słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

gałąź po rosyjsku:

1. ветка ветка


Острый топор, но не сдаётся ветка.
Лучше без орехов ветка, чем самая роскошная клетка.

Rosyjskie słowo "gałąź" (ветка) występuje w zestawach:

ruski przyroda

2. филиал филиал


В следующем месяце в Чикаго откроется новый филиал.

3. сук сукRosyjskie słowo "gałąź" (сук) występuje w zestawach:

182 rosyjski - l.mn. rzecz. deklinacji II