci towaru i usługi, rola srodka płatniczego, gromadzenie oszczednosci

ilość towarów i usług, które konsumenci chcą i moga kupic po określonej cenie i czasie

ilosć dóbr, które producenci mohą wytworzyc i dostarczyc na rynek w danym czasie i cenie

określone prawem świadczenia pieniężne, które obywatele zobowiazani są płacic na rzecz państwa i władz


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.