Vocabulario 30.10

 0    29 fiszek    b 612
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
rachunek zysków i strat
rozpocznij naukę
la cuenta de perdidas y ganancias
przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego
rozpocznij naukę
auditar las cuentas anuales
rzetelność
rozpocznij naukę
imágen fiel
stanowiących podstawę jego sporządzenia
rozpocznij naukę
siendo éstos los fundamentos de su formulación
normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta
rozpocznij naukę
normas que regulan el ejercicio de la profesión
miarodajna opinia
rozpocznij naukę
opinión competente
w sposób wyrywkowy
rozpocznij naukę
realizando pruebas selectivas
zapisy księgowe
rozpocznij naukę
asientos contables
staż pracy
rozpocznij naukę
antigüedad
umowa o pracę na czas zastępstwa
rozpocznij naukę
contrato de interinidad
umowa zlecenie
rozpocznij naukę
contrato eventual / contrato de mandato
umowa o dzieło
rozpocznij naukę
contrato de obra
nieuzasadnione zwolnienie z pracy
rozpocznij naukę
despido imprecedente
despido nulo
rozpocznij naukę
zwolnienie nieskuteczne
przychód
rozpocznij naukę
devengo
rozliczenie finansowe
rozpocznij naukę
finiquito
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych
rozpocznij naukę
Fondo de Garantía Social
równość płac
rozpocznij naukę
igualdad de remuneración
przestrzegać przepisów bhp
rozpocznij naukę
observar las medidas de seguridad e higiene
ukryte bezrobocie
rozpocznij naukę
paro encubierto
renta inwalidzka
rozpocznij naukę
pensión de invalidez
okres wypowiedzenia
rozpocznij naukę
período citaplazo de preaviso
personel
rozpocznij naukę
plantilla
ulegająca automatycznemu przedłużeniu
rozpocznij naukę
prorrogable de forma tá
przywrócenie do pracy
rozpocznij naukę
readmisión al trabajo
pobierać zasiłek
rozpocznij naukę
cobrar el subsidio de pago
praca na akord
rozpocznij naukę
trabajo a destajo
pracować na cały etat
rozpocznij naukę
trabajar a jornada completa / a tiempo completo
pracować na część etatu
rozpocznij naukę
trabajar de media jornada / a tiempo parcial

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.