Business Vocabulary på norsk

 0    80 fiszek    jgrygienc
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

in-depth technical knowledge
rozpocznij naukę
inngående tekniske kunnskaper

a durable business idea
rozpocznij naukę
en holdbar forretningside

gjennomførbar

market opportunities
rozpocznij naukę
markedsmulighetene

customer benefit
rozpocznij naukę
kundenytte

trusler

reaction to threats
rozpocznij naukę
reaksjon på trusler

expansion to new markets
rozpocznij naukę
ekspansjon på nye markeder

development of new products
rozpocznij naukę
utvikling av nye produkter

in this phase
rozpocznij naukę
i denne fasen

if everything has gone well
rozpocznij naukę
hvis alt har gått bra

company can go public
rozpocznij naukę
bedriften kan børsnoteres

convincing business idea
rozpocznij naukę
en overbevisende forretningside

å overbevise

slagkraftig

effective way
rozpocznij naukę
en slagkraftig måte

What price are you going to set for your product?
rozpocznij naukę
Hvilken pris skal du sette på produktet?

a lot of different people
rozpocznij naukę
en mengde forskjellige personer

market is a merciless judge
rozpocznij naukę
markedet er en ubarmhjertig dommer

It is also well understood that...
rozpocznij naukę
Det er altså helt forstålig at...

in exceptional cases
rozpocznij naukę
i unntakstifeller

oppbygging

new sales method
rozpocznij naukę
en ny salgsmetode

preparation of business plan
rozpocznij naukę
utarbeiding av forretningsplanen

transfer ideas to practice
rozpocznij naukę
å omsette sine ideer i praksis

comprehensible solutions
rozpocznij naukę
ivareta helheten

tenkemåte

is reflected
rozpocznij naukę
gjenspeiles

em milpæl

å overbevise

to finance the development of the company
rozpocznij naukę
å få finansiert oppbyggingen av bedriften

specialists in development of new businesses
rozpocznij naukę
spesialister på oppbygging av nye bedrifter

experienced business leaders
rozpocznij naukę
erfarne bedriftsledere

en forventing

solution to a problem
rozpocznij naukę
løsningen på et problem

a totally new product or service
rozpocznij naukę
en helt ny vare eller tjeneste

en oppfinnelse

oppfinnerne

vesentlige

a big number
rozpocznij naukę
et stort antall

application areas
rozpocznij naukę
anvendelsesområde

in connection with
rozpocznij naukę
i forbindelse med

å stemme fra

forbindelse

en verdikjede

can be regarded as
rozpocznij naukę
kan betraktes som

in a traditional sense/understanding
rozpocznij naukę
i tradisjonell forstand

which can be used in various industry areas
rozpocznij naukę
som kan tas i bruk på mange forskjellige næringsområder

similar to/like
rozpocznij naukę
i likhet med

similar to biotechnology
rozpocznij naukę
i likhet med bioteknologi

commercialization process
rozpocznij naukę
kommersialiseringsløpet

commercialization process is characterized by long-timing, interdisciplinarity, high capital intensive and high risk
rozpocznij naukę
kommersialiseringsløpet er preget av langsiktighet, tverrfaglighet, høy kapitalintensitet og høy risiko

in relation to these elements
rozpocznij naukę
i forhold til disse elementene

this requires collection and analysis of collected material
rozpocznij naukę
dette krever innsamling og analyse av innsamlet materiale

with potential for further application/use
rozpocznij naukę
med potensial for videre anvendelse

with respect to
rozpocznij naukę
med hensyn til

Norway's long coastline gives big possibilities
rozpocznij naukę
Norges lange kystlinje gir store muligheter

access to resources
rozpocznij naukę
ressurstilgang

biodiversity
rozpocznij naukę
artsmangfold

focus on marine bioprospecting
rozpocznij naukę
en satsing på marin bioprospektering

good point of departure/beginning sth
rozpocznij naukę
et godt utgangspunkt for

which can be used for medical or other purposes
rozpocznij naukę
som kan utnyttes til medisinske og andre formål

it has been claimed that
rozpocznij naukę
det er blitt hevdet at

in the future we will therefore most likely see a shift in focus to the mapping of biological material from northern waters
rozpocznij naukę
i fremtiden vil vi derfor trolig se en dreining i fokus til kartlegging av biologisk materiale fra nordlige farvann

in addition there is an increasing interest in
rozpocznij naukę
i tillegg er det også økende interesse for

å tendere å være

similar situation we find in several other countries including USA, England, Germany, France and Japan
rozpocznij naukę
Tilsvarende bilde finner vi også i en rekke andre land, inkludert USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Japan.

i forkant av

in connection with
rozpocznij naukę
i tilknytning til

closer cooperation with Japan
rozpocznij naukę
et tettere samarbeid med Japan

on one hand... on the other hand
rozpocznij naukę
på den ene siden... på den annen side

an important part
rozpocznij naukę
et viktig ledd

innovative and sustainable Norway
rozpocznij naukę
et nyskapende og bærekraftig Norge

to big extent
rozpocznij naukę
i større grad

he stated that
rozpocznij naukę
han uttalt at

derimot

antakelig

increase employee's competence base
rozpocznij naukę
å oppgradere ansattes kompetansegrunnlag

longlife learning
rozpocznij naukę
livslang læring

on the basis of
rozpocznij naukę
med grunnlag i


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.