słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

pływać

po niemiecku:

1. schwimmen


schwamm / ist geschwommen
schwimmt - schwamm - ist geschwommen
schwimmt, schwamm, ist / hat geschwommen
schwimmt, schwamm, ist geschwommen
sein geschwommen

niemiecki 1900 slow
1000 słówek niemiecki
Niemiecki 1,2
Czasowniki nieregularne
Czasowniki Polito

2. schwimmen schwamm geschwommenCzasowniki nieregularne
czasowniki mocne
czasowniki niemiec 26.02
Niemiecki czasowniki

3. schwimmtubrania, koloory itp

4. schwimmen ist geschwommenmocne 3helpme

5. schwimmen geschwommentabela czasowników mocnych i nieregóralnych