I Standort Deutschland

 0    22 fiszki    existor
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wysokie kwalifikacje siły roboczej
rozpocznij naukę
hohe Qualifikationen der Arbeitskrafte
dobra infrastruktura
rozpocznij naukę
gute Infrastruktur (die)
wysokie bezpieczeństwo (pewność) prawna
rozpocznij naukę
hohe Rechtssicherheit (die)
przejrzysty system prawny
rozpocznij naukę
klares/transaprentes Rechtssystem (das)
mocny sektor prywatny
rozpocznij naukę
starker Privatsektor (der)
innowacje techniczne/technologiczne
rozpocznij naukę
technische / technologische Innovationen
wysoki poziom techniki
rozpocznij naukę
hohes Niveau der Technik
wysoka produktywność
rozpocznij naukę
grosse Produktivitat
rynek otwarty dla inwestorów
rozpocznij naukę
offene Markt fur Investoren
dobre możliwości inwestycyjne
rozpocznij naukę
gute Investitionsmoglichkeiten
duży rynek zbytu
rozpocznij naukę
grosser Absatzmarkt
dobrze rozwinięty system bankowy
rozpocznij naukę
gut entwickeltes Bankensystem (das)
klimat przyjazny przedsiębiorcom
rozpocznij naukę
Unternehmensfreundliches Klima (das)
świadczenia socjalne
rozpocznij naukę
Soziale Leistungen
skomplikowany prawo pracy
rozpocznij naukę
kompliziertes Arbeitsrecht (das)
wysokie koszty pracy
rozpocznij naukę
hohe Arbeitskosten
nieelastyczny rynek pracy
rozpocznij naukę
nicht flexibler Arbeitsmarkt
koszty wynajmu są wysokie
rozpocznij naukę
die Mittekosten sind hoch
obciążenia podatkowe przedsiębiorstw
rozpocznij naukę
Steuerbelastung der Unternehmen
za "made in germany" stoi wysoka jakość
rozpocznij naukę
"made in germany" steht fur hohe Qualitat
silna klasa średnia
rozpocznij naukę
starker Mittelstand
znane znaki firmowe na całym świecie
rozpocznij naukę
weltbekanntes Markenzeichnen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.