słownik angielsko - polski

English - język polski

decline po polsku:

1. spadek


Ostatnio nastąpił nieznaczny spadek cen materiałów budowlanych.
jest spadek liczby osób
spadek sprzedaży
Zanim zostanie wypuszczona nowa kolekcja ubrań zawsze jest spadek cen.
Po śmierci, on zostawił swojemu wnukowi spory spadek.
Kryzys został spowodowany nadmierną podażą mleka, co powoduje gwałtowny spadek cen.
Ten ciągły spadek cen orzechów zagraża przyszłości naszych europejskich producentów.
spadek cen akcji
Mogliśmy zaobserwować poważny spadek w ilości klientów.
Ostatni rok był złym rokiem dla firmy. Był duży spadek w sprzedaży.
Biura podróży zauważyły spadek liczby turystów w tym roku.
zmniejszać Pod koniec miesiąca nastąpił spadek motywacji.
Ostatnio nastąpił spadek sprzedaży.
Jest globalny gospodarczy spadek.
Przepuścił spadek na alkohol i dziwki.

Polskie słowo "decline" (spadek) występuje w zestawach:

Reading - DUNIN - WSNJO 15, 16, 38, 52
medical test on animals
UNIT 4 życie rodzinne
zielona rzeczowniki - od str. 91
Week 3 Level 1

2. zmniejszać się


Ból powiniem zmniejszać się stopniowo po wzięciu tych tabletek.

Polskie słowo "decline" (zmniejszać się) występuje w zestawach:

str 71 ch th words
Moja pierwsza lekcja
test tekst 1
PROGNOZY SPRZEDAŻY
prognozy sprzedaży

3. spadać


Produkcja zaczyna spadać.
Jak spadać, to z wysokiego konia.

Polskie słowo "decline" (spadać) występuje w zestawach:

Moduł 7 Życie Rodzinne i Towarzyskie
civilisations& science eng/pl
J. angielski 30.03.2014
SPRAWDZIAN I ANG
economic activity

4. odmówić


np. odmówić pomocy komuś
Nie mogłam odmówić.
Przykro mi, ale muszę odmówić.
Musiałem odmówić jego prośbie.

Polskie słowo "decline" (odmówić) występuje w zestawach:

New Matura Solution pre-intermediate unit 6
New Headway Intermediate Unit 3
Wyrazy przeciwstawne 6
Moja pierwsza lekcja
himalaje - ang

5. odmawiać


Nieuprzejmie jest odmawiać pomocy komuś, kto jest w potrzebie.

Polskie słowo "decline" (odmawiać) występuje w zestawach:

What Lies Beneath- Chapter 2
65. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
Cultures and customs
Słówka - 21.09
piczka to minia

6. zanikPolskie słowo "decline" (zanik) występuje w zestawach:

Why Do People In Old Movies Talk Weird?
Kolos z anglika (materiały budowlane)
Lesson 2A słówka
natural sciences
Moja pierwsza lekcja

7. malećPolskie słowo "decline" (maleć) występuje w zestawach:

świat przrody matura 2015 destination
02 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
57 - Broken marriages słówka
02 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
Świat zwierzat i roślin

8. odrzucić


Myślę, że będę musiała odrzucić tę ofertę pracy, ponieważ nie chcę przenosić się do Ameryki.
odrzucić ofertę pracy
Powinniśmy odrzucić wątpliwości.
We had to jettison the expansion plan due to the unstable situation on the market. Musieliśmy odrzucić plan ekspansji z powodu niestabilnej sytuacji na rynku.

Polskie słowo "decline" (odrzucić) występuje w zestawach:

czasowniki sredni poziom
sprawdzian 2
Angielski P&G

9. zanikać


↳ Symbole na jego brzegu zaczynają zanikać.

Polskie słowo "decline" (zanikać) występuje w zestawach:

Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22
Marian 22 + communication
UNIT 22 szymik
Słówka tech. Maszyny

10. obniżaćPolskie słowo "decline" (obniżać) występuje w zestawach:

ochrona środowiska
Business Magazine I

11. rozpad12. spaść


Powiedział, że może spaść deszcz.
Ceny powinny spaść.

13. podupadaćPolskie słowo "decline" (podupadać) występuje w zestawach:

Headway intermediate unit 3
angielski - zeszyt

14. słabnąć


Efekty środka znieczulającego zaczęły słabnąć.

15. pogarszać się16. zmniejszać


zmniejszać się

17. odmowa


Zdziwiła mnie jego odmowa współpracy.

18. spadek cenPolskie słowo "decline" (spadek cen) występuje w zestawach:

UNIT 2 słówka cz 5