Czasowniki I

 0    100 fiszek    jgrygienc
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to drive, operate
rozpocznij naukę
å drive driver drev har drevet

å adlyde adlyder adlød har adlydt

å anbefale anbefaler anbefalte har anbefalt

å angre angrer angret har angret

å arbeide arbeider arbeidet har arbeidet

å arrestere arresterer arresterte har arrestert

finish, terminate
rozpocznij naukę
å avslutte avslutter avslutte har avsluttet

interrupt, break
rozpocznij naukę
å avbryte avbryter avbrøt har avbrutt

å avvæpne avvæpner avvæpnet har avvæpnet

å bade bader badet har badet

å bake baker bakte har bakt

å banke banker banket har banket

å barbere barberer barberte har barbert

pray, ask for
rozpocznij naukę
å be om ber ba har bedt

cheat, swindle
rozpocznij naukę
å bedra bedrar bedro har bedratt

limit, confine
rozpocznij naukę
å begrense begrenser begrenset har begrenset

grasp, understand
rozpocznij naukę
å begripe begriper begrep har begrepet

state the reasons for, to reason
rozpocznij naukę
å begrunne begrunner begrunnet har begrunnet

å begynne begynner begynte har begynt

master, control
rozpocznij naukę
å beherske behersker behersket har behersket

sorry, apologise
rozpocznij naukę
å beklage beklager beklaget har beklaget

verify, confirm
rozpocznij naukę
å bekrefte bekrefter bekreftet har bekreftet

å bekymre bekymrer bekymret har bekymret

å beseire beseirer beseiret har beseiret

å beskrive beskriver beskrev har beskrevet

å bestemme bestemmer bestemte har bestemt

å bestille bestiller bestilte har bestilt

consist of, be composed of, pass (a test, exam)
rozpocznij naukę
å bestå består besto har bestått

answer, reply to
rozpocznij naukę
å besvare besvarer besvarte har besvart

å besøke besøker besøkte har besøkt

å betale betaler betalte har betalt

denote, mark,
rozpocznij naukę
å betegne betegner betegnet har betegnet

å bety betyr betydde har betydd

å binde binder bandt har bundet

å bite biter bet har bitt

å bleke bleker blekte har blekt

remain, become
rozpocznij naukę
å bli blir ble har blitt

å bløffe om bløffer bløffet har bløffet

å blåse blåser blåste har blåst

å bo bor bodde har bodd

å brekke brekker brakk har brukket

å brenne brenner brente har brent

å bringe bringer brakte har brakt

break 2, burst
rozpocznij naukę
å briste brister brast har bristet

å bruke bruker brukte har brukt

å bryte bryter brøt har brutt

should, ought to
rozpocznij naukę
å burde bør burde har burdet

å by byr bød har budt

å bygge bygger bygde har bygd

to exchange, change
rozpocznij naukę
å bytte bytter byttet har byttet

to bear, carry
rozpocznij naukę
å bære bærer bar har båret

to bend, bow, conjugate
rozpocznij naukę
å bøye bøyer bøyde har bøyd

å danse danser danset har danset

set the table, nakryc do stolu, przykryc
rozpocznij naukę
å dekke dekker dekket har dekket

to divide, share
rozpocznij naukę
å dele deler delte har delt

to demonstrate
rozpocznij naukę
å demonstrere demostrerer demonstrerte har demonstrert

å dette detter datt har dettet

to compose, write
rozpocznij naukę
å dikte dikter diktet har diktet

to invent, fabricate
rozpocznij naukę
å dikte opp dikter diktet har diktet

å diskutere diskuterer diskuterte har diskutert

to drag, travel, go somewhere
rozpocznij naukę
å dra drar dro har dratt

å drepe dreper drepte har drept

å drikke drikker drakk har drukket

to venture, to dare to
rozpocznij naukę
å driste drister dristet har dristet

å drømme drømmer drømte har drømt

å dusje dusjer dusjet har dusjet

å dø dør dødde har dødd

å eie eier eide har eid

å elske elsker elsket har elsket

to end, finish, close
rozpocznij naukę
å ende ender endte har endt

to experience
rozpocznij naukę
å erfare erfarer erfarte har erfart

å ete eter åt har ett

å evakuere evakuerer evakuerte har evakuert

å falle faller falt har falt

to go, travel proceed
rozpocznij naukę
å fare farer for har fart

to celebrate
rozpocznij naukę
å feire feirer feiret har feiret

å finne finner fant har funnet

be found, exist
rozpocznij naukę
å finnes finnes fantes har funnes

å fjerne fjerner fjernet har fjernet

å fly flyr fløy har fløyet

å flykte flykter flyktet har flyktet

to move, przeprowadzic sie
rozpocznij naukę
å flytte flytter flyttet har flyttet

å forandre forandrer forandret har forandret

å forbedre forbedrer forbedret har forbedret

å forberede forbereder forberedte har forberedt

to happen, take place
rozpocznij naukę
å foregå foregår foregikk har foregått

to become, obsolete
rozpocznij naukę
å foreldes foreldes foreldet har foreldet

to submit, place
rozpocznij naukę
å forelegge forelegger forela har forelagt

å forelese foreleser foreleste har forelest

to propose, suggest
rozpocznij naukę
å foreslå foreslår foreslo har foreslått

å foretrekke foretrekker foretrakk har foretrukket

to persecute
rozpocznij naukę
å forfølge forfølger forfulgte har forfulgt

å forklare forklarer forklarte har forklart

å forlate forlater forlot har forlatt

to lengthen, extend
rozpocznij naukę
å forlenge forlenger forlenget har forlenget

to reconcile
rozpocznij naukę
å forsone forsoner forsonet har forsonet

to disturb 2
rozpocznij naukę
å forstyrre forstyrrer forstyrret har forstyrret

to understand
rozpocznij naukę
å forstå forstår forstod har forstått

to disappear, vanish
rozpocznij naukę
å forsvinne forsvinner forsvant har forsvunnet

to supply, provide
rozpocznij naukę
å forsyne forsyner forsynte har forsynt


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.