słownik angielsko - polski

English - język polski

perform po polsku:

1. występować


Prawie zawsze, kiedy mam występować publicznie, mam tremę.

Polskie słowo "perform" (występować) występuje w zestawach:

World Explorer 3 UNIT 3 SZTUKA ULICZNA
Matura Focus 2 unit 3
sztuka i kultura
I kolumna kultura
kl 1 gim - 1 dział

2. przedstawiaćPolskie słowo "perform" (przedstawiać) występuje w zestawach:

Słówka z angielskiego dod. 😜
Moja druga lekcja
pojęcia ogólne, muzyka, literatura, sztuki plastyc...
music/performing arts
sprawdzian nr 1

3. występować na sceniePolskie słowo "perform" (występować na scenie) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja
Kino i TV Angielski
naucz sie bejb
Angielski dział 4
Teatr i produkcja 2

4. dokonywaćPolskie słowo "perform" (dokonywać) występuje w zestawach:

New matura success Unit 7 Nobody's perfect
NEW MATURA SUCCESS intermediate UNIT 7
Unit 7 praca, szkoła, podróże i sport
my matura succes unit 7
ich haise butem w morde

5. wykonać


wykonać plan
Musisz wykonać tę pracę, choćby ci się to nie podobało.
Pracę musi wykonać mój ojciec.
Nie mógł wykonać tej pracy sam.
Kto inny nie będzie w stanie wykonać mojej pracy.
Próbowaliśmy wykonać ten eksperyment.
Nie da się wykonać tej pracy w jeden dzień.
wykonać strategię
On może wykonać tę pracę.
Możesz równie dobrze wykonać zadanie teraz.
Musimy wykonać tę pracę najlepiej jak umiemy.
1. Znajdę kogoś kto może to wykonać. / 2. Wykonamy Trio w g-moll Chopina.
Tak, oczywiście, proszę wykonać.
- wykonać pracę w ciągu dnia;
Chciałbym wykonać rozmowę międzynarodową.

Polskie słowo "perform" (wykonać) występuje w zestawach:

lekcja 2- słownictwo wojskowe.
gówno a nie lekcja
Dodatkowe słówka
angielski podstawy

6. wystawiać


przestać wystawiać onec język
wystawiać rachunek, wystawiać fakturę

Polskie słowo "perform" (wystawiać) występuje w zestawach:

angielskie owce numero uno
unit 7 oxford solutions
oksford solutions unit 7,8,9
słówka unit 7
Art and culture

7. wystąpić


Czy kiedykolwiek chciałeś wystąpić w telewizji?
wystąpić na scenie
Jane tak była stremowana, kiedy przyszła jej kolej, że nie była w stanie wystąpić.

Polskie słowo "perform" (wystąpić) występuje w zestawach:

angielski słówka
Angielski SPR1

8. dokonać


Nie ma na świecie niczego, czego by się nie dało dokonać przy pomocy pieniędzy.

Polskie słowo "perform" (dokonać) występuje w zestawach:

frazowe z dopełnieniem
Moja pierwsza lekcja
English matter 11.2019

9. przeprowadzić


"Musimy wznieść się ponad dobre intencje i przeprowadzić oceną opartą na wynikach. "
przeprowadzić trening
Policja chciała przeprowadzić gruntowne śledztwo.

Polskie słowo "perform" (przeprowadzić) występuje w zestawach:

matura rozszerzona 2017 zad. 4 słówka
j angielski: zdrowie
rozszerzenie 11
angielski zawodowy
angielski str 1

10. wykonywać


wykonywać zawód
wykonywać zobowiązania wynikające z umowy; wykonywać operację
Komputery potrafią wykonywać skomplikowaną pracę w ułamku sekundy.

Polskie słowo "perform" (wykonywać) występuje w zestawach:

lekcje angielskiego

11. przedstawiać graćPolskie słowo "perform" (przedstawiać grać) występuje w zestawach:

Anglik na Jutro