słownik polski - angielski

język polski - English

mówić

po angielsku:

1. speak


Do you speak French words in your life?
Do you speak it english well?
He will speak today with us.

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)
1000 najczęściej używanych słówek

2. speak spoke spokeNieregularne wszystkie
czasowniki nieregularne
Sky High poprawione
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne

3. say said said


He said goodbye to his friends and left.

czasowniki niereguralne
Czasowniki angielskie nieregularne / wszystkie
czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne
nieregularne angielski

4. say


Say it loudly!
You say what you take.
don't say you love me
v
書,最,晉,曷,曹,曾

CZASOWNIKI NIEREGULARNE Evolution Plus 3
Owoce, warzywa, części ciała, czasowniki, minecraft
English Top 1000 50-100
POPRAWIONE W EXCEL
Odmiana czasowników nieregularnych 2

5. talk


rozmowa
silent /l/
speech
talk on the phone
tok

SŁÓWKA 5 ROZDZIAŁ
pierwsza seta
Słówka dod. angielski
sissy's progress unit 3
ANG - 07 Routines habits

6. tell


tell somebody
tell the way
to tell sb the truth
told
told + told

1000 najczęściej używanych słów
Peter Pan 1-3
Unit 5a/5b - verb phrases

7. tell told told


He told me about the changes. He hasn’t told me yet.
I told him not to come.
My grandpa told me beautiful stories.

nieregularne angielski
Irregular tab nr2
czasowniki 3
Maciek:) Tabelka czasowniki:D

8. speak to


Can I speak to Dave?
Could I speak to Mr Tomlinson?
I want to speak to the boss.
I'd like to speak to my mother.
You should speak to your teacher about your problem.

Szybki Angielski 3
Słownictwo Unit 1,2
unit 4 slowka Andrzej