vocabulario 13.08

 0    22 fiszki    b 612
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

łączna kwota
rozpocznij naukę
cuantía global

spółdzielnia
rozpocznij naukę
cooperativa

asociación


sektor hodowlany
rozpocznij naukę
sector ganadero

działalność dotowana
rozpocznij naukę
actividad subvencionada

podmiot publiczny
rozpocznij naukę
ente público

systemy zabezpieczenia społecznego
rozpocznij naukę
regímenes de seguridad social

pracownik najemny
rozpocznij naukę
trabajadores por cuenta ajena

osoby prowadzące działalność na własny rachunek
rozpocznij naukę
trabajadores por cuenta propia

que se enumeran

tekst jednolity
rozpocznij naukę
Texto Refundido

wcześniejsza emerytura
rozpocznij naukę
jubilación anticipada

system rolniczych zabezpieczeń społecznych
rozpocznij naukę
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social

górnictwo węglowe
rozpocznij naukę
Minería del Carbón

krótkotrwała niezdolność do pracy
rozpocznij naukę
incapacidad temporal

świadczenia rodzinne
rozpocznij naukę
Prestaciones familiares

Zabezpieczenia na wypadek utraty pracy
rozpocznij naukę
protección por desempleo

poprawa zatrudnienia
rozpocznij naukę
mejora de la ocupabilidad

w brzmieniu określonym w artykule
rozpocznij naukę
en la redacción dada por el artículo...

świadczenia dla sierot
rozpocznij naukę
prestaciones de orfandad

świadczenia minimalne
rozpocznij naukę
PRESTACIONES MĺNIMAS


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.