Średniowiecze - powszechna

 0    80 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

obalenie cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa
rozpocznij naukę
476

przyjęcie chrztu przez króla Franków Chlodwiga
rozpocznij naukę
496

założenie klasztoru benedyktynów (Benedykt z Nurski) na Monte Cassino
rozpocznij naukę
529

ogłoszenie „Kodeksu Justyniana”
rozpocznij naukę
533-536

ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, od tego wydarzenia zaczyna się początek ery muzułmańskiej
rozpocznij naukę
622

śmierć Samona, twórcy pierwszego państwa słowiańskiego (tzw. Państwo Samona)
rozpocznij naukę
658

przybycie Arabów do Hiszpanii i rozbicie państwa Wizygotów
rozpocznij naukę
711

odparcie Arabów spod Konstantynopola (stolicy Bizancjum)
rozpocznij naukę
718 –

zwycięstwo władcy Franków Karola Młota nad Arabami w bitwie pod Poitiers
rozpocznij naukę
732 –

detronizacja dynastii Merowingów w państwie Franków, objęcie władzy przez dynastie Karolingów
rozpocznij naukę
751 –

powstanie Państwa Kościelnego i zdobycie władzy świeckiej przez papieży
rozpocznij naukę
756-

koronacja władcy potężnego państwa Franków na cesarza w Rzymie
rozpocznij naukę
800 –

traktat w Verdun, czyli podziała państwa Franków po śmierci Karola Wielkiego między jego trzech synów (na tych terenach powstaną później trzy państwa: Niemcy, Francja i Włochy)
rozpocznij naukę
843 –

misja Cyryla i Metodego oraz chrzest Wielkich Morwa w obrządku słowiańskim
rozpocznij naukę
863 –

upadek Państwa Wielkomorawskiego
rozpocznij naukę
906 –

założenie opactwa benedyktynów w Cluny początek tzw. kongregacji kluniackiej
rozpocznij naukę
910 –

objecie władzy w Niemczech (wschodnia część państwa Franków) przez dynastie saska
rozpocznij naukę
919 –

bitwa nad rzeką Lech – pokonanie Węgrów przez Niemców
rozpocznij naukę
955 –

koronacja władcy niemieckiego Ottona I na cesarza
rozpocznij naukę
962-

chrzest władcy Polan Mieszka I
rozpocznij naukę
966 –

koronacja na króla Francji Hugo Kapeta – początek dynastii Kapetyngów
rozpocznij naukę
987 –

chrzest Rusi w obrządku wschodnim
rozpocznij naukę
988 –

koronacja na króla Anglii dotychczasowego króla Danii i Norwegii Kanuta Wielkiego
rozpocznij naukę
1016 –

schizma wschodnia – ostateczny rozłam w Kościele między Rzymem a Konstantynopolem
rozpocznij naukę
1054 –

początek podziału dzielnicowego w Rusi Kijowskiej
rozpocznij naukę
1054 –

bitwa pod Hastings – podbój Anglii przez króla Normandii Wilhelma Zdobywcę
rozpocznij naukę
1066 –

„Dictatus papae” program papieża Grzegorza VII dotyczący emancypacji Kościoła spod władzy świeckiej – początek sporu o inwestyturę
rozpocznij naukę
1075 –

ukorzenie się króla niemieckiego Henryka IV przed papieżem z Canossie
rozpocznij naukę
1077 –

apel papieża Urbana II na synodzie w Clermont o podjęcie wyprawy krzyżowej
rozpocznij naukę
1095 –

I wyprawa krzyżowa zakończona zdobyciem Jerozolimy przez krzyżowców
rozpocznij naukę
1096-1099 –

powstanie pierwszego zakonu rycerskiego – templariuszy
rozpocznij naukę
118 –

konkordat w Wormacji, na mocy którego cesarz zrzekł się inwestytury opatów i biskupów
rozpocznij naukę
1122 –

powstanie Marchii Brandenburskiej
rozpocznij naukę
1150 –

początek walki Fryderyka I Barbarossy z papieżem i miastami włoskimi
rozpocznij naukę
1158-

złupienie doszczętne Konstantynopola przez krzyżowców i powstanie Cesarstwa Łacińskiego
rozpocznij naukę
1204

zjednoczenie Mongołów przez Temudżyna (Czyngis-chan) i początek podbojów mongolskich
rozpocznij naukę
1206 –

bitwa pod Bouvines zwycięstwo króla Francji Filipa Augusta nad koalicją niemiecko-flamandzką
rozpocznij naukę
1214 –

ogłoszenie przez króla Anglii Jana bez Ziemi Wielkiej Karty Swobód (Magna Charta Libertatum)
rozpocznij naukę
1215 –

zwycięstwo Mongołów nad Rusinami i Połowcami w bitwie nad rzeką Kałką
rozpocznij naukę
1223 –

