słownik polski - angielski

język polski - English

móc

po angielsku:

1. may


We may as well go home. He isn't going to turn up.
We may visit the underwater park when we go to Cancun.
[meɪ] mej
it may rain tomorrow / you may go now
mej

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1000 najpopularniejszych słówek
1000 najczęściej używanych słówek
1000 słów EN-PL
1000 słów po angielsku z wymową

2. can


BE ABLE TO
I CAN SPELL THE WORD FOR YOU?
be able to

top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)
podstawa 230
słówka angielskie 1-100
angielski tm93

3. be able to


I am not able to help you
I'm not able to open this bottle.
The book was high but I was able to reach the shelf.
Will you be able to come tonight?
exception

gimnazjalny rozszerzenie różne
Must know:) to do your best during Matura Exam
NAJWAŻNIEJSZE SŁÓWKA DO MATURY
im number 4 chapter 15
bieżące słówka

4. might1000 słów po angielsku z wymową
1000 najważniejszych słów2
pierwsza lekcja
Unit 4 30 słówek
Najpopularniejsze słówka 1-250

5. could


You could turn right at the crossroads.
[kʊd] kud
kud
mógłby/mogłaby
silent /l/

Najpopularniejsze słówka 1-250
Tysiąc podstawowych
200 najczęściej używanych
słówka od 101 do 200
1000 słów - cz.II.

6. be able


(work) I won't be able ... for two weeks after the operation.
Will I be able to speak perfect English in the future?

Lekcja 0: różne
A Bag of Blood chapter 3
fiszki nr 10
Infinitive with to

7. can could been able toczasowniki nieregularne
Irregular Tab nr 1
wybrane czasowniki nieregularne

8. able to


You may not be able to do all at once.

Angielskie słówka
English Line 2

9. be allowedsłówka szkoła
Infinitive (to + bezokolicznik)

10. be allowed to


My brother is allowed to come home after midnight.
Some French employees are allowed to begin their weekend at 3 p. m, on Thursday
You are not allowed to swim in the river.
You are not allowed to use calculators in the exam.
Ypu're a V.I.P. You are allowed to come in.

podstawa egzamin gimn trudne
Lesson 59 - 04.06.2018
english_plus_2_student_book str. 10

11. can could been ableSky High poprawione
sky high 3 irregular verbs

12. able


ejbl
he was able to do it
unable
utalentowany,
zdolny (do czegoś), mający umiejętność (robienia czeg


13. can couldBGW 20.01.2017