Z fizyką za panbrat!

 0    25 fiszek    kumpel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Podaj definicję słowa fizyka
rozpocznij naukę
Nauka o przyrodzie w najszerszym znaczeniu tego słowa. Fizycy badają właściwości i przemiany materii i energii oraz oddziaływanie między nimi.
Podaj definicję układ SI
rozpocznij naukę
Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar. Jednostki w układzie SI dzielą się na podstawowe i pochodne.
Podstawowe jednostki układu SI
rozpocznij naukę
Obecnie układ SI zawiera 7 jednostek podstawowych. Nazwa Jednostka Wielkość fizyczna metr [m] długość kilogram [kg] masa sekunda [s] czas amper [A] natężenie prądu elektrycznego kelwin [K] temperatura kandela [cd] natężenie światła, światłość mol [mol] liczność materii
Podaj pierwszą zasadę dynamiki(zasada bezwładności)
rozpocznij naukę
Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Podaj drugą zasadę dynamiki
rozpocznij naukę
Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. F=ma
Podaj trzecią zasdę dynamiki
rozpocznij naukę
Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda działa na inne ciało).
Podaj definicję Płynu nienewtonowskiego
rozpocznij naukę
Płyn o właściwościach lepkosprężystych, zachowuje się jak ciecz lepka lub materiał sprężysty w zależności od skali czasu. Molekuły w tym płynie są łączone luźno, ale pod wpływem nacisku formują sie w uporządkowaną strukturę zachowując się jak ciało stałe.
Podaj trzy fundamentalne zasady mechaniki płynów
rozpocznij naukę
-zasada zachowania masy -zasada zachowania pędu -hipoteza ciągłości ośrodka
Wyjaśni pojęcie elektrostatyka
rozpocznij naukę
To dziedzina fizyki zajmująca się oddziaływaniami pomiędzy nieruchomymi ładunkami elektrycznymi. Oddziaływania te zwane są elektrostatycznymi. Elektrostatyka rozpatruje też ładunki poruszające się, o ile pomija się wszystkie efekty wynikające z ruchu ładunków z wyjątkiem zmiany ilości ładunku.
Wyjaśni prawo Pascala
rozpocznij naukę
Jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to (pomijając ciśnienie hydrostatyczne) ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu.
Wyjaśni prawo Archimedesa
rozpocznij naukę
Podstawowe prawo hydro- i aerostatyki określające siłę wyporu. Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu. Siła ta jest wypadkową wszystkich sił parcia płynu na ciało.
Pdaj wzór na moc
rozpocznij naukę
P=W/t W - praca T - czas
Podaj wzór na prędkość w ruchu jednostajnym
rozpocznij naukę
V=s/t s - droga przebyta przez ciało t - czas ruchu ciała
Podaj wzór na ciśnienie
rozpocznij naukę
Pa = F/S F - siła S - powierzchnia
Podaj wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym
rozpocznij naukę
S=atkw/2 a - przyśpieszenie ciała t kw - czas ruchu
Podaj wzór na ciśnienie hydrostatyczne
rozpocznij naukę
Fw = ς g h ς - gęstość cieczy g - przyspieszenie ziemski h - wysokość słupa cieczy
Podaj wzór dzięki któremu obliczmy przebytą drogę w spadku swobodnym ciała
rozpocznij naukę
h=gtkw/2 g - przyśpieszenie ziemski tkw - czas ruchu
Podaj wzór na pęd ciała
rozpocznij naukę
P=mv m - masa ciała v - prędkość ciała
Pdaj wzór na prcę
rozpocznij naukę
W=Fs F - siła s - przemieszczenie
Podaj warunek równowagi dźwigni
rozpocznij naukę
F1r1=F2r2 F - wartość siły r - długość ramion
Podaj związek pomiędzy okresem oraz częstotliwością
rozpocznij naukę
f=1/T T=1/f f - częstotliwość T - czas (okres drgań)
Co to jest prąd elektryczny?
rozpocznij naukę
Jest to uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych
Jaka jest jednostka napięcia prądu elektrycznego
rozpocznij naukę
1 Wolt - [1V]
Jaka jest jednostka natężenia prądu elektrycznego
rozpocznij naukę
1 amper [1A]
Co to jest woltomierz?
rozpocznij naukę
Urządzenia służące do pomiaru napięcia elektrycznego, pomiędzy dwoma punktami obwodu. Woltomierz podłącza się do obwodu w sposób równoległy.

Komentarze:

lysy123456 napisał: 2011-01-16 16:28:58
Kilka fiszek dobrych ale wątpię że da się z tego czegokolwiek nauczyć. Ogólnie nie po to są fiszki żeby w nich wypracowania pisać.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.