słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

treiben

po polsku:

1. pędzić


rannte
rennen rannte gerannt
run, go quicly
sped
to (cause to) go or do something very quickly

CZASOWNIKI podstawowe
czasowniki mocne
znaczenie czasowników cz.2
Jeb*** perfekt
czasowniki nieregularne 2

2. uprawićFISZKI NA NIEMIECKI
Kapitel 4 Magnet 4

3. napędzać


1. napędzać maszyny, 2. napęd na przednie koła
Rozwój gospodarczy jest napędzany przez prywatną konsumpcję.
popychać do przodu
Łódź jest napędzana przy użyciu bardzo długiego wiosła.

Moja pierwsza lekcja
My first lesson

4. trenować


Mój tata jest trenerem drużyny piłki nożnej z naszego miasta.
On potrzebuje solidnego treningu.
Ona trenuje ciężko przed turniejem.
Paul trenuje od 4 tygodni. Sportowcy trenują 3 razy w tygodniu.
to practise a sport regularly before a match or competition

Niemiecki - słownictwo z działu "Manchmal gibt's P...

5. uprawiać sport


Zawsze staram się uprawiać jakiś sport. Teraz mnie naszło, żeby jeździć na rowerze.
ja uprawiam sport, ty uprawiasz sport, on/ona/ono..., my..., wy..., oni...
play sport
to take part in an activity in which players or teams compete against each other, usually an activity that involves physical effort
wyczynowo uprawiać sport

niemiecki czasownkki
Lekcja - 31.01.2012r.

6. napędmiesiące itp.

treiben w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

bieten
aufwachsen