formy z Niemieckiego

 0    84 fiszki    Flora00
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
piec
Upiekłam ciasto
rozpocznij naukę
backen, buk/bakte, hat gebacken
Ich backte einen Kuchen
zaczynać
rozpocznij naukę
beginnen, begann, hat begonnen
zaoferować
rozpocznij naukę
bieten, bot, hat geboten
prosić
rozpocznij naukę
bitten, bat, hat gebeten
zostać
rozpocznij naukę
bleiben, blieb, ist geblieben
przynieść, przywieźć
rozpocznij naukę
bringen, brachte, hat gebracht
polecić
rozpocznij naukę
empfehlen, empfahl, hat empfholen
jeść
rozpocznij naukę
essen, aß, hat gegessen
jechać
rozpocznij naukę
fahren, fuhr, hat gefahren
spaść/upaść
rozpocznij naukę
fallen, fiel, ist gefallen
łapać/chwytać
rozpocznij naukę
fangen, fing, hat gefangen
znaleźć
rozpocznij naukę
finden, fand, hat gefunden
lecieć/latać
rozpocznij naukę
fliegen, flog, ist geflogen
uciec
rozpocznij naukę
fliehen, floh, ist geflohen
płynąć
rozpocznij naukę
fließen, floss, ist geflossen
dać
rozpocznij naukę
geben, gab, hat gegeben
iść
rozpocznij naukę
gehen, ging, ist gegangen
obwiązywać
rozpocznij naukę
gelten, galt, hat gegolten
delektować się
rozpocznij naukę
genießen, genoss, hat genossen
zdarzyć się
rozpocznij naukę
geschehen, gaschah, ist geschehen
zwyciężyć
rozpocznij naukę
gewinnen gewann hat gewonnen
uchwycić
rozpocznij naukę
greifen griff hat gegriffen
trzymać
rozpocznij naukę
halten hielt hat gehalten
Nazywać się
rozpocznij naukę
heißen hieß hat geheißen
pomóc
rozpocznij naukę
helfen half habe geholfen
znać
rozpocznij naukę
kennen kannte hat gekannt
przyjść
rozpocznij naukę
kommen kam ist gekommen
móc umieć
rozpocznij naukę
können konnte hat gekonnt
zostawić kazać
rozpocznij naukę
lassen ließ hat gelassen
biec
rozpocznij naukę
laufen lief ist gelaufen
cierpieć
rozpocznij naukę
leiden litt hat gelitten
pożyczyć komuś
rozpocznij naukę
Leichen lieh hat geliehen
czytać
rozpocznij naukę
lesen las habe gelesen
leżeć
rozpocznij naukę
liegen lag hat gelegen
kłamać
rozpocznij naukę
Lügen log hat gelogen
unikać
rozpocznij naukę
meide mied hat gemieden
mierzyć
rozpocznij naukę
messen maß hat gemessen
lubić
rozpocznij naukę
mögen mochte hat gemocht
brać
rozpocznij naukę
nehmen nahm hat genommen
musieć
rozpocznij naukę
müssen, musste, hat gemusst
nazwać
rozpocznij naukę
nannen nannte habe genannt
radzić
rozpocznij naukę
raten riet hat geraten
jeździć konno
rozpocznij naukę
reiten ritt ist/hat geritten
biec
rozpocznij naukę
Rennen rannte ist gerannt
tworzyć, podołać czemuś, uporać się z czymś
rozpocznij naukę
schaffen, schaffte/schuf, hat geschafft/hat geschaffen
wąchać czuć
rozpocznij naukę
riechen roch habe gerochen
wołać wzywać
rozpocznij naukę
rufen rief hat gerufen
rozdzielić
rozpocznij naukę
scheiden schied hat/ist geschieden
spać
rozpocznij naukę
schlafen schlief habe geschlafen
uderzyć
rozpocznij naukę
schlagen schlug hat geschlagen
zamknąć
rozpocznij naukę
schließen schloss hat geschlossen
kroić
rozpocznij naukę
schneiden Schnitt hat geschnitten
pisać
rozpocznij naukę
schreiben schrieb hat geschrieben
krzyczeć
rozpocznij naukę
schreien schriw hat geschrien
Kroczyć
rozpocznij naukę
schreiten schritt ist geschritten
milczeć
rozpocznij naukę
Schweigen schwieg hat geschwiegen
pływać
rozpocznij naukę
schwimmen Schwamm ist geschwommen
widzieć
rozpocznij naukę
Sehen sah habe gesehen
być
rozpocznij naukę
sein war ist gewesen
nadawać wysłać
rozpocznij naukę
senden, sendete/sandte, hat gesendet/hat gesandt
śpiewać
rozpocznij naukę
singen sang hat gesungen
mieć powinność
rozpocznij naukę
sollen sollte hat gesollt
siedzieć
rozpocznij naukę
sitzen saß hat gesessen
mówić
rozpocznij naukę
sprechen sprach hat gesprochen
skakać
rozpocznij naukę
springen sprang ist gesprungen
stać
rozpocznij naukę
stehen stand habe gestanden
ukraść
rozpocznij naukę
stehlen, stahl, hat gestohlen
kłócić się
rozpocznij naukę
streiten stritt hat gestritten
nieść
rozpocznij naukę
tragen trug hat getragen
spotkać
rozpocznij naukę
treffen traf habe getroffen
napędzać
rozpocznij naukę
treiben trieb hat getrieben
kopnąć nadepnąć
rozpocznij naukę
treten trat hat getreten
pić
rozpocznij naukę
trinken trank hat getrunken
robić czynić
rozpocznij naukę
tun tat hat getan
zapomnieć
rozpocznij naukę
vergessen vergaß hat vergessen
przegrać zgubić
rozpocznij naukę
verlieren verlor hat verloren
miedź
rozpocznij naukę
waschen wusch habe gewaschen
przewracać odwracać
rozpocznij naukę
wenden, wendete/wandte, habe gewandt
reklamować
rozpocznij naukę
werben warb habe geworben
stać się zostać kimś
rozpocznij naukę
werden wurde ist geworden
rzucać
rozpocznij naukę
werfen warf hat geworfen
wiedzieć
rozpocznij naukę
wissen, wusste, hat gewusst
chcieć
rozpocznij naukę
wollen, wollte, hat gewollt
ciągnąć
rozpocznij naukę
ziehen zog hat gezogen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.