lekcja 2- słownictwo wojskowe.

 0    58 fiszek    albinmucha
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
independent
My country is independent.
rozpocznij naukę
niezależny
Mój kraj jest niezależny.
resolution
Resolution was aproved
rozpocznij naukę
rezolucja-rozdzielczoś (ekranu)
Rezolucja została zaakceptowana.
appropriate
Is this girl appropriate for me?
rozpocznij naukę
odpowiedni / odpowiednia
Czy ta dziewczyna jest dla mnie odpowiednia?
impose
The Queen imposed me her idea.
rozpocznij naukę
nakładać
Królowa narzuciła mi swój pomysł.
Throughout
The arrow pierced through the apple.
rozpocznij naukę
Na wskroś
Strzała przebiła na wskroś jabłko.
aim
I aim to success.
rozpocznij naukę
czas->zamierzać, rzecz->cel
Dąże do sukcesu.
certain
Rober Lewandowski is certain point the team.
rozpocznij naukę
pewny
Rober Lewandowski jest pewnym punktem zespołu.
day to day
Day to day I practise my english.
rozpocznij naukę
z dnia na dzień
Dzień po dniu ćwiczę swój angielski.
tensions-czas. tesne-rzerz
Situation in Syria is tense.
rozpocznij naukę
Napięcia
Sytuacja w Syrii jest napięta.
below
You did this job below my expectations.
rozpocznij naukę
poniżej
Zrobiłeś to zadanie poniżej moich oczekiwań.
regard
I had regard to his work.
rozpocznij naukę
wzgląd
Miałem na względzie jego pracę.
upward
I will develop in upward in my job.
rozpocznij naukę
w górę
Będę rozwijać się w górę w mojej pracy.
enforcement
He enforced the orders to his soldiers.
rozpocznij naukę
egzekwowanie
On egzekwował rozkazy na swoich żołnierach.
accomplish
He accomplished all orders.
rozpocznij naukę
wykonać
Wykonał wszystkie rozkazy.
troops
Troops are sleep in the trenches.
rozpocznij naukę
wojsko
Wojsko śpi w okopach.
issues
I practice issues related with military.
rozpocznij naukę
Zagadnienia
Ćwiczę zagadnienia związane z wojskiem.
consisting
The car consist with many things.
rozpocznij naukę
składający
Samochód składa się z wielu rzeczy.
able
Albert Einstein was very able.
rozpocznij naukę
zdolny
Albert Einstein był bardzo zdolny.
co-operate
In my company all people co-operate.
rozpocznij naukę
współpracują
W mojej firmie wszyscy współpracują.
foreign
I have car foreign.
rozpocznij naukę
zagraniczny
Mam samochód zagraniczny.
as set
In set were bag and shoes.
rozpocznij naukę
w zestawie
W zestawie była torebka i buty.
private
rozpocznij naukę
szeregowy, starszy szeregowy
lance-corporal
rozpocznij naukę
Kapral, starszy kapral
corporal
rozpocznij naukę
plutonowy
sergeant
rozpocznij naukę
sierżant, starszy sierżant
staff sergeant
rozpocznij naukę
młodszy chorąży
sergeant major
rozpocznij naukę
chorąży
Lieutenant
rozpocznij naukę
Podporucznik, Porucznik
captain
rozpocznij naukę
kapitan
major
rozpocznij naukę
major
lietenant colonel
rozpocznij naukę
podpułkownik
colonel
rozpocznij naukę
pułkownik
brigadier
rozpocznij naukę
generał brygady
major general
rozpocznij naukę
Generał dywizji
lietenant general
rozpocznij naukę
generał broni
general
rozpocznij naukę
Generał
Field Marshal
rozpocznij naukę
Feldmarszałek, marszałek
requested
I must write requested.
rozpocznij naukę
wniosek
Musze napisać wniosek.
participate
I participate in a game with my fiends.
rozpocznij naukę
uczestniczyć
Uczestniczę w grze z moimi przyjaciółmi.
superior
My superior is demanding.
rozpocznij naukę
przełożony
Mój przełożony jest wymagający.
subordinate
Mój subordinate is lazy.
rozpocznij naukę
podwładny
Mój podwładny jest leniwy.
perform
Soldiers performed good job
rozpocznij naukę
wykonać
Żołnierze wykonali dobrą pracę.
manages
Prezident manages company.
rozpocznij naukę
zarządza
Prezes zarządza firmą.
held
I hold this things in bag.
rozpocznij naukę
trzymany
Trzymam to wszystko w torbie.
tool
This tool is repair to car.
rozpocznij naukę
narzędzie
To narzędzie jest do naprawy samochodu.
ultimate
Judgment is ultimate.
rozpocznij naukę
ostateczny
Wyrok jest ostateczny.
impose
My boss imposed penalty on me.
rozpocznij naukę
nakładać
Mój szef nałożył karę na mnie.
freely
In shop, I can choose freely things.
rozpocznij naukę
dowolnie
W sklepie, mogę swobodnie wybierać rzeczy.
Counterpart
I found counterpart for my computer.
rozpocznij naukę
Odpowiednik
Znalazłem odpowiednik dla mojego komputera.
insurgents
Insurgents fought fiercely.
rozpocznij naukę
Powstańcy
Powstańcy walczyli zaciekle.
drug trafficking, drug dealing
My friend trade drug.
rozpocznij naukę
handel narkotykami
Mój kolega handluje narkotykami.
commodity
Commodity was put in hall.
rozpocznij naukę
towar
Towar został położony na hali.
wagon
My wagon is broken
rozpocznij naukę
wóz
Mój wóz jest uszkodzony.
haste
Haste a car is bad.
rozpocznij naukę
pośpiech
Pośpiech samochodem jest zły.
expectations, requirements
My team have played below expectations.
rozpocznij naukę
wymagania
Mój zespół gra poniżej oczekiwań.
develop
My boss develop company.
rozpocznij naukę
rozwijać
Mój szef rozwinął firmę.
trenches
We hid in trenches.
rozpocznij naukę
rowy/okopy
Schowaliśmy się w okopach.
demanding
My boss demand a lot of on his people.
rozpocznij naukę
wymagający
Mój szef wymagają dużo od swoich ludzi.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.