In sales - В продаже

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
This is the newest product on the market.
rozpocznij naukę
Это самый новый продукт на рынке.
Which colour do you like?
rozpocznij naukę
Какой цвет вам нравится?
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
rozpocznij naukę
Если у вас есть гарантийный талон, мы заменим его.
We need an advance payment.
rozpocznij naukę
Нам нужен аванс.
This product can be used in several ways.
rozpocznij naukę
Продукт может быть использован несколькими способами.
Please tell me more about what you are looking for.
rozpocznij naukę
Пожалуйста, расскажите мне побольше о том, что вы ищете.
Have you heard about this new product?
rozpocznij naukę
Вы слышали об этом новом продукте?
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Everyday phrases in Russian"
(w sumie 515 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.