utworzenie inkwizycji przez papieża Grzegorza IX
rozpocznij naukę
1231 –

zdobycie Kijowa przez Mongołów
rozpocznij naukę
1240 –

ostateczna utrata Jerozolimy przez krzyżowców
rozpocznij naukę
1244 –

śmierć Fryderyka II i początek Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech
rozpocznij naukę
1250 –

odbudowa cesarstwa bizantyjskiego przez dynastie Paleologów
rozpocznij naukę
1261 –

pierwsze zgromadzenie stanowe w Anglii – początek parlamentaryzmu
rozpocznij naukę
1264 –

koniec Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech, na tronie zasiada Rudolf Habsburg – początek dynastii Habsburgów
rozpocznij naukę
1273 –

upadek Aksonu, ostatniej twierdzy krzyżowców w Palestynie
rozpocznij naukę
1291 –

wygaśniecie dynastii Arpadów na Węgrzech, tron węgierski obejmują Andegaweni
rozpocznij naukę
1301 –

po raz pierwsze zwołane Stany Generalne we Francji – początek parlamentaryzmu
rozpocznij naukę
1302 –

początek tzw. niewoli awiniońskiej”, a więc zależności papieży od królów Francji
rozpocznij naukę
1305 –

wygaśnięcie w Czechach dynastii Przemyślidów, na tron wstępuje Jan Luksemburski, początek dynastii Luksemburgów
rozpocznij naukę
1306 –

przeniesienie stolicy Wielkiego Księstwa z Włodzimierza nad Klaźmą do Moskwy
rozpocznij naukę
1308 –

początek wojny stuletniej między Francja a Anglia
rozpocznij naukę
1337 –

klęska Francuzów w bitwie pod Crecy
rozpocznij naukę
1346 –

epidemia dżumy, zwanej czarną śmiercią, wyludnienie Europy
rozpocznij naukę
1348-1350 –

początek podboju Bałkan przez Turków
rozpocznij naukę
1353 –

„Złota Bulla” cesarza Karola IV Luksemburskiego, która regulowała wybór cesarzy
rozpocznij naukę
1356-

początek Wielkiej Schizmy w kościele zachodnim
rozpocznij naukę
1378 –

bitwa na Kulikowym Polu, zwycięstwo Dymitra Dońskiego nad Tatarami
rozpocznij naukę
1380 –

unia polsko-litewska zawarta w Krewie, Władysław Jagiełło królem Polski
rozpocznij naukę
1386 –

klęska Serbów w bitwie z Turkami na Kosowym Polu
rozpocznij naukę
1389-

unia kalmarska, czyli połączenie Danii, Norwegii i Szwecji
rozpocznij naukę
1397 –

bitwa pod Grunwaldem
rozpocznij naukę
1410-

początek soboru w Konstancji, który miał zakończyć Wielka Schizmę
rozpocznij naukę
1414 –

klęska Francuzów pod Azincourt, przewaga Anglików w wojnie stuletniej
rozpocznij naukę
1415 –

spalenie Jana Husa na stosie podczas soboru w Konstancji
rozpocznij naukę
1415

początek wojen husyckich w Czechach
rozpocznij naukę
1419 –

bitwa pod Lipanami, podczas której zostali rozgromieni taboryci (skrajny odłam husytów)
rozpocznij naukę
1434 –

rozbicie rycerstwa węgierskiego przez Turków pod Warną, śmierć w bitwie Władysława Jagiellończyka, króla Polski i Węgier
rozpocznij naukę
1444 –

koniec wojny stuletniej we Francji
rozpocznij naukę
1453 –

zdobycie Konstantynopola przez Turków
rozpocznij naukę
1453 –

pierwsza książka wydana drukiem – „Biblia” Jana Gutenberga
rozpocznij naukę
1455 –

wybuch w Anglii wojny domowej zwanej „Wojną Dwóch Róż”.
rozpocznij naukę
1455 –

II pokój toruński, kończący wojnę 13-letnią i oznaczający zmierzch potęgi krzyżackiej
rozpocznij naukę
1466 –

początek inkwizycji w Hiszpanii
rozpocznij naukę
1478 –

zjednoczenie Hiszpanii pod berłem Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego
rozpocznij naukę
1479 –

koniec Wojny Dwóch Róż w Anglii, objęcie tronu przez Henryka VII Tudora, początek panowania dynastii Tudorów
rozpocznij naukę
1485 –

ukazanie się „Młota na czarownice”, czyli podręcznika śledztw w sprawie o czary
rozpocznij naukę
1486 –

upadek emiratu Grenady, wyparcie Arabów z Półwyspu Iberyjskiego
rozpocznij naukę
1492 –

odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
rozpocznij naukę
1492 –


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.